Kilde: Royal Arctic Line


Fornuftigt halvårsresultat for Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Mandag d. 5. september 2011

Royal Arctic Lines koncernresultat for 1. halvår 2011 viser et underskud før skat på 4,7 millioner kroner. For samme periode i 2010 var underskuddet på 37,8 millioner kroner før skat.
Tilknyttede tekster:

Opdateret sejlplan for USA, Canada og Island

Royal Arctic Line
Tirsdag d. 5. juli 2011

Eimskip har nu indsat et skib mere på deres ’Amerika Rute’, hvilket øger deres sejlfrekvens mellem USA/Canada og Island. Der vil derfor være forbindelse fra Nordamerika hver 14. dag til Island.

Tilfredsstillende resultat i Royal Arctic Line

Royal Arctic Line
Fredag d. 11. marts 2011

Royal Arctic Line kom godt ud af 2010. Resultatet viser et overskud før skat på 41 millioner kroner. Godsmængderne til Grønland når fortsat ikke det forventede niveau, men det opvejes af en stigning i godsmængderne ud af landet. Desværre viste kerneforretningen – den koncessionerede del af besejlingen af Grønland – fortsat vigende tendenser på godsmængderne til Grønland og internt i landet. Til gengæld er den ikke-koncessionerede del af besejlingen samt nye forretningsområder præget af en positiv udvikling.

Halvårsmeddelelse fra Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Fredag d. 27. august 2010

For godsmængderne ud af Grønland ses en mindre stigning på 900 kubikmeter i forhold til samme periode sidste år. Internt i Grønland er de transporterede mængder faldet med 9000 kubikmeter i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen skyldes mindre intern transport af råvarer indenfor fiskeindustrien.

Generalforsamling for Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Torsdag d. 7. maj 2009

2008 har budt på store udfordringer for mange brancher, men Royal Arctic Line har formået at komme igennem året med skindet på næsen. Dog er der en tendens til at selvom nettoomsætningen er stigende, så stiger omkostningerne med en større hast.

2008-resultat for Royal Arctic Line er som forventet

Royal Arctic Line
Onsdag d. 4. marts 2009

Det økonomiske resultat på 6,2 millioner kroner efter skat er som forventet, jævnfør halvårsmeddelelsen, men det betragtes ikke som tilfredsstillende. Resultatet ligger 20 millioner kroner under det niveau, der anses som nødvendigt for at sikre fremtidige investeringer.