Fakta om fly-aftale med islændinge

Udover at en central indkøbsfunktion giver god økonomisk mening er Selvstyret også ved sin aftale med EU forpligtiget til at have faste retningslinjer på indkøbsområdet. Dette med sigte på at opnå besparelser og foretage indkøb på bedst konkurrencemæssige vilkår. EU kontrollerer løbende Selvstyrets indsats på området, og kan i princippet reducere det årlige beløb hvis Selvstyret ikke lever op til forpligtigelserne.

Fredag d. 28. januar 2011
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Infrastruktur, Transport, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Selvstyrets rejseomkostninger
Selvstyrets indkøbspolitik
Selvstyrets forhandlinger med luftfartsselskaber
Mere fleksibilitet ønskes
Selvstyret vil fortsat samarbejde med Air Greenland


Den seneste uges tid har der været debat vedrørende en række aftaler Selvstyret har indgået med islandske flyselskaber.

For at sikre alle et oplyst grundlag at debattere på vil jeg her fremkomme med fakta.

Selvstyrets rejseomkostninger
Selvstyret havde i 2009 samlede rejseomkostninger for i alt 225 mio. kr. Dette omfatter flyrejser, hotelomkostninger og dagpenge for tjenesterejser, til- og fratrædelsesrejser for personale, rejser for patienter og rejser for uddannelsessøgende.

Rejserne vedrører både interne rejser i Grønland, rejser til og fra Danmark samt rejser til det øvrige udland. Desværre er der ikke et præcist billede af hvor meget rejser til og fra Danmark samt rejser til det øvrige udland udgør af den samlede omkostning på 225 mio. kr. Men et godt bud baseret på den tilgængelige statistik er 100 mio. kr. og det er vel og mærke rejser fra hele Grønland og ikke kun fra Nuuk.

Selvstyrets indkøbspolitik
Grønlands økonomi er udfordret. De seneste finanslove har medført krav om administrative besparelser i Selvstyret. For at kunne sikre gennemførelsen af de administrative besparelser har Selvstyret centraliseret en række administrative funktioner herunder oprettet en central indkøbsfunktion. Indkøbsfunktionen skal sikre, at Selvstyret til enhver tid opnår den bedste pris på de varer og tjenesteydelser som Selvstyret har behov for.

I praksis betyder det, at Selvstyret enten udbyder køb af varer og tjenesteydelser i udbud hvor den billigste leverandør vælges eller indgår rammeaftaler med flere leverandører om køb af varer og tjenesteydelser. Om Selvstyret vælger udbud eller rammeaftaler afhænger af ydelsens karakter.

Udover at en central indkøbsfunktion giver god økonomisk mening er Selvstyret også ved sin aftale med EU forpligtiget til at have faste retningslinjer på indkøbsområdet. Dette med sigte på at opnå besparelser og foretage indkøb på bedst konkurrencemæssige vilkår. EU kontrollerer løbende Selvstyrets indsats på området, og kan i princippet reducere det årlige beløb hvis Selvstyret ikke lever op til forpligtigelserne.

Selvstyrets forhandlinger med luftfartsselskaber
På den baggrund har Selvstyrets indkøbsfunktion haft en dialog med henholdsvis Air Greenland og de islandske flyselskaber.

Udgangspunktet var at indgå rammeaftaler med flyselskaberne. Det var vurderingen at et udbud, hvor konsekvensen er, at man kun bruger et flyselskab til samtlige sine rejser ikke ville være hensigtsmæssig. Der var behov for en vis fleksibilitet således at Selvstyret afhængig af rejsens destination kunne vælge enten Air Greenland eller de islandske flyselskaber. Hvis rejsen går til Reykjavik giver det ingen mening, at man skal være bundet op på først at rejse til København med Air Greenland når der er en direkte og billigere rute fra Grønland til Reykjavik.

Dialogen med flyselskaberne vedrørte muligheden for storkunderabatter og muligheden for at opnå en øget fleksibilitet på de restriktive røde billetter.

Som andre kunder forsøger Selvstyret løbende at minimere sine rejseomkostninger ved at købe røde billetter. Som andre kunder oplever Selvstyret fra tid til anden, at en rejse ikke kan gennemføres eller må ændres. Dette indebærer, at billetten er tabt.

Mere fleksibilitet ønskes
Selvstyret er klar over at flyselskaber rundt omkring i verden har skrappe vilkår til røde billetter. Ændring eller refundering er som udgangspunkt ikke muligt. Men i disse lande er konsekvensen af disse vilkår ikke så voldsomme som i Grønland. Der er tale om relativt beskedne tab. Som andre kunder finder Selvstyret det ikke rimeligt, at man taber så store beløb som der er tale om i Grønland. For en returrejse mellem Nuuk og Danmark med Air Greenland betyder det ca. 7.000 kr. For rejser internt i Grønland kan tabet være meget større. Målet for Selvstyret var at få indarbejdet en vis fleksibilitet i disse billetter således at hele beløbet ikke tabes. I øvrigt en fleksibilitet som flere og flere flyselskaber rundt omkring i verden tilbyder deres kunder også på de røde billetter.

Dialogen med Air Greenland har hidtil været resultatløs. Air Greenland er i sin gode ret til ikke at tilbyde Selvstyret billigere flybilletter. Air Greenland er i sin gode ret til ikke at ændre vilkårene for de røde billetter.

Selvstyret vil uanset den resultatløse dialog fortsat benytte Air Greenland til sine tjenesterejser, til- og fratrædelsesrejser, patientrejser og rejser for uddannelsessøgende.

Selvstyret vil fortsat samarbejde med Air Greenland
Dialogen med de islandske flyselskaber har omvendt medført bedre betingelser for Selvstyret. Selvstyret har opnået en beskeden storkunderabat. Samtidig er det lykkedes at opnå en vis fleksibilitet på de røde billetter. Selvstyret har dermed opnået muligheden for at reducere sine omkostninger når rejsen foretages med de islandske flyselskaber.

Det er vanskeligt at vurdere de besparelser aftalerne med de islandske flyselskaber vil medføre. Dette afhænger af rejsemønstret i de enkelte enheder i Selvstyret. Det er dog min vurdering, at Air Greenland fortsat vil være en hovedaktør også på rejser til udlandet. De indgåede aftaler med de islandske flyselskaber indebærer ikke, at Selvstyret skal anvende de islandske flyselskaber ved rejser til udlandet. De indebærer blot et billigere alternativ til Air Greenland.

Som medlem af landsstyret for Finanser er jeg tilfreds med Selvstyrets indkøbsfunktions indsats for at nedbringe Selvstyrets omkostninger. Dette indebærer ikke alene et øget råderum til velfærdsydelser. Det indebærer også, at vi lever op til de krav EU stiller på området.