Det handler om demokrati

Men hvis vi ser på Hjemmestyreloven, så er det fornuftigvis en lov, der bygger på de demokratiske principper, hvor alle, der er borgere under hjemmestyret, skal have beskyttet deres demokratiske rettigheder.

Fredag d. 18. februar 2000
Robert Petersen
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

I en nordisk rapport til FN lidt før 1950 stod der, at der ikke yar mindsretalssprog i den pågældende stat. Det er lidt flovt, fordi det ikke var rigtigt. Men det virker, som om nogle vil give denne FN- rapport ret i dag.

Hjemmestyret blev jo i sin tid indført, fordi Grønland ligger adskilt fra Danmark, fordi der er egen kultur og eget sprog.

Men hvis vi ser på Hjemmestyreloven, så er det fornuftigvis en lov, der bygger på de demokratiske principper, hvor alle, der er borgere under hjemmestyret, skal have beskyttet deres demokratiske rettigheder.

Omkring 12-13 procent af befolkningen er etniske danskere, og jeg har ikke noget tal på grønlændere, der ikke taler grønlandsk.

Men de er også borgere i det hjemmestyrede Grønland.

Der er et ikke-grønlandsktalende medlem i landstinget. Han blev valgt som medlem af et grønlandsk parti.

Vi kender ham som en, der har blik for skævheder i samfundet, og det har han været god til påpege. For mig er det meget værdifuldt, at disse ting kan påpeges, meget mere væsentligt, end på hvilket sprog de siges.

For landstingsmøderne er jo simultant oversatte, så det er ikke noget praktisk problem, som det for eksempel ville have været i Folketinget.

Hvis nu statsministeren eller laugmanden fra Færøerne skulle være i Nuuk under landstingsmødet, eller FN’s generalsekretær, må de så ikke sige noget?

For det ville jo blive resultatet, hvis de kun må sige noget på grønlandsk.

Hvis der kommer et medlem, der er etnisk grønlandsk, men kan ikke tale grønlandsk, så må vi jo regne med, at hvis en sådan person bliver valgt ind, så er det fordi vedkommende har meninger, som støttes fra hans vælgere.

Må han så heller ikke sige sin mening fra landets fornemste talerstol?

Eller må han nøjes med at sige det, han med besvær kan blive nødt til at sige på grønlandsk?

Det drejer sig om sprog, og det har meget med følelser at gøre.

Men det drejer sig også og måske mest - om demokrati, og det er en grundholdning.