Kilde: Per Berthelsen


Fiskeriet - et trængt hovederhverv

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 30. september 2013

Der skal derfor snarest muligt udformes en tiltrængt handlingsplan, så erhvervet ikke overlades alene til store virksomheder, men også kan udvikle sig positivt med grundlag i den kultur, vi har haft i mange år, baseret på et kystnært fiskeri fordelt på mange aktører.

Vi ønsker alle sammen at holde jul i fred og ro

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Tirsdag d. 18. december 2012

Siumut er klar over, at det nuværende landsstyret er i færd med at tømme Landskassens likviditet, men Siumut er ikke enige i, at dette skal gå ud over samfundets mindst bemidlede borgere. Det er formålsløst og inhuman politik.

Afskaffelse af uddannelsesstøtten for de grønlandske studerende i Danmark

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 20. august 2012

Hvorfor har man, ifølge Finanslovsforslaget for 2013, valgt at afskaffe uddannelsesstøtten for de grønlandske studerende der studerer i Danmark fra år 2013?

Siumuts samlede udmelding om storskala projekter

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 25. maj 2012

Lad det være sagt engang for alle med store bogstaver: ”SIUMUT STØTTER ALCOA PROJEKTET FULDT UD” helt i tråd med udmeldingerne fra den grønlandske befolkning deriblandt borgerne i Maniitsoq. Spliden ligger således et helt andet sted, nemlig i landsstyret og i deres primære bagland.

Regeringskoalitionen viser sit sande ansigt

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 21. maj 2012

Hvilke alternative tiltag, er der planlagt for at kunne modtage den strøm af afvandring, man er i færd med at tvinge bygdebefolkningen til?

Minimale besparelser, store tab

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 16. maj 2012

Landsstyret skar markant ned på Selvstyrets stillingsopslag i de grønlandske aviser og har til gengæld øget Selvstyrets stillingsopslag i danske aviser. Det har medført, at de grønlandske aviser, udover at fyre medarbejdere, har flyttet trykningen af deres aviser til udenlandske trykkerier.

Det er trist, men sandt!

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 14. maj 2012

I torsdags om formiddagen, hvor medierne glimrede ved deres fravær, diskuterede vi i Landstinget et emne, der burde være af vital samfundsmæssig betydning. Her gengivet i meget kortfattet form. Emnet var et forslag om skærpelse af Selvtyrets bekendtgørelse om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, hvor vi dag formentlig kun optager 25 % af alle ansøgninger.

Ikke tiden til at tænke i afskaffelse af personaleboliger

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 2. maj 2012

Når vi ser isoleret på de nyuddannede, så skal vi nok regne med, at de skal arbejde i minimum 5 år, før de kommer så meget økonomisk på fode, at de vil være i stand til selv at anskaffe sig en bolig. Derfor vil der i mange år frem endnu være behov for et incitament i form af bolig, stillet frem fra arbejdsgiveren, hvis vi skal have disse hjem. Her kunne man så kikke på om der eksempelvis på området er en mulighed for at udforme en ordning, der kunne afgrænse behovet for en personalebolig til f.eks. 5 år, hvorefter den eller de implicerede skal anskaffe sig egen bolig eller løse boligsituationen på anden vis.

Endnu mere bekymrende

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 26. april 2012

Mikkel Bjarne Lunds slet skjulte trussel: Hvis pressemeddelelsen i stedet skal forstås som en slet skjult trussel for at få Siumut og dig selv "endnu” mere i medierne, så virker det heller ikke. Tværtimod.

Nyhedsformidling: Filter eller sluse?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 24. april 2012

Er medierne og ikke mindst KNR sat til at skulle være filter for nyheder i vort land, hvor den set med Siumut´s øjne burde være en sluse for samme. Er denne rolleindtagelse et bevidst forsøg på at agere politisk korrekt eller hvad?

Siumuts ordførerindlæg til finanslovsforslaget

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 23. september 2010

Grundstenene for nationaløkonomien er vort lands levende og ikke levende ressourcer. Siumut mener ikke, at oplægget på nogen måde tager højde for disse, hvorfor Siumut ikke kan være med til at vedtage det fremlagte Finanslovsforslag for 2011 sådan som det foreligger.

