Nyhedsformidling: Filter eller sluse?

Er medierne og ikke mindst KNR sat til at skulle være filter for nyheder i vort land, hvor den set med Siumut´s øjne burde være en sluse for samme. Er denne rolleindtagelse et bevidst forsøg på at agere politisk korrekt eller hvad?

Tirsdag d. 24. april 2012
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Journalistik, Politik, Pressens vilkår, Ytringsfrihed.

Det er med yderst stor bekymring, Siumut ser udviklingen i nyhedsformidlingen i vort samfund. Nu skal man passe på ikke at generalisere, da generalisering ofte er udtryk for, at man ikke ved, hvad man snakker om.

Derfor vil jeg stile vedkommende udmelding, til KNR, som jo modtager en stor sum penge fra det offentlige for at påtage sig såkaldte public-service forpligtelser, der bl.a. indeholder krav om formidling af nyheder, borgerinformation, underholdning og alsidighed programlægning m.v..

Jeg vil fremkomme med 3 områder, som er sket indenfor de sidste ganske få dage og kort beskrive, hvorfor vi fra Siumut udtrykker vores bekymring omkring varetagelsen af nyheder.

De 2 første ting er fra Qanorooq, der blev vist i går aftes.

Denne ene nyhed og nyhedsdækning drejede sig om en skattelettelse på 1%, som man behandlede med bl.a. medlemmet for Finanser indkaldt i Studiet. Hun fik alle tænkelige muligheder for at tale varmt og længe om dette uforstyrret af kritiske spørgsmål, selvom Siumut både i Radioavisen og i Sermitsiaq har udtalt sig om samme med klare begrundelser, hvordan et sådant i så fald skal smedes sammen for at kunne blive nyttig for alle i samfundet. Ikke med et ord, blev det nævnt i dækningen i Qanorooq. Der blev bare vist 2 meget korte indslag fra SIK og fra GAF, der ikke var enige om substansen i planerne.

Den anden nyhed var planerne om en dannelse af et nyt parti. Ikke med et ord udviste man nysgerrighed omkring hvorfor denne planlægges og hvilke grupper, der står bag planerne, selvom det er helt klart, at dette er på grundlag af en ordentlig revne i Inuit Ataqatigiit´s ideologiske fundament denne sker og på trods af, at den ”gamle redaktør” i et indlæg i seneste Sermitsiaq klargør ganske nøje, hvad der ligger bag initiativet.

Den sidste nyhed er der endnu ingen i Samfundet, der kende noget til, for den er ikke blevet nævnt overhovedet i medierne i vort land. Det er en pressemeddelelse fra 3 medlemmer ud af 7 i Fiskeri- og Fangtsudvalget under Landstinget, der i utvetydige vendinger beder Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Ane Hansen om at træde tilbage, fordi hun viser ”total mangel på forståelse for sit virke” ved, at der fortsat er en hel del fiskere i Nordgrønland, der endnu ikke har fået tildelt deres licenser til hellefisk fiskeri og derved står uden indtjening på trods af, at de fra Fiskeri Departementet er blevet fortalt om, ”bare at kunne hente deres licenser/beviser i Kommunekontoret. Nævnte udmelding er ikke med et ord blevet nævnt i medierne.

Så er det at man spørger: - Er medierne og ikke mindst KNR sat til at skulle være filter for nyheder i vort land, hvor den set med Siumut´s øjne burde være en sluse for samme. Er denne rolleindtagelse et bevidst forsøg på at agere politisk korrekt eller hvad? Siumut mener i hvert fald, at vi nu bør råbe vagt i gevær for denne form for tiltagende udvikling. Den er yderst bekymrende.

Befolkningen kan tænke selvstændigt og har krav på at få formidlet neutrale/ufarvede nyheder, som de selv kan konkludere ud fra.