Siumuts kommentarer til Politisk-økonomisk Beretning EM2009

Der er her tale om et finansår, hvor kun Siumut og Atassut levede op til at bære et ansvar, hvor IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit lurepassede på trods af regeringskoalitionens bestræbelser på at imødegå ønsker fra de nævnte partier – ønsker, der var realistiske i forhold til det reelle økonomiske grundlag – vel at mærke.

Onsdag d. 7. oktober 2009
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut  
Emnekreds: Efterårssamling 2009.

Der er her tale om et finansår, hvor kun Siumut og Atassut levede op til at bære et ansvar, hvor IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit lurepassede på trods af regeringskoalitionens bestræbelser på at imødegå ønsker fra de nævnte partier – ønsker, der var realistiske i forhold til det reelle økonomiske grundlag – vel at mærke.

Det undrer derfor nok ikke nogen, når Siumut fra starten erklærer sig enig i beretningens hovedlinjer, da beretningen er udformet på et tidspunkt, hvor Siumut og Atassut sad på regeringsansvaret.

Dog vil vi fra Siumut ikke undlade at knytte nogle bemærkninger til. Når man ser på de samlede tal, et samlet underskud i tidsrummet 2009 til 2012 på 1,099 mia kr.

Men da resultatet indeholder et lån til Nukissiorfiit på 1,207. mia kr, vil man kunne se, at Finansloven indirekte viste et overskud på op imod 110 mill. Kr. i perioden 2009 til 2012, SÅFREMT Landstinget fulgte en indstilling fra en ønsket, uvildig analyse udført af en tidligere direktør for DONG, om at gøre Nukissiorfiit til et Aktieselskab og derved fjerne denne fra DAU-saldoen, dvs fra den linie, hvor drifts-, anlægs og udlånsudgifter er samlet.

Du kan læse hele kommentaren her: Siumuts kommentarer til Politisk-økonomisk Beretning EM2009