Hold så op med at skræmme pengene væk

Grønland har brug for indtægter. Kortere kan det ikke siges. Her i valgkampen er der kommet flere bud på, hvordan det kan lade sig gøre, men desværre er de fleste bud ufinansierede eller direkte urealistiske.

Torsdag d. 13. november 2014
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Landstingsvalg november 2014, Minedrift, Råstoffer, Økonomi.

IA er desværre for vort land ved at begå den samme fejl, som Siumut begik i sidste valgkamp. De skræmmer investorerne væk. Lad os da i stedet byde dem velkommen, og kaste os over arbejdet med at finde ud af, hvordan vi kan gøre det lettere at skabe mineaktivitet.

Grønland har brug for indtægter. Kortere kan det ikke siges. Her i valgkampen er der kommet flere bud på, hvordan det kan lade sig gøre, men desværre er de fleste bud ufinansierede eller direkte urealistiske.

Lad os i stedet starte med at gøre to ting:
  1. Vi skal gøre det lettere for mineselskaberne at komme i gang. Som det er i dag går der alt for lang tid med at behandle ansøgninger og sende papirer frem og tilbage. Tempoet skal op.
  2. Vi skal stoppe med at skræmme potentielle investorer ved konstant at ændre på vedtagne beslutninger.

Lad mig starte med at kommentere punkt 1.
Råstofindustrien skal udvikles - vi har mange muligheder på dette område. Det er vi alle enige om. Vi er også enige om, at der kun skal gives udvindingstilladelser, såfremt der er sikret ordentlige forhold vedrørende sundhed, mennesker, dyr, miljø og sikkerhed.

Men det må altså ikke tage flere år at behandle en udvindingstilladelse. Det handler altså også om at smede, mens jernet er varmt. Det kræver formentlig, at vi kigger på de rammer, som Råstofdepartementet arbejder under, så sagsgangene kan blive mere enkle og effektive. Det er tvingende nødvendigt at kigge på, hvad vi kan gøre, da det er Demokraternes opfattelse at alene en effektivisering på sagsbehandlingsområdet vil være med til at bane vejen for større mineaktivitet.

Det bringer mig videre til mit punkt 2.
I valgkampen i 2013 skræmte Siumut alle investorer langt væk fra Grønland ved at gå til valg på at indføre royalties. Siden da er der stort set ikke blevet investeret i vort land. Det skyldes, at investorer ikke bryder sig om, at regler og vilkår bliver ændret hver gang det politiske flertal ændrer sig. Nu er IA ved at begå den samme fejl. Ved konstant at forlange en folkeafstemning om en allerede vedtaget beslutning, så skræmmer man investorerne væk. Og det er altså ikke kun investorer på råstofområdet. Det er også investorer, der måske kunne tænke sig at investere i fiskeri, turisme, lufthavne etc. Investorer tænker jo, at hvis man er klar til at ændre vedtagne beslutninger på et område, så er man nok også klar til at gøre det på andre områder.

Vi er med andre ord nødt til at lade være med at skræmme de mennesker og selskaber, der ellers har lyst til at investere i vort land.