Handling for folkeskolen nu

IMAKs formand Sivso Dorph udtaler i radioavisen den 25. marts 2011, at han anser det for en skandale, at medlemmer af landsstyret er begyndt at forhandle gennem pressen.
Landsstyret agter ikke at forhandle gennem pressen, men vil til stadighed udtale sig åbent om forhold i folkeskolen, som vi ser som hindringer for, at vore børn kan modtage en bedre og mere vedkommende undervisning og omsorg.

Mandag d. 28. marts 2011
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Uddannelse.

IMAKs formand Sivso Dorph udtaler i radioavisen den 25. marts 2011, at han anser det for en skandale, at medlemmer af landsstyret er begyndt at forhandle gennem pressen.

Landsstyret agter ikke at forhandle gennem pressen, men vil til stadighed udtale sig åbent om forhold i folkeskolen, som vi ser som hindringer for, at vore børn kan modtage en bedre og mere vedkommende undervisning og omsorg.

Folkeskolen er blevet evalueret i efteråret 2010. Folkeskolen er et meget stort og vigtigt fokuspunkt i Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger til indsatsområder og et led i landsstyrets arbejde med Børne- og Unge strategien og den Regionale udviklingsstrategi.

Desuden er kommunerne i gang med at udarbejde nye mål og handleplaner for folkeskoleområdet, som opfølgning på midtvejsevalueringen af folkeskolen.

Det ligger landsstyret meget på sinde, at der skal ske handling nu, hvis ikke en masse børn og unge skal ende som tilskuere til samfundsudviklingen. Tal og statistikker har dokumenteret, at alt for mange forlader folkeskolen med alt for dårligt udbytte af undervisningen – et faktum, som vi må og skal handle på.

Mange forældre er bekymrede for deres børns skolegang og videre uddannelsesmuligheder og det er landsstyrets mål, at der ikke skal være lukkede døre eller blindgyder i vores uddannelsessystem.

Erfaringen viser, at den gældende arbejdstidsaftale er en væsentlig hindring for en elevcentreret og fleksibel planlægning og gennemførelse af undervisningen. Aftalen har i praksis vist sig at være kompliceret og ufleksibel og den understøtter derfor ikke intentionerne om at fremme en elevcentreret pædagogik.

Som nyt landsstyremedlem for uddannelse vil jeg gerne være talsmand for, at alle aftaler, der indgås omkring børnenes læring og udvikling, skal være til børnenes bedste. Skolen er til for børnene og jeg vil på det kraftigste opfordre IMAK til at indgå i en åben og fremadrettet dialog om vore børns fremtid.