Kilde: Poul Krarup


Chefredaktør går i protest mod manglende mediepolitik

Poul Krarup
Mandag d. 14. februar 2011

For samfundet er faren ved denne politik er, at vi i fremtiden har et mediebillede i Grønland, som hedder den offentligt finansierede public service station KNR – Grønlands Radio (svarende til DR) og selvstyrets og kommunernes hjemmesider, store virksomheders hjemmesider og ellers de danske og udenlandske medier på nettet og som print on demand.

Vi må nedbringe antallet af omsorgssvigtede børn

Ole Dorph
Poul Krarup
Fredag d. 18. oktober 2002

Drømmen er naturligvis, at alle børn og unge får den omsorg, pleje og tryghed, de har ret til og krav på. Men vi kommer desværre nok aldrig i den situation. Vi ser jo også, at andre samfund har store problemer og må tvangsfjerne børnene. Men målet er at nedbringe antallet børn som svigtes

Der må ikke spares på uddannelsesområdet

Poul Krarup
Fredag d. 12. april 2002

Hvis vi kan blive enige med IA om en koalitionsaftale. Det kan lade sig gøre, hvis vi kan blive enige om en politik og samtidig respektere hinanden på de områder, hvor vi er uenige. Jeg må selvfølgelig erkende, at der er nogle væsentlige områder, hvor vi er uenige. Hvis vi kan blive enige om at tackle de områder i et samarbejde, tror jeg godt vi kan danne landsstyre

Grønland blev aldrig anerkendt som et folk

Johan Lund Olsen
Poul Krarup
Fredag d. 12. april 2002

Ulykkeligvis ...kæmpes ... med voldelige metoder og med våben i forhold til Israel, som mange lande betragter som okkupationsmagt. Men det er palæstinenserne tvunget til. Min sympati ligger helt klart hos palæstinenserne og hos Yassir Arafat og ikke hos Sharon, fordi Arafat ligesom grønlænderne også vil have, at det palæstinensiske folk bliver anerkendt som et »folk«.

Direktoratet svigter

Poul Krarup
Fredag d. 22. februar 2002

Det er vel også på sin plads at spørge om Grønland fortsat har råd til at finansiere 2.500 mand med to- eller trecifrede millionbeløb, når de intet bidrager til den grønlandske samfundsøkonomi. Også når der direkte mangler arbejdskraft i mange andre erhverv?

Naturdirektoratet farer vild

Poul Krarup
Fredag d. 22. februar 2002

Det er Landsstyrets plan i den kommende Naturbeskyttelseslov at frede alle søer i Grønland på mere end 200 m2 i en afstand af 150 meter fra søbredden. Det vil sige alle søer, der f.eks. blot er mere end 10 meter på den ene led og 20 meter på den anden led, nu er fredet, så der ikke må anlægges en vej eller bygges en hytte

KNAPK-medlemmer opfordrer til ulovligheder

Poul Krarup
Fredag d. 8. februar 2002

Fangerne er ikke ubekendt med virkningen af anarkistiske aktioner. En stålwire over indsejlingen til Nuuk havn i et døgns tid gav som bekendt ca. 8 mio. kr. i ekstra olietilskud sidste år i maj. Forstyrrelse af den offentlige trafik er normalt en meget alvorlig lovovertrædelse. Men i dette tilfælde udstak politiet ikke en eneste bøde

KNAPK skader Grønlands anseelse

Poul Krarup
Fredag d. 1. februar 2002

I alt betaler skatteborgerne mindst 60 millioner kroner årligt i støtte til de ca. 2.500 erhvervsfangere ...Men hertil kommer yderligere tilskud ...Nuka A/S har for eksempel senest modtaget ekstra otte millioner kroner til opkøb af fangstbytte lokalt ud over sit årlige tilskud på 65 millioner kroner

Grønland skal være et godt hjem for os alle uanset tro, race eller sprog

Poul Krarup
Fredag d. 14. september 2001

Da vi forleden sejlede forbi Buksefjorden med vandkraftværket, sagde en af de ombordværende, at sådan et anlæg ville den danske stat aldrig være gået i gang med, hvis den havde havde haft ansvaret for Grønland. Det vandkraftværk blev kun bygget, fordi vi havde hjemmestyre ...

Grønland med i Star Wars

Poul Krarup
Fredag d. 20. juli 2001

På grund af Thulebasens strategisk vigtige rolle i missilskjoldet har Grønland en fantastisk chance for at give et positivt bidrag til at sikre nedrustning og stabilitet i verden, mener Greenpeace

Regeringen fastholder sin politik om NMD og Thule

Poul Krarup
Fredag d. 6. juli 2001

Interview med Mogens Lykketoft: Der er ingen økonomisk sammenhæng mellem Thule-basen og Danmarks forsvarsudgifter, herunder Danmarks deltagelse i NATO.

Undervisning som eleverne forstår

Poul Krarup
Fredag d. 22. juni 2001

Man kan således hævde, at kommunen er nødt til at danne dansksprogede klasser for at kunne leve op til forordningens formål, og at kommunen har denne kompetence

Et kafkask mareridt

Poul Krarup
Fredag d. 22. juni 2001

Som finansudvalgsformand har jeg forsøgt at holde fast i de beslutninger, som landsstyre og Landsting har truffet. Det har været meget upopulært, at jeg har fulgt den udstukne politik og ikke taget hensyn til personlige politiske ambitioner

Klager til statsministeren

Poul Krarup
Fredag d. 15. juni 2001

Det er da et paradoks, at Danmark arbejder hårdt for at sikre russernes mindretalsrettigheder i Letland og tilmed stiller dette som betingelse for medlemskab af EU, mens man fuldstændig ignorerer samme rettigheder internt i rigsfællesskabet, skriver Jesper Birk Berger til undervisningsministeren

Bekendtgørelse i strid med grundloven

Poul Krarup
Fredag d. 15. juni 2001

De dansksprogede børn kan ikke modtage den undervisning, som de har krav på i henhold til grundloven

Hvem sagde økonomisk vækst

Poul Krarup
Lørdag d. 9. september 2000

Vi efterlyser politikere, der er i stand til at genopfinde den omkostningsdæmpende politik, der har visioner om samfundets udvikling og tør gennemføre dem

Kampen om vandet

Poul Krarup
Fredag d. 1. september 2000

Historien skræmmer, når hjemmestyret vil være med og kontrollere udviklingen. Så bliver det dyrt, hensynet til vælgerne bliver afgørende, og politiske tilskud bliver styrende

Pressen frygter politisk indblanding

Poul Krarup
Fredag d. 7. april 2000

Pressen i Grønland frygter nu, at landstingspolitikerne med henvisning til særlige grønlandske forhold, vil lovgive om nye presseetiske regler, der skal gælde for pressen i Grønland.

Private klager over licitation

Poul Krarup
Fredag d. 10. juli 1998

Det er hver gang vi prøver at give tilbud på en større opgave til Hjemmestyret. Så bliver vi snydt. Sidste gang jeg prøvede det, brugte det pågældende selskab mit tilbud og hentede en pris hjem fra leverandører direkte i Danmark. Men i øvrigt blev min løsning brugt både med opsætning og produkter, siger en af de private handlende.

Professionelle bestyrelser

Poul Krarup
Fredag d. 26. juni 1998

Problemet i dag er ikke så meget politikere og embedsmænd, men at det private erhvervsliv i Grønland, der har fingeren på pulsen mange steder, ikke bruges i de store selskabers bestyrelser.