Er der fare for at Royal Greenland igen skal have behov for at få tilført midler fra Landskassen?

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 15. september 2010

Der er i de sidste dage kommet overraskende nyt fra Royal Greenland A/S, hvor det kommer frem at de 2 højest rangerende personer i virksomheden har opsagt deres stillinger.

§36-spørgsmål om Matu-projektet

Maliina Abelsen
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 3. december 2009

Det er således vurderingen, at unge drenge, der har deltaget i MATU-projektet efterfølgende, som andre unge i samfundet, indgår i forskelligartede jobrelationer. Det kan her nævnes, at ingen af de nuværende eller tidligere deltagere i MATU-projektet er anbragt på en anstalt, hvilket ligeledes vurderes som en indikation på succes. Flere af de tidligere deltagere er således blevet et aktiv for det grønlandske samfund, og ikke en omkostning. Så et behandlingsforløb, der umiddelbart fremstår som værende omkostningstungt, kan på sigt vise sig rentabelt.

§36-spørgsmål om urigtige oplysninger vedrørende Iluut A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 16. november 2009

Jeg skal anmode om at der om senest 10 dage fra d.d. at regne svares fuldstændigt og rigtigt med ansvar for minsteransvarlighedsloven på, hvem der taler sandt i nævnte sag. For at gøre det nemmere, opstilles spørgsmålet som en tipskupon, hvor der bare kan sættes et kryds ved den, der taler sandt.

§36-spørgsmål: Om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 14. oktober 2009

§ 36,1 Spørgsmål til landsstyremedlem for finanser Palle Christiansen: Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor landsstyremedlemmet for Finanser har været med og i Landstinget.

Siumuts kommentarer til forslag til Finanslov EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Underskuddet er fortsat på størrelse med det underskud som det forrige Landsstyre fremkom med. Tidligere omtalte ”tilskudsjungle” afløses bare af en total uoverskuelig og ugennemsigtig ”reservejungle”.
Tilknyttede tekster:

Siumuts kommentarer til Politisk-økonomisk Beretning EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Der er her tale om et finansår, hvor kun Siumut og Atassut levede op til at bære et ansvar, hvor IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit lurepassede på trods af regeringskoalitionens bestræbelser på at imødegå ønsker fra de nævnte partier – ønsker, der var realistiske i forhold til det reelle økonomiske grundlag – vel at mærke.
Tilknyttede tekster:

Selvstændighed er valgkampens store afledningsmanøvre

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 18. november 2002

Spørgsmålet er, om deres ønske om selvstændighed ikke bare er en afledningsmanøvre for at diskutere de reelle problemer i samfundet ... Lige fra det ufleksible boligmarked til de dyre flypriser, og over til de store uforløste sociale problemer. I den sammenhæng er det interessant at iagttage, at Siumut ikke nævner hvilke politiske resultater, de har opnået de sidste fire år i valgkampen. Der har måske ikke været nogen?

Snak med "kløftet tunge"

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 4. november 2002

Siumuts top (blev) udstillet, således at det nu må være indlysende for alle, at vi skal i gang med det vigtigste valg, som vort land nogensinde har været i - nemlig et valg, om flertallet i vort land siger ja til en åbenlys splittelse i samfundet - et ja til enten racisme eller til tolerance

Vi kan gøre det bedre

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Lørdag d. 26. oktober 2002

Uddannelsesudbuddet skal ikke styres af tilfældige politiske og ideologiske luner, men af efterspørgslen, og i den forbindelse skal vi blive bedre til at bruge de uddannelser, der bliver udbudt i Danmark

Hjemmestyrets rolle over for det grønlandske erhvervsliv

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 21. oktober 2002

Vi går ind for, at Grønlands økonomi skal genoplives efter "Arcic Survival"-princippet, hvor vi først starter med "samfundets hjerne" - Folkeskolen og de erhvervsrelaterede uddannelser. Dernæst tager vi fat om "samfundets hjerte" - Erhvervslivet, ...Og sluttelig tager vi fat på "samfundets lunger", som skal skaffe ilten til samfundet gennem forøget indtjening ved eksport

Hvad koster det borgerne at skifte IT-firma?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 18. oktober 2002

For det eneste bekymrende for mig var og fortsat er, at skulle vide, hvad den beslutning vil afstedkomme af udgifter for borgerne i byen. En begrundet bekymring, der er udledt af de barske kendsgerninger fra omverdenen om kuldsejlede og vanvittigt dyre IT-løsnings modeller

Frie grundskoler og undervisning i hjemmet

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 2. oktober 2002

Det kan ikke være rigtigt, at vi som lovmagere for samfundet, bevidst skal sætte hindringer op for at kunne skabe en udvikling i en positiv retning

Forslag til Finanslov for 2003 - ordførerindlæg

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 27. september 2002

Der skal årligt anvendes godt 80 mio. kr. på renovering og nybyggeri, hvis det ønskede niveau på folkeskolens anlæg skal nås over en periode på 15 år. I sig selv en absurd tanke, at det vil tage femten år at gennemføre den ønskede renovering og modernisering ... Vi vil gerne vide, hvordan målet kan nås for den halve pris - for det er, hvad landsstyret afsætter i finanslovsforslaget

Universitetsparken skal ses i en større økonomisk sammenhæng

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 24. september 2002

Jeg ...kan ikke på samme måde som du, fremkomme med en helt ensidig og snæversynet betragtning på området, men må forholde mig til en masse andre overordnede områder i samfundsbilledet

Udskriv valget nu!

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 20. september 2002

... om man prioriterer en Universitetspark frem for renovering og udvidelse af landets skoler. Eller om man prioriterer et vandkraftværk i Sydgrønland, en lufthavn i Paamiut og Qaqortoq frem for flere personaleboliger og en forbedring af de ansattes arbejds- og lønvilkår i den sociale sektor og sundhedssektoren

Universitetsparken eller folkeskolen?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 28. august 2002

Du var ellers så befriende klar i mælet, da du argumenterede imod etableringen af Universitetsparken: "Vi kan ikke tillade os, at bruge 160 millioner kroner på enkelte uddannelser, mens skolebørn får undervisning i fyrrum, omklædningsrum, containere, boglagre og gangarealer."

Direkte transmission af kommunalbestyrelsesmøder i lokalradioen

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 28. august 2002

Beskrevne forhold leder nu til et forslag fra Per Berthelsen om, at kombest åbner op for at få sine møder transmitteret direkte i lokalradioen, således at vælgerne fremover kan være direkte vidner til de ting, der foregår i Kommunalbestyrelsens mødesal

Selvstyrekommissionens betænkning: EN DYR SKÅLTALE

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 22. august 2002

For Demokraternes vedkommende vil vi gerne vende tingene på hovedet. Vi er mere interesseret i at finde måder på, hvordan vi dels kan reducere og omlægge Hjemmestyrets udgifter på en sådan måde, at den gør mindst skade på befolkningen, og at udgifterne bliver så fremtidsrettede som muligt.

Demokraternes politiske hensigtserklæringer

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 28. maj 2002

Demokraterne går ind for gennemsigtighed og åbenhed over for befolkningen og tager derfor stærk afstand fra det kammerateri og pamperi, som eksisterer i vores samfund. For at sikre den størst mulige integritet i den samfundsmæssige ledelse, går Demokraterne derfor ind for at arbejde for at få adskilt den lovgivende - og den udøvende magts funktioner helt fra hinanden

Ingen handling bag ordene

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 10. maj 2002

Sagt på en anden måde, så har enhver borger i vort samfund - fra det mindste spædbarn til den allerældste borger - måttet punge ud med 1.300 kr. hver især for at dække et uhjemlet overforbrug ind ... Dette er ikke blot i strid med Budgetloven men også med selve Grundloven. Ingen udgift må afholdes uden Landstingets samtykke

Vi må gøre det bedre

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 29. april 2002

Et merforbrug på 76 millioner kroner. Det er i sig selv slemt. Men dette beløb har Landstinget dog bevilget med åbne øjne. Værre er det, at mere end 60 mio. kr. er brugt uden Landstingets godkendelse. Det er yderst betænkeligt - også når man kikker i Grundlovens paragraffer

Friskole - udsættelse omkring lovarbejdet?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Søndag d. 28. april 2002

Enkelte medlemmer af Landstingets udvalg ter sig, som om Friskolen er en forbrydelse

En spontan reaktion i afmagtens navn

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 5. april 2002

Nu indsættes den person, der har gjort sit land til grin over for omverdenen over flere omgange, som formand for Sulisa A/S, hvis direktør nu er formand for Royal Greenland A/S, som den tidligere vice-koncernschef for samme, men som nu altså er blevet formand for Sulisa A/S, er flygtet fra efter at have kørt den delvis i sænk ...Kan det blive mere grotesk? Ja, sålænge Siumut - pamperiets og kammerateriets velynder - sidder på magten.

