§37: Stigende oliepriser

Kan landsstyret fremlægge baggrunden for, at prisen på olieprodukter pr. 7. juni 2013 skal stige med 0,26 kroner, når oliepriserne på verdensmarkedet har været for nedadgående over det sidste halve år?

Mandag d. 10. juni 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Forbrugerspørgsmål, Økonomi.

I medfør af § 37 i forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
1. Kan landsstyret fremlægge baggrunden for, at prisen på olieprodukter pr. 7. juni 2013 skal stige med 0,26 kroner, når oliepriserne på verdensmarkedet har været for nedadgående over det sidste halve år?

2. Hvilke sikringer (råolie, raffinaderimarginer og valuta) havde KNI A/S den 1. juli 2012 og hvilke sikringer har KNI A/S i dag. Hvilke sikringer er i perioden tilkøbt og solgt?

a. For solgte sikringers vedkommende; hvorledes er disse bogført i KNI A/S og kommer fortjenesten ved et evt. salg oliekunderne til gode?

3. Hvilke tiltag vil landsstyret tage for at sikre at KNI A/S’ planlægger og udfører spekulative sikringsforretninger på en for samfundet betryggende måde?
(Medlem af Landstinget Palle Christiansen, Demokraterne)

Begrundelse:
KNI A/S har den 7. juni 2013 hævet oliepriserne med 0,26 kr./l.

Det virker umiddelbart som en ganske stor stigning henset til, at oliepriserne på verdensmarkedet over det seneste halvår har været for nedadgående og dermed burde have givet en prisnedsættelse også for de grønlandske forbrugere.

Jf. offentligt tilgængelige oplysninger på www.eof.dk udgjorde produktprisen på benzin i Danmark:

1. august 2012: 6,27 kroner
4. juni 2013: 5,85 kroner

Altså et fald i produktprisen (uden afgifter mv.) i Danmark på 0,42 kr./l i samme periode.

Da verdensmarkedsprisen jo er den samme for Danmark og Grønland må forskellen således ligge i KNI A/S’ forvaltning af de olie- og valutasikringer selskabet foretager.