Kilde: Sara Olsvig


Åbningsdebat på baggrund af åbningstale af Formanden for Naalakkersuisut

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. oktober 2018

En rapport viste for et par år siden, at for at sikre en fuld efterlevelse af børnekonventionen i Grønland vil det kræve yderligere 500 mio. kr. til social- og børneområdet. Er det en halv eller en kvart lufthavn? Jeg ved blot, at længere lufthavne ikke kommer til at rette op på vores sociale udfordringer. De ældre, som ikke får den nødvendige pleje på alderdomshjemmene, børnene som mangler uddannede personale i døgninstitutionerne kan ikke vente på, at den sidste asfalt er lagt på en landingsbane. Der skal helt andre boller på suppen. Har vi råd til lufthavne har vi også råd til at gøre det bedre på socialområdet

Inuit Ataqatigiit har stillet klare krav i koalitionen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 18. marts 2017

Det vil klæde Formanden for Landstinget ikke at trække sit eget partipolitiske fnidder fnadder ind i det ellers så respektfulde hverv som formand for landets parlament. Jeg vil opfordre til, at Formanden for Landstinget udviser en større respekt for det landsstyre og for den fordeling af ansvarsområder som Landstinget har stemt for.

Nye skridt i gensidig respekt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 31. december 2016

Vi er nødt til at forholde os til, at vi som et folk er få mennesker. Vi har brug for alle kræfter. Vi skal ikke støde vores medmennesker bort eller opildne til splittelse på baggrund af vores forskelligheder.

I år 2016 skal ligheden øges

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 2. januar 2016

For eksempel kunne vi sætte os et mål om, at vi mindsker bloktilskuddet med 10 mio. kr. om året, så vi sikrer os selv et håndgribeligt mål. Vi skal tage et større ansvar og fra Inuit Ataqatigiit står vi gerne i spidsen for dette

Fælles mål og sammenhængskraft

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 18. december 2015

I årtier har man talt om de fire erhvervssøjler. Men for at vores erhverv og økonomi kan udvikle sig markant, er vi også nødt til at sikre at vi er et stærkt samfund. Vores fire søjler for samfundsværdier er Social omsorg, Viljen til uddannelse, Demokrati og Solidaritet.

Handling frem for snak i både Grønland og i Danmark

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. november 2015

Hvornår har et af de danske partier sidst af egen fri vilje kæmpet for flere kommunefogeder eller for flere midler til justitsområdet i Grønland? Det ville være et godt sted at starte.

Store tal, små ændringer

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Peter P Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 11. august 2015

I finansloven for 2015 går bemærkningerne om Pituffik og tabet af servicekontrakten igen på flere sider. I finanslovsforslaget for 2016 findes den pågældende konto, 24.13.50 fortsat, og reserven til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet, som for 2015 i høj grad var begrundet med Pituffik sagen, er fortsat på knap 100 mio. kr. Forskellen er nu, at der ikke nævnes ét ord om Pituffik og servicekontrakter.

Den danske regering skal levere mere

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 12. juni 2015

Men Inuit Ataqatigiit arbejder for Grønlands og det grønlandske folks interesser, særligt i Folketinget. I den forgangne valgperiode har vi siddet som parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk ledet regering, som efter valget i 2011 kun havde 89 danske mandater. Og de skal jo have 90 for at have flertal.

Grønlands frie stemme

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 28. maj 2015

Det er slet ikke ligegyldigt, hvem der repræsenterer Grønland i Danmark. Det er faktisk temmelig vigtigt. For det handler om Grønlands fremtid. Det handler om os grønlændere

At være Formand for landsstyret er et fuldtidsjob

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 15. maj 2015

At beholde et andet erhverv ved siden af er for os et tegn på useriøsitet. Og vi er uenige med Formanden for landsstyret, når han kræver særbehandling

Landstingets formand bagatelliserer lovbrud

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. maj 2015

For mig står det også klart, at jeg hellere vil se politikere som kan kende forskel på deres egen pengepung og landskassen, end jeg vil bagatellisere handlinger som på ingen måde kan forsvares i et moderne og demokratisk samfund.

Med grundlov skal vi land bygge

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 20. marts 2015

Disse års pressede økonomi stiller os i en situation, hvor vores evne til at prioritere og tage ansvarlige valg sættes på prøve. Det er nu vi skal vise, at vores evne til at sikre at der er mad på bordet, også når frosten sætter ind og jagtbyttet udebliver

Forslag til finanslov 2015 - Inuit Ataqatigiits kommentarer

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. marts 2015

At rette op på økonomien kræver at vi har en fælles forståelse for udgangspunktet, og det ser ud til at vi har nærmet os hinanden på dette område i højere grad end tidligere.