Manipulation i en meget betænkelig form

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 28. marts 2002

Grønland har ellers så mange problemer, som man bør løse først, før en løsrivelse fra Danmark kan blive aktuel. Jeg kan jo nævne som eksempler, de stigende sociale problemer, de lange ventelister til en bolig, den for høje arbejdsløshed, for få unge, der få gennemført en uddannelse og for få grønlændere, der starter egen virksomhed osv.osv.. Problemer, der med garanti er medvirkende årsager til de uhyggeligt mange, ulykkelige selvmord, vi oplever i vort samfund.

Jeg vil fortsat meget gerne høre hvad din holdning er til Universitetsparken?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 5. marts 2002

Grønlands økonomi er inde i en langstrakt krise, og hvor det samtidig er svært at se nogen vej ud af krisen. Grønlandsbanken er den sidste i rækken af organisationer, der har advaret om økonomisk kuling over Grønland, hvis ikke Landsstyret - populært sagt - tager skeen i den anden hånd

Er vi i gang med en molbohistorie?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 1. marts 2002

For det eneste, der sker med sådan et tiltag er, at det offentlige skaber konkurrenceforvridning i forhold til den hårdtarbejdende, selvstændige fisker og tager derved brødet fra folket og er det virkelig den politik, som landets etablerede partier vil køre?

Engang mere om de mange lig, der er i lasten efter Lars Emil og alle de andre

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 1. marts 2002

Det er bestyrelsen, der skal ansætte direktionen, så hvis der er foregået noget, som bestyrelsen ikke er blevet orienteret om eller vidende om - bl.a. en " gylden fratrædelsesgodtgørelse" til en vicekoncernchef, så er det en ugyldig aftale, (og) ... bestyrelsen (må) kræve ulovlige udbetalinger tilbagebetalt

Kære Ole, lad os spise lidt brød til

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 27. februar 2002

Jeg mener, at de offentlige instanser er for dårlige til at planlægge og koordinere deres aktiviteter sammen, idet dette foranlediger, at byggebranchen ikke får en reel chance for at være medspillere på området

Universitetsparkens etablering eller ej?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 20. februar 2002

Det er jo en kendt sag, at ens frihedsgrader i højere grad bliver stækket i forbindelse med deltagelse i et regeringssamarbejde end at være i oppositionen. Derfor er det for mig interessant at få at vide, om du fastholder dit kritiske nej til Universitetsparksprojektet, hvis emnet bliver aktuelt til den kommende forårssamling

Usmagelig journalistik

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 19. februar 2002

Det eneste, jeg eftersøger i denne sag er åbenhed, og det burde AG hjælpe mig med. Det kan ikke være rigtigt, at AG skal forholde sig så ukritisk i spørgsmålet og indtage rollen som forsvarer i sagen, fordi der er en ansat, der er tæt på en af hovedpersonerne

Royal Greenlands gæld er en tikkende bombe under samfundet

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 15. februar 2002

Med din artikel gør du dig meddelagtig i en legalisering af pamperi. Derved lægger du også op til at retfærdiggøre, at en offentlig virksomhed i vort land kan hente penge fra den offentlige kasse, som ved gud ellers har hårdt brug for hver en krone til langt bredere formål. I dette tilfælde for at kunne få råd til at forgylde to personer, der i forvejen har kostet samfundet dyrt

"Aldrig har så mange haft så få at takke for så lidt"

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Søndag d. 3. februar 2002

Der var to, der trak sig og to andre kammerater, der blev indsat (i Royal Greenlands bestyrelse) ... Den ene i form af et nyligt gået landsstyremedlem fra Siumut, og den anden en tidligere koalitionspartner, der åbenbart ikke kan leve af sin landstingsmedlemshyre alene. Så endnu engang velkommen til pampernes Paradis - Grønland