Kilde: Qaasuitsup Kommunia


Offshore onshore

Qaasuitsup Kommunia
Søndag d. 16. oktober 2011

Qaasuitsup Kommunia har besluttet at gennemføre en forundersøgelse, der skal indkredse branchens behov og ønsker, og på den baggrund udpege egnede lokaliteter og arealer til havne og off shorerelaterede aktiviteter. Forundersøgelsen fokuserer særligt på off shorebranchens arealbehov på land og de afl edte konsekvenser heraf, vurderet i tre faser: efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.
Tilknyttede tekster:

Åbent brev til Transportkommissionen 23-09-2011

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Qaasuitsup Kommunia
Søndag d. 25. september 2011

I den sammenhæng er det umådelig ærgerligt, at landsstyremedlem for Bolig, Infrastruktur og Trafiks tilsagn om en genberegning af Transportkommissionens modeller nu ikke længere er muligt. I hvert fald ikke af Transportkommissionen selv, der nu er nedlagt.
Tilknyttede tekster:

Transportkommissionen vil flytte penge fra en lomme til en anden

Qaasuitsup Kommunia
Torsdag d. 19. maj 2011

Pituffik er en amerikansk base og der er ingen garantier for, at den vil blive opretholdt. Man kan for eksempel se på Keflavik i Island, som amerikanerne valgte at opgive. Det er en kortsigtet tankegang, hvis landsstyret v il gøre borgernes bevægelighed afhængig af amerikansk udenrigspolitik.

Qaasuitsup Kommunias budget for 2011 er på plads

Qaasuitsup Kommunia
Onsdag d. 8. december 2010

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2011. Skatten stiger en procent og besparelser vil kunne mærkes i alle kommunens byer og bygder. Samtidig iværksættes en række nye initiativer.
Tilknyttede tekster:

Regnskabsberetning, Qaasuitsup Kommunia, 2009

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Qaasuitsup Kommunia
Mandag d. 19. juli 2010

Klimapåvirkningerne har nu medført, at der kan fiskes en større del af året. Især har det været tilfældet for Upernavik og Uummannaq. Den nemmere tilgang til fisken, har dog også medført at kvoterne er blevet fisket hurtigere end forventet, så fiskeriet har måtte stoppes i perioder.
Tilknyttede tekster: