Kilde: Randi Vestergaard Evaldsen


§ 37 - Spørgsmål: Koalitionspartierne stiller alt for mange spørgsmål

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 17. marts 2017

Somme tider virker det som om, at nogle af spørgsmålene udelukkende bliver stillet i håb om at opnå lidt omtale i medierne, da svarene kunne være fundet ved en simpel søgning på Google, i Finansloven eller ved at rette henvendelse til den relevante udvalgssekretær i Landstingets Bureau

Ingen er banket på plads

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 11. februar 2017

Desværre sker det en gang imellem, at medierne bliver for ivrige, og derfor publicerer historier som ganske enkelt ikke har hold i virkeligheden. Det er ærgerligt, men den slags kan ske.

§ 37 - Spørgsmål: Nødvendige reformer

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 31. januar 2017

Det er helt nødvendigt, at vi alle forstår vigtigheden af, at vort samfund har brug for reformer. Især i den nuværende situation, hvor et stort flertal ønsker at sætte fuld fart på en selvstændighedsproces som vi ret beset ikke har råd til, hvis vi ønsker at bevare det velfærdsniveau vi har i dag.

§ 37 - Spørgsmål: Kommunernes strategier

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Mandag d. 23. januar 2017

Hvis man tager udgangspunkt i Grønlands statistiks befolkningsfremskrivning, vil landet i løbet af de næste 23 år miste 4000 indbyggere. Det betragter Demokraterne som en alvorlig trussel. Ikke alene mod Grønlands selvstændighedsdrømme, men også mod Grønlands muligheder for at fungerer som et selvstyrende land.

§ 37 - Hvad vi kan gøre for at hjælpe Tasiilaq

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Her står vi i Landstinget og snakker om selvstændighed, forfatningskommission og hvor mange fisk vores venner må fiske. Mens vi snakker og undskyld udtrykket,”ligegyldige ting”, har befolkningen det så elendigt og har så massive problemer, at man tager sit eget liv.

§ 37 - Lufthavne

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Formanden for landsstyret sagde meget klart i sin nytårstale, at arbejdet med anlæggelsen af de nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat nu er i gang. Denne udmelding var en anelse overraskende, da hverken offentligheden eller Landstinget er blevet orienteret om, at finansieringen til disse store anlægsprojekter er på plads.

Tingene skal hænge sammen. Og det gør de ikke, desværre

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 27. december 2016

Demokraterne ønsker selvstændighed, men vi ønsker en anden vej end den koalitionen har lagt. Koalitionen vil starte med at skrive en forfatning – vi vil starte med at skabe ordentlige forhold og uddannelsesmuligheder for vore børn og unge.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. udtalelser i Politiken og til Nunatsiaq News fra landsstyremedlem for Udenrigsanliggender

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 14. december 2016

Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender har med sine markante udtalelser skabt betydelig usikkerhed for Grønlands forhold til særligt USA og Danmark. Er det et samlet landsstyret der står bag de udtrykte holdninger? Hvis svaret hertil er negativt, ønskes det oplyst hvilke konsekvenser udtalelserne vil få for landsstyremedlem for Udenrigsanliggender.

Aqqaluaq og Suka aner ikke, hvad de har sat i gang

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 7. december 2016

Når virkeligheden banker på, og man skal tage stilling til de svære ting såsom vores velfærdssystem, borgerrettigheder og samfundsøkonomi, så har man ikke nogen svar. Så er selvstændighed pludselig en hypotetisk situation som man ikke vil forholde sig til.

Selvstændighed og økonomi

Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. november 2016

Hvis vi udråber Grønland til en selvstændig stat, så mister vi bloktilskuddet fra Danmark, der er på lige under 4 milliarder kroner, og vi skal selv til at betale for områder som eksempelvis politi og retsvæsen. Et forsigtigt skøn er, at vi i øjeblikket står overfor at vores økonomi skal forbedres med 4-5 milliarder kroner om året, hvis selvstændighed skal være realistisk.

Et fællesskab af Riger

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Mandag d. 21. november 2016

Vores politiske mål er at gøre den grønlandske økonomi robust nok til, at den kan bære en politisk selvstændighed. Vi tror ikke på, at man opnår selvstændighed ved at nedsætte en forfatningskommission eller ved at erklære, at ”man uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed” i en koalitionsaftale.

2015 har været et godt år men 2016 bliver endnu bedre

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Lørdag d. 2. januar 2016

Med alderspensionsreformen har alderspensionisterne fået bedre forhold, og disse bedre forhold er finansieret ved at lade pensionsalderen stige til 66 år i 2017 og til 67 år i 2021.

Lad os være realistiske

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. oktober 2015

Nogen gange er det bedst at sige tingene præcis som de er. Fakta er, at vi mangler at hjemtage 32 sagsområder fra Danmark, og minimum 5 milliarder kroner om året før vi kan blive selvstændige

Vi ønsker konkurrence på infrastrukturdriften

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. oktober 2015

Enten kan driften af teleinfrastrukturen sendes i udbud eller også kan Tele blive opdelt i et nettostyret og kommercielt selskab. Driftsomkostningerne skal samtidig synliggøres, for at sikre at Tele er så effektive som overhovedet muligt.

