§ 37: Er det for nemt at få råstoftilladelse?

Man bliver chokeret, når man hører nogle udtalelser om vores land, specielt når man ser nogle videoer på Investment Pitch’s hjemmeside. Personerne bag præsentationerne påstår tilsyneladende, at de har fået en næsten gratis ejendomsret til et område ved Maniitsoq.

Torsdag d. 6. juni 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Efterforskning, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Minedrift, Råstoffer.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Er det (stadig) landsstyremedlem for erhverv og råstoffers opfattelse, at det er for nemt at opnå råstoftilladelser her i vort land, og hvilke bemærkninger har landsstyret i øvrigt til nedenstående citat?

Begrundelse:
”Man bliver chokeret, når man hører nogle udtalelser om vores land, specielt når man ser nogle videoer på Investment Pitch’s hjemmeside. Personerne bag præsentationerne påstår tilsyneladende, at de har fået en næsten gratis ejendomsret til et område ved Maniitsoq; et område der svarer til Sudbury Basin i Canada; som den så ud for 150 år siden.

De er glade for, hvor risikofri Grønland er og hvor nemt det er, at forhandle med grønlandske politikere.

De påstår at det var "meget nemt" at få området på 4800 kvadratkilometer; altså det der svarer til 11,5% af Danmarks samlede areal.”

Udtalelsen er Jens Erik Kirkegaards. Man finder den på Siumuts hjemmeside.

For selskaber, som overvejer at foretage risikoinvesteringer i råstofefterforskning og -udvinding her i landet er det naturligvis ikke uden betydning, om landsstyret påtænker at skærpe betingelserne. Et citat som ovenstående sender et signal, som uden tvivl vil indgå i selskabernes overvejelser.

Men nu er Jens Erik Kirkegaards udtalelse jo nok afgivet under valgkampen, før han blev landsstyremedlem for erhverv og råstoffer. Det interessante er således, om Jens Erik Kirkegaard som landsstyremedlem for erhverv og råstoffer mener det samme, som han gjorde før han blev landsstyremedlem: Om han fortsat kan stå inde for det budskab han gav vælgerne, og om han – nu hvor han har magten til at gøre noget ved det – agter at gøre det vanskeligere eller mere bekosteligt at opnå efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.