Demokraternes indlæg til Forslag til finanslov 2014

Demokraterne tror ikke på, at det er en reel mulighed at sælge et meget stort antal boliger i Nuuk, som er en del af finansieringen til at dække vores udgifter. Vi bakker helt op om lejer til ejer ideen, men at sælge så mange boliger på én gang virker ikke realiserbart.

Onsdag d. 18. september 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2013, Finanslov, Politik, Økonomi.

Demokraterne har med spænding læst dette års forslag til finanslov for 2014 fra den nye koalition. Ligesom vi aktivt har deltaget i årets budgetseminar, hvor hele forslaget er blevet gennemgået konto for konto og krone for krone.

Et forslag til en finanslov er som bekendt der, hvor man realiserer de løfter og visioner, som man har for Grønland i 2014 og frem. Eller, det er i hvert fald kutymen, men dette års forslag er klinisk renset for visioner, for midler til nye reformtiltag og for midler afsat til vækst i vores økonomi.

Med de udtalte mangler i det forelagte forslag, så vil de fleste måske se det som håbløst at få rettet op dette. Demokraterne ser det dog på denne problematik på den stik modsatte måde.

Forslaget viser tydeligt, at der er brug for, at alle bidrager konstruktivt for at få forslaget til finanslov strikket sammen med reformer, så vi kan få sat gang i Grønland og især i vores økonomi.

Derfor vil Demokraterne allerede nu gerne udtale, at vi ser frem til de kommende finanslovsforhandlinger, hvor vi håber at få fremlagt de mangler vi nu vil sætte fokus på, ligesom vi håber, at landsstyret og den nye koalition reelt vil lytte til de krav og forslag vi vil fremkomme med, så vi kan få en endelig finanslov med balance mellem indtægter og udgifter.

Jeg vil på den baggrund fremsætte Demokraternes krav for deltagelse og vedtagelse af Finansloven for 2014.

Første krav er, at der skal være balance på DA-saldoen. Det lyder egentlig meget simpelt, at der skal være balance mellem udgifterne til drift og anlæg og vores indtægter. Men det er faktisk svært, hvilket også må være grunden til, at det forelagte forslag allerede nu udviser et stort minus. Et minus der helt sikkert bliver større i den endelige finanslov, da Demokraterne ikke tror på, at der kan skabes de indtægter på frasalg af selvstyreejede boliger, som foreslås i forslaget til finanslov.

Derfor kan Demokraterne godt tænke sig, at landsstyret giver flere bud på alternative indtægtskilder, end dem de har forslået i første omgang. Vi er nødt til at kunne få dokumenteret, at der rent faktisk kan opnås en finanslov i balance, da vi ikke kan stå inde for en finanslov med underskud, når dette ikke går til en kraftig vækstpakke, som vil kunne sætte gang i hjulene i Grønlands økonomi.

Demokraterne tror ikke på, at det er en reel mulighed at sælge et meget stort antal boliger i Nuuk, som er en del af finansieringen til at dække vores udgifter. Vi bakker helt op om lejer til ejer ideen, men at sælge så mange boliger på én gang virker ikke realiserbart. Bankerne i Grønland og realkreditinstitutterne i Danmark har også sagt fra overfor denne ide, da det vil underminere hele boligmarkedet. Så hvis finansieringskilderne til disse boligkøb er meget tvivlsomme, så må man forkaste idéen og arbejde på en ny finansiering.

Demokraterne tror på, at disse boliger kan sælges, men at de skal sælges over en længere periode, fx 5 år, samtidig med at man også sælger ejendomme fra i det resterende Grønland.

Et andet krav vi fra Demokraterne stiller for at være med til at stemme Finanslovsforslaget igennem er, at der skal afsættes midler til igangsætning af diverse reformer.

De reformer som råber på at blive igangsat er en reform af de traditionelle erhverv, så de rent faktisk bliver erhverv og hermed menes naturligvis selvbærende erhverv uden behov for løbende driftstilskud. Vores finanslove er fortsat tyngede af tilskud. Tilskud som gives uden krav og uden forventning om, at de gives til udvikling, men udelukkende simpel opretholdelse af en ikke selvbærende arbejdsform.

I valgkampen havde alle de tilstedeværende her i salen også travlt med at love lufthavne, skibshavne og anden infrastruktur til vælgerne. Hvor er disse valgløfter blevet af i det foreliggende forslag? Demokraterne ser gerne, at denne finanslov ender med at have midler afsat til at igangsætte byggerierne af lufthavnen i Qaqortoq og en udvidelse af havnen i Nuuk. Vi er af den overbevisning, at der har været foretaget undersøgelser nok, så selve beslutningen om at få disse projekter realiseret må tages nu.

Uddannelse er en mærkesag for Demokraterne og vi har være ude i medierne og beklage, at man nu nedprioriterer området, ved ikke at afsætte midler i samme niveau som vi så i den forgangne valgperiode. Vi vil gerne opfordre til, at man allokerer anlægsmidler til uddannelsesområdet således, at der kan etableres flere nye kollegier i hele landet og at man kan få renoveret de eksisterende, så de ikke skal rives ned og erstattes med nye.

I den forgangne valgperiode blev vi kritiseret meget for, at ville etablere søfartsuddannelserne i Nuuk, hvor man reelt kunne få uddannelsen til at fungerer igen. Derfor er det med glæde at kunne se, at den nye regering og koalition er kommet til fornuft og vil etablere officersuddannelsen her i Nuuk. En etablering som er startskuddet på en komplet og tiltrængt flytning af uddannelsen.

Et område som ligeledes fattes penge, er demografien, dvs. den befolkningsudvikling som vi ser i dagens Grønland, hvor flere og flere ældre skal forsørges af færre og færre i den arbejdsdygtige alder. Derudover er den en meget stor nettoudvandring fra Grønland, som ofte også er et tab af menneskelige ressourcer.

Hvad har den nye regering af tiltag til at få flere til at rejse til Grønland for at arbejde og leve? Hvilke tiltag har den nye koalition til, at få flere i arbejde og her menes produktive jobs, som enten sikrer indtægter til landet eller levering af borgerservice? Hvilke tiltag har den nye koalition til, at det bedre kan betale sig at arbejde, end at være på passiv forsørgelse? Hvilke tiltag har den nye koalition til, at få øget den mobilitet, der er nødvendig for at bringe folk fra deres nuværende bosted, til et sted med muligheder for uddannelse og arbejde?

Sagt på en anden måde, så forlanger Demokraterne en endelig Finanslov, hvor der både bliver afsat midler til de ting, der presser sig på her og nu og til påkrævede og tiltrængte reformer. Herudover forventer vi et realistisk og realiserbart bud på finansieringen af denne finanslov, så den ender i balance.

Vores ordførerindlæg her er præget af overordnede betragtninger. Vi har selvfølgelig en del specifikke ønsker og ideer til finansiering, men dem vil vi fremkomme med i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Vi vil desuden ikke stå fra talerstolen og komme med en overbudspolitik, som man så oppositionen gjorde det i sidste valgperiode. Det anser vi for værende useriøst og vælgerne er bedre tjent med, at vi her i salen debatterer realistisk og faktuelt, end at vi står og lover ting som ingen kan holde alligevel.

Så med disse korte og indledende bemærkninger ser vi frem til en god debat og en endelig finanslov med hold i virkeligheden.