Lad os være realistiske

Nogen gange er det bedst at sige tingene præcis som de er. Fakta er, at vi mangler at hjemtage 32 sagsområder fra Danmark, og minimum 5 milliarder kroner om året før vi kan blive selvstændige

Tirsdag d. 20. oktober 2015
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2015, Rigsfællesskab og selvstyre.
(an)

Nogen gange er det bedst at sige tingene præcis som de er. Fakta er, at vi mangler at hjemtage 32 sagsområder fra Danmark, og minimum 5 milliarder kroner om året før vi kan blive selvstændige. Demokraterne mener derfor, at vi skal koncentrere os om at forbedre vores økonomi markant, så vi stille og roligt kan begynde at hjemtage områder fra staten. Andre partier er desværre af en anden opfattelse.

Den 13. oktober blev der diskuteret grundlov og selvstændighed i Landstinget. Baggrunden var, at tre partier (Siumut, IA og Partii Naleraq) hver på deres måde ønsker, at der skal nedsættes en grundlovsforberedende kommission.

Demokraterne mener, at det på nuværende tidspunkt er en rigtig dårlig idé.

Faktum er, at staten i dag varetager 32 sagsområder – disse områder skal naturligvis hjemtages før det giver mening at tale om, at vi skal udråbe en selvstændig stat. Samtidig siger det også sig selv, at en selvstændig stat ikke kan modtage et bloktilskud fra den danske stat. En selvstændig stat skal økonomisk kunne klare sig selv.

Sagt med andre ord betyder det, at vi skal hjemtage 32 sagsområder og forbedre vores økonomi med minimum 5 milliarder kroner om året. Det nuværende forslag til finanslov for 2016 opererer med et lille underskud, så vi er ikke en gang tæt på at have en økonomi, der gør det muligt at udråbe en selvstndig stat.

Til trods for dette åbenlyse faktum, så er der alligevel partier i Landstinget, der mener, at det allerede nu er nødvendigt at nedsætte en grundlovsforberedende kommission – en kommission, der formentlig vil koste mellem 10 og 20 millioner kroner.

Demokraterne har forsøgt at få de forslagsstillende partier til at forholde sig til de økonomiske realiteter, men det ønsker de tilsyneladende ikke. Vores spørgsmål er ellers ret enkle. De lyder sådan her:
  1. Hvordan vil I finansiere den grundlovsforberedende kommission?
  2. Hvordan vil I skaffe de minimum 5 milliarder kroner om året, det vil koste at udråbe en selvstændig stat?
  3. Burde vi ikke koncentrere os om at udnytte de muligheder for at hjemtage sagsområder som vi har forhandlet os frem til i Selvstyreaftalen?

De forslagsstillende partier taler konstant uden om, når disse spørgsmål bliver stillet, men I kan være forvisset om, at Demokraterne vil stille dem igen og igen, indtil vi får nogle tilfredsstillende svar.

Demokraterne er i øvrigt helt enige i, at det langsigtede mål er en selvstændig statsdannelse, men vi mener, at tingene skal gøres i den rigtige rækkefølge. Lad os derfor koncentrere os om at skabe en robust økonomi og gradvist hjemtage de områder, som vi har mulighed for at hjemtage i stedet for at bruge penge på at nedsætte en grundlovsforberedende kommission, hvis arbejde vi først får brug for langt ude i fremtiden.

Vi vil dog gerne fastslå at vi selvfølgelig vil deltage i det kommende arbejde med en grundlov, hvis flertallet ønsker det. Dette gør vi fordi vi respekterer demokratiet.