Grønland og Nordisk samarbejde i 2010

Grønland har sat sine mærker på det danske formandskabsprogram. Programmet prioriterer styrkelse af Nordatlantsamarbejdets rolle særligt i udviklingen af fælles projekter med vores Canadisk nabo. Der er fokus på bosætning og erhvervsudvikling i tyndt befolkede områder og målsætningen om at give de nødvendige erhvervskompetencer til alle samfundets borgere.

Onsdag d. 20. januar 2010
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Norden.

Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd giver nye muligheder.Danmark vil i dette år lede arbejdet i alle ministerråd og embedsmandskomiteer, og Grønland vil være en aktiv del af dette arbejde.

Grønland har sat sine mærker på det danske formandskabsprogram. Programmet prioriterer styrkelse af Nordatlantsamarbejdets rolle særligt i udviklingen af fælles projekter med vores Canadisk nabo. Der er fokus på bosætning og erhvervsudvikling i tyndt befolkede områder og målsætningen om at give de nødvendige erhvervskompetencer til alle samfundets borgere. Hele formandskabsprogrammet finder man på www.norden2010.dk.

Landsstyrets politik tager udgangspunkt i den nordiske strategi, som blev forelagt Landstinget på efterårssamlingen. Formandskabet betyder, at der i løbet af året også vil blive holdt en række møder i ministerråd og embedsmands kommitter i Grønland. I henhold til de gældende aftaler indenfor rigsfællesskabet vil møde i Grønland foregå under grønlandsk mødeledelse.

Jeg forventer, at det kommende år vil give mulighed for, at vi f. eks. på erhvervsudviklings-, energi- og arbejdsmarkedsområdet kan komme til at bidrage væsentligt til diskussionerne i Nordisk Ministerråd. Samtidig betyder mulighederne for at få afholdt nordiske møder i Grønland, at en lang række nordiske kolleger med egne øjne kan opleve vores land, og dermed får chancen for at forstå vores forhold meget bedre, udtaler landsstyremedlem for Finanser, Palle Christiansen.