§ 37 - Spørgsmål: Nødvendige reformer

Det er helt nødvendigt, at vi alle forstår vigtigheden af, at vort samfund har brug for reformer. Især i den nuværende situation, hvor et stort flertal ønsker at sætte fuld fart på en selvstændighedsproces som vi ret beset ikke har råd til, hvis vi ønsker at bevare det velfærdsniveau vi har i dag.

Tirsdag d. 31. januar 2017
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik, Selvstændighed, Økonomi.


(an)

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. nødvendige reformer:
  1. Landsstyret bedes redegøre for, hvilke reformer man forventer at fremlægge for Landstinget i 2017.
  2. Påregner landsstyret at indkalde partierne til forhandlinger om de påtænkte reformer før man fremlægger dem for Landstinget? Hvis nej; hvilke fordele ser landsstyret ved at undlade en tidlig inddragelse af partierne i Landstinget?
  3. Har landsstyret planer om at sætte endnu mere fart i reformerne i den aktuelle situation, hvor gode verdensmarkedspriser på fisk og rejer betyder, at vi oplever en højkonjunktur?
  4. Kan landsstyret oplyse andet vedr. kommende reformtiltag?


Begrundelse:
Det er helt nødvendigt, at vi alle forstår vigtigheden af, at vort samfund har brug for reformer. Især i den nuværende situation, hvor et stort flertal ønsker at sætte fuld fart på en selvstændighedsproces som vi ret beset ikke har råd til, hvis vi ønsker at bevare det velfærdsniveau vi har i dag.

Reformerne skal være med til at skabe et økonomisk fundament, der skal sikre, at udgifterne i samfundet ikke overstiger indtægterne. Faktisk skulle det gerne være sådan, at indtægterne fremadrettet kommer til at overstige udgifterne – og gerne med et beløb, der som minimum svarer til bloktilskuddet fra staten.

Et sådant mål er ambitiøst men nødvendigt, hvis drømmene om økonomisk uafhængighed fra Danmark skal give mening

I den forbindelse er det nok vigtigt, at alle husker på, at reformer medfører forandringer, og at nogle må give afkald på de goder, som de har i dag. Det kan ikke lade sig gøre at lave reformer, hvor alle får det bedre – i hvert fald ikke hvis det samtidig skal give en besparelse for samfundet.

Både Økonomisk Råd og den hjemlige finansielle sektor har flere gange tydeligt gjort opmærksom, at der skal mere fart på reformerne for, at samfundsøkonomien kan hænge sammen nu og i fremtiden. Demokraterne er helt enige i dette, og håber, at landsstyret er det samme.

Demokraterne mener herudover, at det vil være oplagt at sætte endnu mere fart på reformerne netop nu, hvor vi har en mindre højkonjunktur.