Åbent brev til Transportkommissionen 23-09-2011

I den sammenhæng er det umådelig ærgerligt, at landsstyremedlem for Bolig, Infrastruktur og Trafiks tilsagn om en genberegning af Transportkommissionens modeller nu ikke længere er muligt. I hvert fald ikke af Transportkommissionen selv, der nu er nedlagt.

Søndag d. 25. september 2011
Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Qaasuitsup Kommunia
Emnekreds: Infrastruktur.

Qeqqata Kommunia havde i brev af 11. maj 2011 til Transportkommissionen og landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik kommenteret på en række antagelser i Transportkommissionens betænkning. Ifølge Qeqqata Kommunia var flere antagelser hverken ensartede eller realistiske, ligesom det i flere tilfælde var uklart, hvad der lå bag antagelserne.

Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Transportkommissionens formand har i brev af 23. august 20 1l besvaret mit brev af Il. maj 2011. Det er selvfølgelig glædeligt at det endelig sker, for skal landsstyremedlemmets mål om en god debat om Transportkommissionens betænkning opfyldes, fordrer det at uklarheder og eventuelle fejl korrigeres hurtigst muligt.

I den sammenhæng er det umådelig ærgerligt, at landsstyremedlem for Bolig, Infrastruktur og Trafiks tilsagn om en genberegning af Transportkommissionens modeller nu ikke længere er muligt. I hvert fald ikke af Transportkommissionen selv, der nu er nedlagt. Det er så op til de enkelte interessenter at foretage disse genberegninger på baggrund af det forelagte data.

Åbent brev til Transportkommissionen 23-09-2011

Læs også
En sammenhængende arktisk kommando i Sisimiut og Kangerlussuaq
Åbent brev til Transportkommissionen
Transportkommissionens betænkning