Kilde: Roland Thomsen


Herstedvester - en skamplet i Rigsfællesskabet

Roland Thomsen
Fredag d. 1. november 2002

Ved indførelse af hjemmestyret i 1979, burde de grønlandske politikere havde stillet krav om, at man ville tage ansvaret for denne gruppe borgere også

Hjemmestyret forpligter sig ...

Roland Thomsen
Fredag d. 27. september 2002

Det er en grov tilsidesættelse »af hensynet til barnets tarv« at inddrage de familier, forældre som ikke formår at leve op til deres ansvar. At inddrage dem i den »hensigtsmæssige behandling«, som barnet har behov for, er som at lade ulven vogte får

Ytringsfrihed og pressefrihed eller krudt og kugler

Roland Thomsen
Fredag d. 15. oktober 1999

Internettet rummer en enestående mulighed for at blive vor tids flyveblade og illegale aviser, som det bliver umuligt for selv de mest ihærdige diktatorer at lukke af for.