Ikke enkelt løsning på frafald på uddannelser

Der er sjældent kun én årsag til frafald og årsagerne spiller sammen og forstærker hinanden. Nogen af årsagerne kan være sociale problemer, for meget fravær fra timerne, personlige problemer, hjemve, sproglige vanskeligheder, faglige vanskeligheder, modenhed, kollegieproblemer, forkert valg af uddannelse, kulturmøde og misbrug.

Tirsdag d. 22. marts 2011
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Uddannelse.

Der er sjældent kun én årsag til frafald og årsagerne spiller sammen og forstærker hinanden. Nogen af årsagerne kan være sociale problemer, for meget fravær fra timerne, personlige problemer, hjemve, sproglige vanskeligheder, faglige vanskeligheder, modenhed, kollegieproblemer, forkert valg af uddannelse, kulturmøde og misbrug.

Det er nogle af konklusionerne bag den første frafaldsundersøgelse lavet blandt elever i gymnasiale uddannelser i 2010 af antropolog Lotte Kjær. Rapporten viser også, at det ikke er entydigt hvem der falder fra de gymnasiale uddannelser. Det er både fagligt dygtige og svage elever, der kan falde fra. Undersøgelsen viser også at der er stor spredning i elevernes baggrund både sprogligt, fagligt, socialt, kulturelt og regionalt.

- Der findes ikke en enkelt løsning til bekæmpelse af frafald blandt elever og studerende. Alt skal ses i relation til hinanden, også at uddannelse ikke kun handler om læring, men også elevernes dannelse og udvikling som mennesker er vigtig at have med i overvejelserne. Elevernes relationer til hinanden og deres forhold til læreren er essentiel for deres motivation og selvforståelse. De sociale og kulturelle dimensioner i uddannelserne skal styrkes for at øge elevernes fagligt, sprogligt og som mennesker. Hvis gennemførselschancerne generelt skal forbedres er der behov for forståelse af at elevernes motivation hænger nøje sammen med deres viden, kultur, ressourcer og sociale relationer, siger antropolog Lotte Kjær, der står bag undersøgelsen.

Lotte Kjær har analyseret eksisterende viden og litteratur på området, samt indsamle data via statistik, har lavet deltagerobservation og interviews for at kunne generere analyser herudfra. Det vil sige, at antropologen blandt andet har deltaget i undervisningen og livet på skolerne sammen med eleverne, lærerne og lederne, samt interviewet disse.

For at få en forståelse af elevernes verden og de udfordringer de kan møde i uddannelserne, så valgte antropologen også at bo på kollegierne sammen med eleverne og på den måde også opleve deres hverdag. Hun har derfor deltaget i alt fra madlavning til at spille kortspillet Olsen om aftenen. Både elever, der er i uddannelserne, elever, der har gennemført og elever, der har afbrudt deres uddannelser er blevet interviewet.

Elevernes perspektiver blev prioriteret, da de må siges at være eksperterne på, hvad og hvilke forhold, der kan opleves som problematiske i forbindelse med at gennemføre uddannelserne. Analyserne i rapporten tager afsæt i eleverne som hele mennesker, der har deres kulturelle baggrund, sprog og personlige forhold med ind i uddannelserne og dermed læringssituationen. Det vil sige, eleverne ikke kun defineres og forstås af deres rolle som elever, ligesom andres identiteter heller ikke defineres af deres stillingsbetegnelse alene.

Formålet med undersøgelsen var at belyse årsagerne til, at hvorfor knap en fjerdedel af eleverne i gymnasiale uddannelser falder fra. Der er i disse år stor søgning på gymnasiale uddannelser.

Konklusionerne fra undersøgelsen kan bruges direkte i det videre arbejde med reformen af de gymnasiale uddannelser.

Læs det hele her: Frafaldsundersøgelsen 2010