Klager til statsministeren

Det er da et paradoks, at Danmark arbejder hårdt for at sikre russernes mindretalsrettigheder i Letland og tilmed stiller dette som betingelse for medlemskab af EU, mens man fuldstændig ignorerer samme rettigheder internt i rigsfællesskabet, skriver Jesper Birk Berger til undervisningsministeren

Fredag d. 15. juni 2001
Poul Krarup
Emnekreds: Etik, Love og konventioner, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Integrationen fungerer ikke
Tilhænger af integration
Dansksprogede klasser
Undervises kun på grønlandsk
Klage til undervisningsministeren
Hjælp fra Danmark
Rettigheder


Kommunalbestyrelsesmedlem i Nuuk Jesper Birk Berger, der til alles overraskelse blev valgt ind i kommunalbestyrelsen med fjerde flest stemmer, går nu i brechen for de danske børn. Det er i aller højeste grad upopulært i et samfund, hvor man kæmper for at få grønlandiseret skolesystemet, så det passer til de grønlandske børn. Derfor er der ikke ret meget hjælp at hente hos de myndigheder, som er ved at indføre det nye system, hvor man først og fremmest tænker på de grønlandske børn.

Integrationen fungerer ikke
Kravet til de danske børn er, at de må lære grønlandsk.

Men for Jesper Birk Berger er der ikke tale om et enten eller, men om et både og. Hans største anke er, at integrationsprocessen slet ikke fungerer.

Da han ikke føler at de grønlandske myndigheder vil høre på ham, har han klaget til undervisningsminister Margrethe Vestager og til statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Tilhænger af integration
- Jeg er stærk tilhænger af integration mellem de to befolkningsgrupper, skriver han i sin klage til statsministeren.

- Men der er berettiget tvivl om, hvorvidt vi i øjeblikket gør det på en forsvarlig måde, tilføjer han

- Hvis systemet betyder, at det går ud over et barn, er der noget galt med systemet, og så må det ændres uddyber han i en kommentar til Sermitsiaq.

Der er flere eksempler på at forældre forlader landet, fordi deres børn ikke kan klare sig i den grønlandske folkeskole.

Flere virksomheder frygter, at de ikke kan få kvalificerede medarbejdere udefra, fordi deres børn ikke få en optimal undervisning på dansk.

Dansksprogede klasser
Jesper Birk Berger foreslog på kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj, at suspendere den nuværende integrationsordning og genindføre dansksprogede klasser.

- Det er nødvendigt indtil vi er overbevist om, at vi kan gennemføre en integration af de dansksprogede elever på en forsvarlig måde, siger han.

Kommunalbestyrelsen afviste forslaget, og det er blandt andet grunden til, at Jesper Birk Berger klager til statsministeren.

Undervises kun på grønlandsk
I klagen skriver han, at eleverne i første klasse ikke får nogen værktøjer til at takle situationen med. Og han hævder, at den anvendte integrationsmetode begrænser sig til, at læreren undlader at svare børnene på dansk, for så lærer de jo ikke grønlandsk.

"Landsstyremedlemmet for folkeskolen afviser, at der er noget problem. Formanden for Nuuk kommunes Kultur- og undervisningsudvalg udtalte på kommunalbestyrelsesmødet, at denne integrationsordning ikke skulle stoppe bare fordi et par dansksprogede elever havde problemer.

Forældres henvendelse til deres skole for at høre, hvordan man vil fortsætte den nuværende 1. klasses integration i 2. klasse, er blevet afvist med en udtalelse om, at hvis forholdene ikke var tilfredsstillende, måtte man rejse. Det er min fornemmelse, at det er vanskeligt at komme videre og at, hverken kommunalpolitikere i Nuuk eller landspolitikere vil erkende, at man er nødt til at tage hensyn til, at der stadig er et stort dansksproget mindretal i Grønland, herunder særligt i Nuuk, og jeg skal derfor bede dig om at gå ind i sagen", skriver Jesper Birk Berger til statsministeren.

Klage til undervisningsministeren
Han klager også til undervisningsminister Margrethe Vestager. I den klage påpeger han, "at den gældende lovgivning sikrer, at der skal tilbydes særligt tilrettelagt undervisning i dansk og grønlandsk til elever, der ikke har grønlandsk som modersmål.

Dette kan vi bare ikke bruge til noget i første klasse, der ikke er fagopdelt. Da der ikke findes grønlandsk og dansk som fag, sker der ingen aktivitet med dansk som fælles kommunikationssprog". Jesper Birk Berger oplyser, at han foreslår, at man samler de 34 dansksprogede elever, der skal i i første klasse efter sommerferien, i to klasser.

Hjælp fra Danmark
Han henviser til, at der i Danmark tilbydes sprogstimulering fra fire-års alderen, og at der en del danske erfaringer inden for Undervisningsministeriets eget integrationsprojekt.

Han anmoder derfor undervisningsministeren om, at stille ministeriets erfaring til rådighed for Nuuk kommune.

Rettigheder
"Det må da være et anliggende for rigsfællesskabet at sikre, at alle danske statsborgere har almindeligt anerkendte rettigheder.

Det kan da ikke passe, at danskerne først kan opnå mindretalsrettigheder i Grønland, når Grønland bliver en selvstændig stat.

Det er da et paradoks, at Danmark arbejder hårdt for at sikre russernes mindretalsrettigheder i Letland og tilmed stiller dette som betingelse for medlemskab af EU, mens man fuldstændig ignorerer samme rettigheder internt i rigsfællesskabet, skriver Jesper Birk Berger til undervisningsministeren.

Nuuk kommune har omkring 2.400 skoleelever, heraf er 400 danske.