2015 har været et godt år men 2016 bliver endnu bedre

Med alderspensionsreformen har alderspensionisterne fået bedre forhold, og disse bedre forhold er finansieret ved at lade pensionsalderen stige til 66 år i 2017 og til 67 år i 2021.

Lørdag d. 2. januar 2016
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Et samfund i forandring
Lufthavne som vækstmotor
Holdbare finanslovsaftaler


Demokraternes nytårsudtalelse ved årsskiftet 2015-2016


(an)

Efter valget i november 2014 valgte Demokraterne at søge indflydelse og tage ansvar. Vi ønsker at tage det størst mulige medansvar for den retning, som vort samfund skal bevæge sig. Det gør man bedst som en del af et koalitionssamarbejde. Og lad det være sagt med det samme; vi er tilfredse med alt det vi har nået i 2015, og vi glæder os til at nå endnu mere i 2016.

Først og fremmest er vi rigtig glade for, at vi er en del af en koalition, der ikke er bange for at forandre og reformere. Reformerne af vores velfærdssamfund burde være gået i gang for lang tid siden, men det er positivt, at vi nu er kommet i gang. Der er nemlig overhovedet ingen tvivl om, at der er brug for reformer.

Et samfund i forandring
Vort land har simpelthen opbygget et alt for omfattende og alt for dyrt velfærdssamfund. Det kan vi allerede mærke nu, hvor det på det nærmeste er umuligt at få en Finanslov til at hænge sammen. Den dårlige nyhed er, at det bliver endnu sværere fremover, da antallet af ældre stiger og antallet af yngre falder. Det vil med andre ord sige, at udgifterne stiger og indtægterne falder. Det kan gå i en kort periode, men på langt sigt er det umuligt. Derfor er reformer nødvendige.

I efteråret vedtog de ansvarlige og fremadskuende partier i Landstinget en række reformer. Det gælder boligsikring, førtidspension og alderspension. De to førstnævnte vil vi ikke komme så meget ind på her, men blot konstatere, at de begge giver et lille bidrag til at forbedre økonomien.

Alderspensionsområdet er noget helt andet. Der bliver som sagt flere og flere ældre, hvilket betyder, at udgifterne til dette område stiger og stiger. Samtidig har der været et ønske om, at forholdene for de ældre skulle forbedres. Med alderspensionsreformen har alderspensionisterne fået bedre forhold, og disse bedre forhold er finansieret ved at lade pensionsalderen stige til 66 år i 2017 og til 67 år i 2021.

Demokraterne mener ikke, at denne stigning er tilstrækkelig. Vi kan se på de demografiske fremskrivninger, at man er nødt til at lade pensionsalderen stige endnu mere, og vi synes, at det ville være mest ærligt over for befolkningen allerede nu at vedtage en alderspensionstrappe, så pensionsalderen stiger til 68 år i 2024, til 69 år i 2027 og til 70 i 2030. Det har vi fået meget kritik for, men vi fastholder, at det er hvad der formentlig kommer til at ske. Alternativet er forringelser i forholdene for alderspensionisterne. Men indtil videre må vi acceptere, at vi ikke kan samle flertal for en yderligere forhøjelse af pensionsalderen.

Det positive er, at alderspensionsreformen så absolut er et stort skridt i den rigtige retning.

Herudover er vi godt tilfredse med, at reformtoget er skubbet i gang, og vi ser frem til, at vi i 2016 går i gang med reformer på skatteområdet og på det sociale område.

Lufthavne som vækstmotor
For Demokraterne er det vigtigt at understrege, at det er umuligt udelukkende at reformere og bespare sig ud af den økonomiske krise, som vort land befinder sig i. Reformer og besparelser er vigtige, men vi er også nødt til at investere. På den baggrund er vi meget glade for, at det er lykkedes at samle opbakning i Landstinget til vores visioner på lufthavnsområdet. Den nye lufthavnsaftale giver optimale betingelser og rammer for, at turismen og vores eksporterhverv kan blive videreudviklet.

Vi er glade for, at der med forliget åbnes op for, at private investorer såsom kapitalfonde og pensionskasser kan være med til at finansiere anlæg og drift af kommercielle lufthavne. Det giver større og bedre mulighed for at lufthavnene kan blive realiserbare og succesfulde.

Vi er også tilfredse med, at der er skabt enighed om, at de indtægtsgivende lufthavne skal prioriteres først. Det betyder, at vi har fået gennemført vores ønske om, at internationale lufthavne i Ilulissat og Nuuk med banelængder på 2.200 meter bliver prioriteret som det første. Det er yderst fornuftigt af blandt andet disse årsager:

- Ved at udvide landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat til 2.200 meter vil omkostningerne for flyselskaberne blive reduceret med 20-30 procent, hvilket forventes at slå igennem på billetpriserne, der med andre ord forventes at falde kraftigt i pris.