Den danske regering og landsstyret må forklare

Johan Lund Olsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 25. februar 2015

Inuit Ataqatigiit holder fast i vores krav om, at hele håndteringen af denne sag skal kulegraves, både i Nuuk og i København. Der tegner sig et mønster af fejl, begået både i Selvstyret og i Udenrigsministeriet.

Finanslov 2015

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Peter Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 21. februar 2015

Erhvervslivet skal have attraktive rammer siger vi alle. Men disse er heller ikke nævnt, ikke engang i beskrivelsen af finansloven for 2016

IA kræver genforhandling af forsvarsaftalen

Johan Lund Olsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 20. februar 2015

Det står i dag klart, at tildelingen af servicekontrakten til Exelis Services A/S juridisk ikke står til at ændre. Det er derfor nu en rent politisk sag, som skal tages op på allerhøjeste politisk plan.

Klagedomstols afgørelse viser at Pituffik-sagen er politisk

Johan Lund Olsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 19. februar 2015

Som vi frygtede har selskaberne ikke fået medhold, og klagedomstolen har dermed givet grønt lys for, at et amerikansk selskab kan vinde servicekontrakten.

Useriøs og uhensigtsmæssig boykot af Future Greenland

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 18. februar 2015

Inuit Ataqatigiit opfordrer landsstyret til at deltage i konferencen. Det er nødvendigt, at Grønland deltager der hvor tingene sker

Nytårsudtalelse: Gnisten i vores børns hjerter

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 30. december 2014

Vi skal alle være bedre til at deltage og indbyde til deltagelse. Det gælder lige fra beslutningerne om store, etiske spørgsmål som uran, til emner som vores børns skolegang og unges fritidsmuligheder.

Inuit Ataqatigiit stiller spørgsmål til landsstyret om Pituffik

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 19. december 2014

Inuit Ataqatigiit har ønsket at indgå direkte dialog med landsstyret om sagen, men har ikke haft held med at få flertal til at indkalde formanden for landsstyret og landsstyremedlem for Udenrigsanliggender i samråd i Landstingets Udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg

En flot buket ord - Inuit Ataqatigiits kommentar til koalitionsaftalen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 16. december 2014

Den flotte buket af løfter pynter på et julebord. Men det bliver hurtigt hverdag igen. Realiteten skærer os alle i øjnene og vi er nødt til at justere vores forventninger. Et slag på tasken er, at der er for over en milliard kroners udgifter i koalitionsaftalen.

Inuit Ataqatigiit vil være en stærk og konstruktiv opposition

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 4. december 2014

Inuit Ataqatigiit ønsker koalitionen et godt og frugtbart samarbejde, til gavn for hele landet og for alle erhverv. Vi ser frem til i den nærmeste tid at indlede samarbejde med koalitionen om finansloven for 2015, der bør tage udgangspunkt i de seneste dystre tal. Vi ser frem til snarest at indgå brede forlig omkring infrastrukturen, økonomiske reformer og rammerne for erhvervslivet.

Krisen er en realitet

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 27. november 2014

Jeg savner selvransagelse i koalitionen efter halvandet års kaotisk styre. Jeg savner basal indsigt i samfundets indretning. Jeg savner forståelse for den vanskelige situation Kielsen og Qujaukitsoq sætter befolkningen i. Det her kommer til at gøre ondt på alle – især dem der har mindst.

Vækststrategi for økonomisk fremgang

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 25. november 2014

Vi kan ikke altid gå ud fra “billigste pris”, men også sikre os, at dem, der løser opgaver for det offentlige er forankret her i landet i form af arbejdspladser og praktikpladser. Vi mener det skaber en øget værdi, at man har et kendskab til grønlandske forhold.

Selvransagelse og god regeringsførelse

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. november 2014

God regeringsførelse handler om, at forvalte folkets mandat troværdigt, og med respekt for befolkningen og samfundet. God regeringsførelse handler om at lade personlige interesser træde i baggrunden for det fælles bedste. Det kræver åbenhed, ærlighed og troværdighed

Greenland Contractors

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 3. november 2014

Greenland Contractors har tabt kontrakten på serviceringen af Thule Air Base. Og det er rigtig dårlig nyt for det grønlandske samfund.

Kaos fortsætter

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. oktober 2014

Hvis landsstyret fortsætter i det aktuelle spor, vil det få indflydelse på selve demokratiets indretning. Det kan Inuit Ataqatigiit ikke acceptere.

Uacceptabelt

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 27. september 2014

Inuit Ataqatigiit kan på ingen måde acceptere det magtmisbrug formanden for landsstyret har udvist i omgangen med samfundets midler. Vi bider særligt mærke i, at der er tale om en række forhold over flere år, og ikke kun et enkeltstående tilfælde

Samlet opposition: Udskriv valg

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. august 2014

Landsstyret har ikke noget parlamentarisk grundlag. Det er på tide, at landet ledes rigtigt og ansvarligt. Vi er nødt til at kræve, at Landstinget indkaldes til ekstraordinært møde.

