Test af udstyr til fjernundervisning

Disse store trafikpakker skal i henhold til TELEs taksttabeller købes til hver enkelt forbindelse, og kan ikke deles på f.eks. flere små byers samlede forbrug.

Lørdag d. 3. september 2011
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Informationsteknologi, Infrastruktur, Internet, Uddannelse.


Qaanaaq juni 2000 (an)

Det har især siden afholdelsen af Sarfarissoq II i september 2010 været et stort ønske at vore uddannelsesinstitutioner får mulighed for at benytte ATTAT-nettet til fjernundervisning.

I den forbindelse er vi i gang med at undersøge mulighederne for, via det eksisterende ATTAT-net, at benytte et system målrettet fjernundervisning.

Systemet tillader brug af lyd, video, delte skærme, deling af dokumenter m.m. Det er alt sammen nødvendige faciliteter i et system til undervisning, hvor dialog og kommunikation er helt essentielt.

Systemet benyttes allerede af E-forum; men det har indtil nu ikke været muligt at benytte ATTAT-forbindelsen hertil. Det har betydet, at skoler, der deltaget i denne form for undervisning, har måttet oprette flere internetforbindelser.

For øjeblikket testes systemet på Bygge & Anlægsskolen i Sisimiut via ATTAT-nettet. Meldingerne er indtil videre positive.

De første målinger viser, at en 45 minutters lektion typisk vil forbruge ca. 150 Mb.

Det betyder, at udgiften til en lektion i de største byer er ca. kr. 9,00 mens det i de mindste byer kan koste mere end 10 gange så meget, nemlig ca. kr. 105,00 for en lektion med de forbindelser og trafikpakker der benyttes i dag.

Denne prisforskel er en følge af, at det i de største byer er muligt at købe trafikpakker til kr. 55.000 pr. måned for 1000 GB; mens dette ikke er realistisk i de mindste byer. Disse store trafikpakker skal i henhold til TELEs taksttabeller købes til hver enkelt forbindelse, og kan ikke deles på f.eks. flere små byers samlede forbrug.

Kombinationen af volumentaksering, forskellige priser forskellige steder samt en på forhånd ukendt trafikmængde gør det umuligt at forudsige den nøjagtige pris på trafikforbruget.

Landsstyret vælger alligevel at åbne for at benytte denne mulighed. I første omgang vil der være adgang resten af dette skoleår. De erfaringer, såvel pædagogiske, tekniske som økonomiske, der indhøstes herved, vil så forhåbentlig kunne skabe basis for fortsat brug og udvikling af systemet.

For øjeblikket er det ikke realistisk at benytte systemet til bygderne på grund af den til rådighed værende båndbredde.