Overvældende interesse for efterskoleophold

Inden etableringen af efterskolerne i Grønland, lå ansøgerantallet for tilskud til efterskoleophold til danske efterskoler på ca. 260-280. Efter etableringen af først de midlertidige efterskoler og sidenhen de permanente efterskoler, er interessen for efterskoleophold derfor mere end fordoblet.

Mandag d. 11. juli 2011
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Sprog, Uddannelse.

593 elever har ansøgt om optagelse på efterskoleophold i Grønland og Danmark for skoleåret 2011/2012.

Ansøgningerne er fordelt på:
  • Danmark: 288
  • Maniitsoq: 156
  • Villads Villadsen: 149

250 forventes at kunne få tilskud til ophold på de danske efterskoler. Maniitsoq efterskole optager 70 elever og afviser eller sætter 86 elever på venteliste. Villads Villadsen optager 86 elever og afviser eller sætter 63 elever på venteliste.

Det betyder, at 406 efterskoleelever vil blive optaget på grønlandske og danske efterskoler med tilskud fra Selvstyret. Modsat betyder det dog desværre også, at 149 ansøgere til efterskoler i Grønland har fået afslag på efterskoleophold på grund af de begrænsede pladser på de 2 efterskoler. 38 ansøgere til danske efterskoler vil få afslag, da finanslovsbevillingen kun tillader tilskud til 250 elever og fordi de seneste års administrative besparelser har vanskeliggjort muligheden for, at finde midler til eventuelle ekstraordinære udgifter på uddannelsesområdet

Dertil skal dog også siges, at en stor del af de ansøgere, der vil få afslag på deres ansøgninger enten ikke har fremsendt deres ansøgninger til tiden eller har fremsendt en mangelfuld ansøgning.

- Det er glædeligt, at så mange unge ønsker at supplere deres skolegang med et efterskoleophold. Det er dog også altid ærgerligt, når man må give afslag til håbefulde elever, der ellers meget gerne vil forbedre deres folkeskoleresultater med et efterskoleophold, udtaler medlem af landsstyret for Uddannelse og Forskning Palle Christiansen.

Inden etableringen af efterskolerne i Grønland, lå ansøgerantallet for tilskud til efterskoleophold til danske efterskoler på ca. 260-280. Efter etableringen af først de midlertidige efterskoler og sidenhen de permanente efterskoler, er interessen for efterskoleophold derfor mere end fordoblet.

Dette kan tolkes på flere måder, men det væsentlige er her, at flere og flere unge gerne vil tage en uddannelse, hvilket vi må tage i betragtning i de kommende års uddannelsesplanlægning og finanslovsforhandlinger.

- Ud fra ansøgertallet at dømme kunne vi sagtens etablere 2 nye efterskoler i Grønland, ligesom bevillingen til efterskoleophold i Danmark kunne forhøjes, men det må være op til den forestående politiske debat, hvorvidt dette for fremtiden skal være et indsatsområde, som skal prioriteres yderligere, slutter Palle Christiansen.

Læs også
Langt hjemmefra - grønlandske skolebørn i Danmark i 1960'erne og 1970'erne
"Den danske stat brugte grønlandske børn som forsøgskaniner"