Der skal fortsat udlignes, men på ordentlige vilkår

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 1. august 2014

Der skal findes en balance som sikrer en varig løsning, med demokratiske forhandlinger på et oplyst grundlag og med fokus på reel udligning for øget lighed i samfundet.

Et stærkt fællesskab kræver åben dialog

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. april 2014

Den juridisk faderløse person, som uheldigvis blev født det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt og under den forkerte lov, i forhold til at have ret til en far.

Sagen om juridisk faderløse handler også om forsoning

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Netop en sag som juridisk faderløse er et håndgribeligt eksempel på, at der i vores historie ligger forhold, som skal bearbejdes. Det handler om forsoning.

Mere gennemsigtighed nødvendigt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Grønland skal sikre en så høj grad af gennemsigtighed i vores udvikling af råstof- og mineindustrien og i forvaltningen af for eksempel fiskeriet. En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning.

Det er nødvendigt med brede forlig på fiskeripolitikken

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. april 2014

Indtægterne fra fiskeriet tilkommer landskassen

Landsstyret kan ikke overskue sine opgaver

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. januar 2014

Desværre er det tydeligt at bølgerne er for høje at navigere i for Formanden for landsstyret. Den utilstrækkelige varetagelse af regeringshvervet kan ingen være tjent med.

Spindoktorer i Grønland?

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. januar 2014

Vi sætter stort spørgsmålstegn ved, om en ordning direkte kopieret fra Danmark passer til grønlandske forhold.

Nu må landsstyret basere sig på sandheder

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 24. oktober 2013

Vi kræver, at der fra nu af tales sandt fra landsstyrets side. Det er uværdigt for en så vigtig sag, at landsstyret baserer sig på usandheder og forsøg på spin.

Umodent demokrati

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. oktober 2013

En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning.

Landsstyret tilsidesætter parlamentarismen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 10. oktober 2013

Vi lever i et moderne demokrati, hvor det er parlamentet som er øverste myndighed. Landsstyret har nu bevæget sig ud på en glidebane, hvor enevælde og magtarrogance hindrer en åben og demokratisk proces.
Tilknyttede tekster:

Ordførertale ved Folketingets afslutningsdebat 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. maj 2013

Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt og rigtigt, at Grønland deltager i Arktisk Råds møder og taler den arktiske stemme. Ikke kun vores egen, også de andre arktiske selvstyrende nationers og de arktiske oprindelige folks stemme.

Utidigt og umodent boykot af Arktisk Råd

Maliina Abelsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. maj 2013

I Inuit Ataqatigiits øjne tager man ikke en sådan beslutning uden at have sit parlamentariske grundlag i orden, og man træffer ikke en beslutning om at boykotte Grønlands deltagelse ved så vigtige møder, når man ikke har afsøgt alle andre muligheder. Og det har Aleqa Hammond næppe efter kun en måned i stolen som formand for landsstyret.

Storskaladebatten ude af proportioner

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. december 2012

Efter vores bedste overbevisning bliver der ikke tale om social dumping på baggrund af den endelige vedtagne storskalalov. Loven afskærer ikke de grønlandske arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer fra at indgå overenskomster for de udenlandske arbejdere i anlægsfasen af storskalaprojekter, ej heller fra at konflikte for disse.

IA ordførerindlæg 3. behandlingen af FFL2013 Folketinget

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. december 2012

Jeg vil opfordre de danske partier til at tage fat i de sager som grundet Rigsfællesskabets og Selvstyrelovens natur også er dette tings ansvar. Det gælder retsvæsnet, det gælder kriminalforsorgen, det gælder en lang række andre sagsområder som alle har betydning for det grønlandske samfunds ve og vel.

Nye muligheder for søopmåling i Grønland

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 4. december 2012

Selvstyret og den danske regering har i samarbejde prioriteret i hvilken rækkefølge der skal søopmåles i Grønland. Første prioritet er at genopmåle de mest besejlede ruter, derefter kommer indenskærs ruterne fra Upernavik til Kap Farvel, og derefter måling af områder som er af erhvervsmæssig interesse. I området Nord for Upernavik er opmålingerne fortsat sporadiske, ligesom østkysten kun er detailopmålt.

Grønland i dansk finanslovsaftale for 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. november 2012

Finanslovsprocessen har været lang og fortsætter jo lidt endnu. Jeg startede med de første møder om mine prioriteringer allerede i januar, og jeg er glad for, at vi i forhold til en række af sagerne nu ser konkrete resultater. Jeg ville dog gerne have set en tydeligt udmelding vedrørende Kriminalforsorgen i Grønland, men afventer svar fra justitsministeren om dette. Desuden afventer jeg også en udmelding fra forskningsministeren om University of the Arctic.

