Regeringen fastholder sin politik om NMD og Thule

Interview med Mogens Lykketoft: Der er ingen økonomisk sammenhæng mellem Thule-basen og Danmarks forsvarsudgifter, herunder Danmarks deltagelse i NATO.

Fredag d. 6. juli 2001
Poul Krarup
Emnekreds: Infrastruktur, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.

Indholdsfortegnelse:
Folketingets stilling
Truslen er alvorlig
Civil beflyvning ventes godkendt
Der er ikke stillet miljøkrav
Danmark tjener ikke på basen
Vil ikke ændre forsvarsaftale


Regeringen vil stadigvæk ikke tage stilling til de amerikanske planer om at bruge Thule-basen til et missilforsvar, før der foreligger et præcist udspil, og de politiske omstændigheder er kendte, siger udenrigsminister Mogens Lykketoft.
Har Rumsfeldt's og Bush's møder i Europa ikke påvirket den danske regerings holdning til USA's planer om et missilforsvarssystem?
- Besøgene i Europa i juni af USA’s præsident Bush, af udenrigsminister Powell samt af forsvarsminister Rumsfeld har ikke givet anledning til at ændre på regeringens linie i dette spørgsmål, understreger udenrigsministeren.


Folketingets stilling
Under en forespørgselsdebat om missilforsvar den 3. maj 2001 stod et bredt flertal i Folketinget bag følgende vedtagelse:
"Folketinget understreger betydningen af, at der fortsat sker en dialog med de amerikanske myndigheder om planerne om et missilforsvar og tager til efterretning, at endelig officiel dansk stillingtagen hertil afventer et konkret amerikansk udspil. Folketinget fremhæver vigtigheden af, at de videre overvejelser sker i fortsat tæt samarbejde med de grønlandske myndigheder for at sikre, at grønlandske synspunkter inddrages",
- Denne vedtagelse udgør grundlaget for regeringens videre behandling af spørgsmålet om missilforsvar, tilføjer Mogens Lykketoft.


Truslen er alvorlig
Mener I ikke, at truslen fra de såkaldte slyngelstater er alvorlig ?
- Fra dansk side finder man, at truslen fra spredningen af missiler og masseødelæggelsesvåben er et alvorligt problem, som bør søges løst på alle tænkelige måder, herunder ved hjælp af effektive aftaler om våbenkontrol og ikke-spredning.
- Der er også behov for en aktiv dialog med de lande, hvorfra truslen kan udgå, mener Mogens Lykketoft.
- USA har løbende anført, at man vil gennemføre reelle konsultationer med allierede, partnere, Rusland og Kina om missilforsvarsplanerne. Det er forventningen, at denne proces vil tage tid. Der foreligger således endnu ingen konkrete planer eller aftaler, oplyser udenrigsministeren.
Hvis Danmark-Grønland siger nej til at Thule må bruges til missilforsvarssystem, truer amerikanerne så med at flytte thulebasens funktioner til Canada ?
- Fra dansk side er man ikke bekendt med, at USA skulle overveje en lukning af Thule-basen, siger Mogens Lykketoft.
- En amerikansk journalist har foreslået, at USA køber Grønland. Har der været et mere direkte udspil fra den amerikanske regering om at købe Grønland?
- Nej.


Civil beflyvning ventes godkendt
- Må Grønlandsfly bruge Thule Air Base som alternativ lufthavn, når lufthavnen i Qaanaaq åbner til september?
- Der arbejdes i øjeblikket på at sikre, at Thule Air Base kan anvendes som alternativ lufthavn, når landingsbanen i Qaanaaq åbner til september 2001.
- Må Grønlandsfly flyve inden for basens sikkerhedsradius?
- Også dette spørgsmål - og andre spørgsmål i relation til samarbejdet mellem Qaanaaq og Thule Air Base - arbejdes der med i øjeblikket.
- Hvornår vil USA give Dundas-området tilbage til Grønland?
- Partnerne i denne sag, det vil sige USA, Grønland og Danmark, er tæt på en aftale om områdets tilbagegivelse til Grønland. Hvornår aftalen underskrives, kan ikke afgøres her og nu.


Der er ikke stillet miljøkrav
- Vil USA leve op til kravene om et rent miljø omkring basen?
- Ifølge Udenrigsministeriets oplysninger er der ikke blevet fremsat krav på dette område. USA følger i høj grad egne miljønormer på Thule Air Base.
- Hvem har ansvaret for svineriet på de nedlagte amerikanske baser og installationer
- hvem skal rydde op - er det et dansk ansvar eller et amerikansk?
- USA har et miljøansvar på det eksisterende forsvarsområde. Miljøkompetencen i Grønland i øvrigt er Hjemmestyrets.


Danmark tjener ikke på basen
- Har Danmark nogen fordel af den amerikanske base? - beskæftigelse, opgaver m.v.
- Danmark, det vil sige især rigsdelen Grønland har bestemt en økonomisk fordel af Thule Air Base. Der er omkring 500 ansatte på Thule Air Base, heraf omkring 120 fra Grønland. Skatteprovenu fra de ansatte tilfalder Hjemmestyret.
- Hertil kommer, at en række danske og grønlandske, herunder hjemmestyreejede, virksomheder udfører opgaver på Thule Air Base, som i øvrig til stadighed uddanner omkring 20 grønlandske lærlinge om året.
- Endelig har Thule Air Base i en meget lang årrække fungeret som den eneste lufthavn i området og dermed brudt tidligere tiders isolation.
- Har Danmark nogen økonomisk fordel af basen?
- Ud over, som nævnt ovenfor en vis beskæftigelse for personer og virksomheder, har rigsdelen Danmark ikke nogen fordel af basen.
- Kan Danmark spare på sine militære udgifter og dermed sit bidrag til NATO - på grund af basen?
- Der er ingen økonomisk sammenhæng mellem Thule-basen og Danmarks forsvarsudgifter, herunder Danmarks deltagelse i NATO, understreger Mogens Lykketoft.


Vil ikke ændre forsvarsaftale
- Vil Danmark rette henvendelse til USA om at ændre overenskomsten om forsvaret af Grønland af 1951?
- Man har fra dansk side ingen planer om at rette henvendelse til USA om ændring i overenskomsten af 1951 om forsvaret af Grønland, siger Mogens Lykketoft.