Vi har taget ansvar og skaffet resultater

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 28. august 2015

Demokraterne er borgernes garant for, at skatten på arbejde ikke kommer til at stige. Status er, at indkomstskatten IKKE er steget, og sådan vil det fortsætte lige så længe Demokraterne er med i koalitionen

Fælles stemme vil give mere udenrigspolitisk indflydelse

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 19. juni 2015

Herudover vil vi igen slå til lyd for, at de grønlandske medlemmer indgår i et formaliseret samarbejde. På den måde står de enkelte folketingsmedlemmer ikke helt alene, og på den måde vil en fælles stemme kunne give vort land en stærkere udenrigspolitisk position.

Politiet skal have flere penge fra Danmark

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. juni 2015

Danmark har ansvaret for politi og retsvæsen, og længere der den sådan set ikke. Alligevel ser vi nedslidte politistationer og anstalter, der har svært ved at løfte opgaven. Det er for dårligt, Danmark!

IA’s dobbeltmoral kender efterhånden ingen grænser

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 28. maj 2015

Demokraterne håber og tror, at offentligheden er i stand til at gennemskue det dobbeltmoralske og beskidte spil fra landets største oppositionsparti.

Selvstyret må ikke være en bremseklods

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 22. maj 2015

Det er i alles interesse, at der bliver skabt vækst og arbejdspladser i alt for lille private sektor i vort land, og det bør derfor være sådan, at den offentlige administration fungerer som en produktiv og konstruktiv samarbejdspartner for det private erhvervsliv

Eftervederlag er ikke det samme som løn

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 6. maj 2015

Jeg fik da lært, at hvis der er noget, der kan hidse en politiker op, så er det en debat om økonomi – vel at mærke politikernes egen.

Vi kræver åbenhed om pengeforbruget i Landstinget

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 5. maj 2015

Jeg vil sikre befolkningen retten til at finde ud af, hvad et møde koster? Jeg vil sikre, at befolkningen kan finde ud af, hvad en rejse har kostet? Hvad der bliver brugt på hotelovernatninger? Og om politikerne husker at betale for deres minibar-forbrug, når de tjekker ud af et hotel?

Vi samarbejder faktisk hver eneste dag

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 28. april 2015

Sermitsiaq var under valgkampen en meget varm fortaler for en venstreorienteret koalition bestående af Siumut og IA. Det skrev avisen flere gange. Det endte i stedet med en bred koalition henover midten, og det er Sermitsiaq tilsyneladende forbitret over

IA mangler mod

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Tirsdag d. 21. april 2015

Vort samfund har brug for reformer og nytænkning på en række områder – noget der meget gerne skulle udmønte sig i brede og langsigtede forlig til glæde for de kommende generationer. Desværre virker det som om, at landets næststørste parti IA mangler modet til at være med til at træffe de nødvendige beslutninger. Det er ærgerligt

Nytårstale: Gang i reformerne – Gang i Grønland

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Mandag d. 29. december 2014

Vi er også nødt til at effektivisere den offentlige sektor og vi er nødt til at skabe rammerne for, at det private erhvervsliv kan tjene flere penge, der kan bruges til at investere i virksomhederne og dermed til at skabe arbejdspladser.

Politisk og økonomisk stabilitet er vejen frem

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 20. november 2014

Det bliver ikke nemt. Langt fra. Det kommer ikke til at ske hurtigt. Desværre ikke. Det kræver et langvarigt politisk stabilt Grønland, at skabe den økonomiske stabilitet, som vi alle så gerne vil have.

Hold så op med at skræmme pengene væk

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 13. november 2014

Grønland har brug for indtægter. Kortere kan det ikke siges. Her i valgkampen er der kommet flere bud på, hvordan det kan lade sig gøre, men desværre er de fleste bud ufinansierede eller direkte urealistiske.

Folkeskolen skal være meget bedre

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 6. november 2014

Det er forældrene der skal sørge for, at børn kommer i seng og er veludhvilede dagen efter, klar til indlæring. Det er forældrenes ansvar, at børnene laver lektier i hjemmet, så det er klar til undervisning og aflevering i skolerne.

Ensprissystemet skal under ingen omstændigheder genindføres

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 30. oktober 2014

”I stedet for at bruge energiforsyningen som et socialpolitisk redskab, vil det bedste være, at der sker en målrettet indsats for de svageste grupper.” Ordene er Kim Kielsens, og hvor ville det dog være rart om han havde modet til at fastholde dem

Fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 28. oktober 2014

Jeg vil sætte fokus på sammensætning af bestyrelser i de offentlige ejede virksomheder i Grønland. I fremtiden skal vores bestyrelser ændres fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Turisme er en vej til økonomisk vækst

Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 21. oktober 2014

Turisme er en indtægtskilde, som i den grad kan give Grønland økonomisk vækst, mener Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen, som også er uddannet serviceøkonom med speciale i turisme.

Politikerne er ude af trit med befolkningen

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 16. september 2014

Partii Inuit, IA, Siumut, og Parti Naleraq prøvede alle at finde en måde at trække i land, efter at 58 procent af deltagerne i en internetafstemning i Nuuk har afvist ideen om ny parlamentsbygning