Vi ønsker konkurrence på infrastrukturdriften

Enten kan driften af teleinfrastrukturen sendes i udbud eller også kan Tele blive opdelt i et nettostyret og kommercielt selskab. Driftsomkostningerne skal samtidig synliggøres, for at sikre at Tele er så effektive som overhovedet muligt.

Tirsdag d. 6. oktober 2015
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Informationsteknologi, Infrastruktur, Internet.


På grund af Teles monopol på levering af mobil- og fastnettjenester har vi i Grønland meget dyre teletjenester, hvilket forventes af kunne gøres billigere med de nuværende liberaliseringsplaner. Det samme forventes ved liberalisering af infrastrukturdriften. Lad os få konkurrence på infrastrukturen også!

Med den nuværende liberalisering af teletjenesterne forventes billigere produkter, bedre produktudbud og bedre kvalitet på levering af mobil- og fastnettjenester. Dette ses allerede i resten af verden. Vi har samme forventning om, at liberalisering af infrastrukturdriften også vil føre til bedre og billigere infrastruktur.

Hos Demokraterne håber vi derfor at infrastrukturdriften kan liberaliseres efter alle andre tjenester er blevet liberaliseret. Dette vil føre til lavere priser, til gavn for hele samfundet. Vi ønsker ikke at der skal bygges en ny teleinfrastruktur, men at det eksisterende som Tele allerede har bygget, eventuelt kan overtages af andre mere effektive selskaber. Enten kan driften af teleinfrastrukturen sendes i udbud eller også kan Tele blive opdelt i et nettostyret og kommercielt selskab. Driftsomkostningerne skal samtidig synliggøres, for at sikre at Tele er så effektive som overhovedet muligt.

Det kommercielle selskab skulle så sælge alle de konkurrenceudsatte teletjenester såsom mobil og fastnet, samt IT og konsulentydelser, som i dag kendes Teleerhverv. Det nettostyrede selskab skulle drive den bagvedliggende tekniske teleinfrastruktur og skulle udleje infrastrukturen til det kommercielle Tele på lige vilkår, med alle andre teleoperatørselskaber der konkurrerer om kunder og markedsandele. Med denne opdeling kunne man undgå problemer med krydssubsidiering som f.eks. i tilfældet med Selvstyres udbud af IT-drift og netværk, hvor INU-IT og Comby mente Tele havde lavet intern krydssubsidiering.

Det overordnede mål er således at sikre en så effektiv drift som overhovedet muligt, der giver kunderne de billigste og bedste teleprodukter, til gavn for hele samfundet.