Ordførertale ved åbningsdebat i Folketinget den 4. oktober 2012

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 11. oktober 2012

7 ud af 10 danskere ved ikke hvem Grønlands politiske leder er og 42% af den danske befolkning tror, at hver tredje fanger i Grønland stadig benytter kajakken som sit primære fartøj i forbindelse med fangst til havs.

Grønland skal forberedes til at have et lukket fængsel

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. marts 2012

Det er meget vigtigt for mig, at vi i Folketinget sætter os grundigt ind i de forhold der er på Anstalten ved Herstedvester. Blandt andet fordi arbejdet med den kommende lukkede anstalt i Nuuk nu snart kommer i en fase, hvor vi skal sikre at der også dér er gode forhold for behandling for de indsatte.

Arktiske parlamentarikerkomite holder møde

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. februar 2012

Det har været vigtigt for mig at beskrive de aktiviteter der har været i Grønland og Danmark i forhold til Arktis, det vil sige, at vi nu har en Arktisk Strategi og en Arktisk ambassadør. Ikke mindst fortæller jeg også om konsekvenserne af EU’s sælproduktforbud og appellerer til, at vi arktiske parlamentarikere i fællesskab skaber opmærksomhed om denne problematik således at vi igen kan få et marked for vores sælskind

Grønlandske filmproducere bør have adgang til støtte og midler

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 3. februar 2012

IA har i en årrække arbejdet på at grønlandske filmproducere på lige fod med danske filmproducere kan søge om faglig støtte og midler fra Dansk Filminstitut. For at dette kan opnås er det sandsynligvis nødvendigt med en ændring i den danske filmlov således, at filmloven også omfatter grønlandske filmproducere.

Der skal genoprettes en højere standard på anstalterne

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Høj og acceptabel standard på hele justitsområdet er stadig Danmarks ansvar, og et mål vi i fællesskab bør prioritere. Derfor er der brug for, at man i et samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder får afdækket hvad der bør prioriteres inden for de acceptable økonomiske rammer, og her bør problemerne i anstalterne klart være et af de områder der prioriteres højest.

Jomfrutalen 6. oktober 2011

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. oktober 2011

Grønlændere bosiddende i Danmark mærker også på krop og sjæl den politik der føres fra denne sal. Dette efterår afholdt det grønlandske ligestillingsråd en høring, som viste at grønlændere i Danmark fortsat oplever diskrimination i deres hverdag. Vi har en stor opgave at løfte i fællesskab på dette område – både de danske kommuner, den danske regering og Selvstyret. Vi er nødt til at sikre, at det store antal grønlændere bosiddende i Danmark mødes med værdighed og får den nødvendige hjælp.

Aftale mellem Javnadarflokkurin, Siumut og Inuit Ataqatigiit om samarbejde i Folketinget

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Sjúrdur Skaale
Lørdag d. 1. oktober 2011

Partierne forventer, at regeringen er indstillet på en åben dialog, når grønlandske og færøske sager kommer til behandling – også når det gælder sager, hvor regeringen som udgangspunkt ikke har samme holdning som flertallet i Grønland eller på Færøerne.

Arktis, klima og udenrigspolitik

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. september 2011

Uden Grønland er Danmark et geografisk lille land i Europa. Med Grønland spiller Danmark med i store internationale fora som Arktisk Råd og Arctic 5, og har formået at synliggøre sig markant i klimasammenhængen.

Skal vi skamme os?

Johan Lund Olsen
Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. september 2011

Demokraterne er nærmest ufrivilligt morsomme når de påstår, at selvstyreloven ikke kan ændres og sammenligner Inuit Ataqatigiits ønske om genforhandling med at ”gå tiggergang hos den danske stat”. Men Demokraterne er lovligt undskyldte. For det første har de ikke forstået budskabet og for det andet har de ikke forstået den selvstyrelov, som de selv anbefalede et nej til.

Vakantboliger - dyre og fremmedgørende

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 8. juni 2001

Han og hans kone nåede at bo i syv forskellige vakantboliger på næsten to år. På et tidspunkt boede de seks uger på hotel. Om det siger min kilde: »Efter fire uger på hotellet var det næsten sådan, at vi havde fået nok og ville flytte herfra igen. Bare forlade Grønland«

Ja, vi skal have flere hjemmehørende i administrationen, men...

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 12. januar 2001

...som situationen er i øjeblikket har vi hårdt brug for den tilkaldte arbejdskraft. Vi kan ikke klare os uden, det er et faktum. Det er et eftertragtet job - at komme til Grønland og arbejde i den offentlige sektor efter endt uddannelse. Det er dygtige folk som kommer op. Uddannede folk.