Kilde: Ruth Heilmann


De historiske genstande fra Ivittuut må tilbageleveres til Arsuk og ikke havne i Nuuk

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 16. oktober 2014

Jeg er opvokset i Arsuk og jeg betragter disse genstande som direkte kulturel arv fra både mine bedsteforældre og deres efterkommere som skal være i området. Nu har man valgt at fjerne disse fra området. Det gør meget ondt på mig.

En redegørelse er ønskelig

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Derfor er det ønskeligt,Spørgsmål om en udligning af tilskud til kommunerne vil være retfærdigt og ligeligt fremover, som hidtil

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning, i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

$37 - Bofællesskabet ”Najugaqarfik Elisebannguaq”

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. april 2014

De daglige forhold som de nuværende beboere og medarbejdere fungerer under, er nu nået uacceptable højder. Det er på høje tid, at de flytter ind til nye omgivelser.

Har landsstyret stoppet udviklingen af Upernavik?

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 18. oktober 2012

I maj 2009 brændte elværket i Upernavik ned til grunden, hvorfor man derefter etablerede en nødløsning ved hjælp af generatorer. Nu efter snart 4 år, ved befolkningen endnu ikke hvornår elværket vil blive genopført.

Børn på venteliste til anbringelse på døgninstitution

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Ligeledes synes jeg, at det er på tide, at få oplyst om hvilke levevilkår de børn, der efter lukningen af ”Tûgdlik” er blevet anbragt i danske døgninstitutioner, lever under

Politi og kommunefogeder i bygderne

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Hvilke informationer modtager de politibetjente, der skal ansættes i Grønland om de forhold der er gældende; især byerne og deres indbyggere?

Lukket for indhandligen

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 14. september 2012

Den sidste indhandling af stenbiderrogn på indhandlingsanlægget i Napasoq fandt sted den 25. maj. Nu den 13. september kan der end ikke indhandles torsk, fordi anlægget er stadigvæk er lukket. Hvornår vil man genåbne indhandlingsanlægget i Napasoq?

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Landstingets efterårs samling

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 30. april 2010

Hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S har været til politisk debat i længere tid, uden konkret beslutning herom. Jeg synes, at hvis man skal hel eller delvis privatisere Royal Greenland er det nødvendigt med foretagelse af grundig vurdering af det samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, også ved undersøgelse af fordele og ulemper ved privatiseringen.

Tale ved 50-års dagen for "Hans Hedtoft"s forlis

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 1. februar 2009

Det er svært at gisne om hvordan det grønlandske samfundsliv havde udviklet sig hvis disse to mænd havde fået lov til at fortsætte deres virke. Men et er sikkert: det er - at disse to mænd stadig den dag i dag inspirerer mange af os som arbejder aktivt indenfor det grønlandske samfundsliv som forbilleder og ved deres tanker.

En anden styreform er helt nødvendig

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 2. april 2002

De private ønsker at være med og de bør støttes i deres initiativer. Man bør byde velkommen til Uummannaq Seafood og andre ligestillede, som i samarbejde med kommunerne driver produktion, og udrydde de forhindringer de bliver påført, om nødvendigt gennem ændring af lovgivningen

Lad os tale om problemerne i sundhedsvæsenet

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 9. april 1998

Vi har flere gange prøvet at skabe mulighed for, at de gravide fra bygderne tager deres familie med til byen, når de skal føde, men der har aldrig været penge til at realisere drømmen.