IA’s dobbeltmoral kender efterhånden ingen grænser

Demokraterne håber og tror, at offentligheden er i stand til at gennemskue det dobbeltmoralske og beskidte spil fra landets største oppositionsparti.

Torsdag d. 28. maj 2015
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Plattenslageri, Politik.

(an)

IA har på denne forårssamling stemt imod forslag, der ville sikre mere åbenhed og mere solidaritet. Det er et faktum, der ikke kan diskuteres. Alligevel fortsætter partiet med at kræve mere åbenhed og mere solidaritet. Der er noget der ikke hænger sammen.

Demokraterne har på denne samling fremsat forslag om, at det fremover skal være muligt for borgere og presse at søge indsigt i de økonomiske dispositioner i Landstinget. Dette tiltag ville med sikkerhed medføre mere åbenhed. IA sagde nej til forslaget og dermed også nej til mere åbenhed.

Demokraterne har fremsat forslag til en ny fordeling af det offentlige tilskud til de politiske partier. Et forslag, der ville sikre de små partier flere penge på bekostning af de store, og samtidig et forslag, der ville spare landskassen for penge. Med andre ord et forslag, der ville fordele pengene mere solidarisk og skabe mere lige konkurrencevilkår for partierne. IA sagde nej til forslaget og dermed også nej til mere solidaritet.

Det er derfor dobbeltmoralsk, når IA konstant forsøger at fremhæve sig selv som et solidarisk parti, der går ind for mere åbenhed. IA ønsker bevisligt ikke at støtte forslag, der skaber mere åbenhed og mere solidaritet. IA’s flotte ord om åbenhed og solidaritet er således intet andet end tomme floskler.

Demokraterne håber og tror, at offentligheden er i stand til at gennemskue det dobbeltmoralske og beskidte spil fra landets største oppositionsparti.