»Siku-blok« en skandale i svøb?

Erhvervspolitik til fremme af omkostningsfuld produktion er uansvarlig og perspektivløs, og politikernes engagement i løsrevne enkeltprojekter giver mig gåsehud.

Torsdag d. 18. maj 2000
Peter Brix Adsersen
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Det er til at blive syg af at høre landstingspolitikere tage initiativ til at yde økonomisk tilskud til produktion af Siku-blok det lyder som "Puisi" i nye klæder. Siku-blok kan være et udmærket produkt; det har jeg ikke til hensigt at anfægte i dette indlæg.

Men jeg synes bestemt ikke, at Landstinget skal agere som en bestyrelse i et holdingselskab og træffe forretningsmæssige beslutninger om brug af offentlige midler til mere eller mindre tvivlsomme virksomhedsprojekter.

En anden landstingspolitiker, Mikael Petersen, var for egen vindings skyld ude i omtrent samme ærinde den anden dag med sit forslag om produktion af vinduer i Grønland. Dette forslag vil sikkert være en omkostningsfuld produktion i lighed med tapning af øl og vand på Nuuk Imeq. Her ydes der som bekendt indirekte tilskud på flere hundrede tusinde kroner til hver eneste arbejdsplads og drikkevarerne er ikke ligefrem billige af den grund.

Erhvervspolitik til fremme af omkostningsfuld produktion er uansvarlig og perspektivløs, og politikernes engagement i løsrevne enkeltprojekter giver mig gåsehud. Efter min opfattelse skal Landstinget træffe politiske beslutninger om rammerne for gunstig udvikling af det grønlandske erhvervsliv.

Bortset fra forarbejdning af fisk og skaldyr kan egentlig fremstillingsvirksomhed næppe svare sig her i landet, derimod udvikling af serviceerhverv især med eksport for øje må have et udviklingsperspektiv. Der vil være langt bedre mening i at begunstige virksomheder indenfor informationsteknologi eller anden produktion, som kun behøver en kabelforbindelse til omverdenen for at levere sine ydelser.

Men ak, så støder vi på nye forhindringer. En betingelse for udvikling af serviceerhverv er, at der forefindes et effektivt serviceapparat og en velfungerende infrastruktur. Jeg nævner i flæng 1) et betryggende sundhedssystem, 2) et skolevæsen af international standard 3) billige og stabile kommunikationslinier og 4) et fleksibelt boligmarked.

Når en aktivitetsudvidelse på Dronning Ingrids Hospital blandt andet skrinlægges med henvisning til boligmanglen, jamen så bider problemerne åbenlyst hinanden i halen. Kære politikere: Sørg for rammerne for et fleksibelt boligmarked, for konkurrencedygtige kommunikationspriser, og for et skolevæsen og et sundhedssystem, som er betryggende og tilfredsstillende for brugerne.

Selvom en opblomstring af serviceerhverv vil indebære en stigende indvandring af specialiseret arbejdskraft, vil denne vækst netop rumme det udviklingspotentiale, som vil være til gavn for den fastboende befolkning og som vil kunne sikre et økonomisk fundament for selvstændighed på langt sigt.

Det er jo ikke kun fisk og får, der får færingerne på fode igen. I lighed hermed kan man sige, at her hjælper hverken mursten, sælkapsler eller krydstogter - guldminer og oliefund næppe heller. Se hellere på hvad andre små nationer har gjort for at fremme deres udvikling.