- Udvidelserne vil forbedre forudsætningerne for turismen i Nuuk og i Ilulissat væsentligt på grund af lavere priser på flybilletter og de kortere og mere bekvemmelige rejseruter. Faktisk er det sådan, at alt peger på at både billigere billetter og en mere enkel rejserute (direkte flyvning) hver især kan påvirke efterspørgslen i positiv retning.

- Udvidelserne vil stille alle passagerer, der har Nuuk eller Ilulissat som slutdestination, bedre både i forhold til pris og tilgængelighed.

Herudover er vi tilfredse med, at der er skabt enighed om, at der skal anlægges baner på 1.400 meter i både Tasiilaq og Qaqortoq. Vi har kæmpet for – og fået igennem – at de nødvendige studier af vejr- og vindforhold i Tasiilaq bliver fremrykket, så borgerne i øst ikke skal vente lige så lang tid som først planlagt på en landingsbane.

Alt i alt er der tale om en rigtig god aftale, der vil være med til at sikre optimale betingelser for vækst i vort samfund. Men vi er slet ikke i mål endnu. I løbet af 2016 skal der meget gerne ske det, at den endelige finansiering af lufthavnene i Ilulissat og Nuuk falder på plads, så byggerierne kan komme i gang.

Holdbare finanslovsaftaler
De årlige finanslove er helt centrale, når det drejer sig om at skabe et solidt og robust fundament for hele samfundet. Der har i mange desværre været en tendens til, at alt er i spil om man så må sige. Derfor er det oftest de samme diskussioner man har år efter år. Demokraterne er på den baggrund rigtig glade for, at vi i år har indgået et forlig, der indeholder aftaler, der gælder for hele perioden.

For det første har hele koalitionen indgået en aftale om, at indkomstskatten ikke må stige i denne valgperiode. Det er en meget vigtig sejr for Demokraterne, idet en stigning i personskatten er væksthæmmende og derfor vil være et helt forkert skridt.

For det andet har vi indgået en aftale om, at den offentlige sektor skal slankes. Der skal således skæres 1 procent på samtlige konti i år (Sundhed er fritaget – uddannelse skal kun skære det halve). I 2017, 2018 og 2019 skal der skæres 2 procent. Det betyder med andre ord, at vi har fået sat gang i en tiltrængt formindskelse af den offentlige sektor. Endnu en mærkesag for Demokraterne.

For det tredje har vi sikret og styrket satsningen på turisme. Vi har sørget for, at der fremover bliver afsat 2 millioner kroner om året til at udvikle turismen i Østgrønland. Herudover har vi sørget for, at den påtænkte besparelse på oplevelsesindustri på 1,6 millioner kroner (der reelt er en besparelse på Visit Greenland) er taget af bordet. Dette gælder også for resten af valgperioden.

For det fjerde har vi mere end halveret den påtænkte afgiftspakke, så det nu er færre ting der bliver ramt. Misforstå os endelig ikke; vi er kede af, at det ikke er lykkedes os at fjerne hele afgiftspakken, men det kunne vi ikke samle flertal for. Her måtte vi desværre erkende, at det ikke er altid, at fire mandater ud af 31 kan få sin vilje.

Men vi må også erkende, at 4 ud af 31 en gang imellem kan få sin vilje. Alle andre partier var endnu en gang klar til at afsætte penge til en ny parlamentsbygning. Det fik vi effektivt sat en stopper for, og det er vi rigtig tilfredse med.

For det femte har vi været med til at fastholde en række positive tiltag på det sociale område – ikke mindst på baggrund af den dystre rapport fra Børnetalsmanden. Det betyder, at kommunerne får flere penge til tilsyn på det sociale område, og at de samtidig får tildelt penge til at styrke kapaciteten og kompetencerne på området. Herudover er der afsat ekstra penge til at styrke indsatsen i forebyggelsen af omsorgssvigtede børn ved at yde støtte til gravide familier med særlige behov.

Vi er med andre ord rigtig glade for at være med til at skubbe samfundet i den rigtige retning, og det arbejde fortsætter benhårdt i 2016. Her vil vi blandt andet have fokus på at skabe bedre rammer for erhvervslivet. Vi skal have kigget på selskabsskatten og på virksomhedernes afskrivningsregler. Dette arbejde skal foregå via en tæt og konstruktiv dialog med erhvervslivet og erhvervslivets organisationer.

Vi glæder os meget til dette arbejde, og vi vil kæmpe med alt, hvad vi har for at fortsætte med at sætte en vækstfremmende dagsorden i 2016.