§36-spørgsmål om urigtige oplysninger vedrørende Iluut A/S

Jeg skal anmode om at der om senest 10 dage fra d.d. at regne svares fuldstændigt og rigtigt med ansvar for minsteransvarlighedsloven på, hvem der taler sandt i nævnte sag. For at gøre det nemmere, opstilles spørgsmålet som en tipskupon, hvor der bare kan sættes et kryds ved den, der taler sandt.

Mandag d. 16. november 2009
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Landstinget paragraf 36 spørgsmål.

I medfør af § 36, stk. 1 i Landstingets Forretningsorden fremsætter jeg følgende spørgsmål til Formand for landsstyremedlem Kuupik Kleist:

I gårdsdagens debat og efterfølgende mistillidsvotum overfor landsstyremedlem for Boliger m.v. for hans urigtige oplysninger omkring Illuut A/S stilet til landstingsmedlem Hans Enoksen (siumut) hvori han påstår, at der var indgået en 1) aftale med borgmestrene i vore 4 storkommuner skete der noget ganske besynderligt i kølvandet på denne. Påstanden om en aftale benægtes som bekendt pure af KANUKOKA´s formand.
  1. Landsstyremedlem for boliger Jens B. Frederiksen skriver i sin svarskrivelse, at der er indgået en aftale, som set med oppositionens naturligvis må være skriftlig, taget de store konsekvenser, der vil være forbundet med dermed i betragtning.
  2. I forbindelse med efterfølgende afværgedagsorden forklarer formanden for landsstyret Kuupik Kleist sig ved at udtale, at der er indgået en mundtlig aftale, hvilket afstedkom et nødvendigt mistillidsvotum – ikke bare til et enkelt medlem af landsstyret – men nu til det samlede landsstyret p.g.a. formandens negligering af ministeransvarlighedslovens krav om at landsstyret skal fremkomme med fuldstændige og korrekte oplysninger.
  3. Dette fik landsstyremedlem for Finanser Palle Christiansen op af stolen med en udtalelse om at der ikke er indgået nogen form for aftale overhovedet.

Man kan måske sige, at dette fuldendte spektret for udtalemuligheder, hvorved der blev lavet en helgardering som i en tipskupon, hvor der som bekendt er 3 muligheder for et udfald.

Problemet er bare at dette ikke er et spil om at gætte rigtigt på et fodbold resultat, men bliver til et spil om sandhed med grundlag i en lovgivning, hvor der uanset hvad kun kan være én vinder og dermed 2 tabere.

Jeg skal anmode om at der om senest 10 dage fra d.d. at regne svares fuldstændigt og rigtigt med ansvar for ministeransvarlighedsloven på, hvem der taler sandt i nævnte sag.

For at gøre det nemmere, opstilles spørgsmålet som en tipskupon, hvor der bare kan sættes et kryds ved den, der taler sandt.

Jens B. Frederiksen
landstyremedlem for boliger
      
Kuupik Kleist
landsstyreformand
 
Palle Christiansen
landsstyremedlem for finanser