2010 – et år med mange nye udfordringer og nye initiativer

Vi har i Grønland fået nedsat en Skatte- og Velfærdskommission, som de kommende år vil få stor indflydelse på vores skattesystem og vores socialområde. Et arbejde som muligvis også kan bruges i de andre selvstyrende lande, Færøerne og Åland.

Fredag d. 6. august 2010
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Norden, Politik.

Den nye regering i Grønland har som den første nogensinde i Grønlands historie fået nedfældet og vedtaget en decideret strategi for det nordiske samarbejde. Dette er en erkendelse af, at samarbejdet de nordiske lande imellem er vigtigt for Grønland. Fra grønlandsk side ser vi også store muligheder i nabosamarbejdet med landene omkring Norden og for Grønlands vedkommende er især Canada en nærliggende part, at opnå tættere relationer til.

2010 er året, hvor Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd, NMR. Grønland og Færøerne ser som en del af det danske Rigsfællesskab meget positivt på, at vi har fået sat vores fingeraftryk på det endelige program og at en del møder bliver holdt på henholdsvis Grønland og Færøerne.

NORA er blandt dem, som skal afholde møde i Grønland i 2010 og jeg ser personligt frem til at skulle mødes direkte med NORA i min hjemby Sisimiut, som ligger lige nord for polarcirklen.

Finanskrisens virkninger har været meget forskellige for de nordiske lande, men ingen er gået ramt forbi. 2010 byder derfor på store økonomiske og finansielle udfordringer. Det er mit ønske og håb, at man fra nordisk side kan finde fælles løsninger til at løse de nuværende udfordringer, men især også kunne nå frem til en fælles nordisk løsning, så vi sammen står stærkere, når/hvis en ny finanskrise rammer os.

På skatteområdet i Grønland vil der også ske nye tiltag i de kommende år. Vi er ved at få lavet en dobbeltbeskatningsaftale med Sverige og vi vil søge at få indført dobbeltbeskatningsaftaler med samtlige nordiske lande, så arbejdskraften lettere kan bevæge rundt i Norden. Vi har i Grønland fået nedsat en Skatte- og Velfærdskommission, som de kommende år vil få stor indflydelse på vores skattesystem og vores socialområde. Et arbejde som muligvis også kan bruges i de andre selvstyrende lande, Færøerne og Åland. (Kamikposten: Læs for eksempel Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007).


Jagten på olie og gas intensiveres i Grønland i denne tid og det giver igen mulighed for, at vi kan lære af og samarbejde med de nordiske lande, som i dag har erfaring indenfor dette felt. Interessen er stor og vokser fortsat. I år foretages flere efterforskningsboringer og dem nærer vi stort håb til.

Efter at Grønland har fået ny regering, er investeringslysten i Grønland tiltaget enormt fra de store finansieringsselskaber og internationale investeringsfonde. Dette vil på både kort og langt sigt kunne skabe en masse nye arbejdspladser i Grønland og en stor del af dem vil naturligvis være egnede til besættelse af arbejdskraft fra de nordiske lande, som i dag oplever en stigning i ledigheden pga. finanskrisen.

Så på mange måder vil 2010 stå i udfordringernes tegn. Mit håb er så, at mange af de nye initiativer tager udspring i fælles nordisk samarbejde og at initiativerne ikke blot gavner Grønland, men hele Norden.