Indsigt: Der skal genoprettes en højere standard på anstalterne

Der skal genoprettes en højere standard på anstalterne

Høj og acceptabel standard på hele justitsområdet er stadig Danmarks ansvar, og et mål vi i fællesskab bør prioritere. Derfor er der brug for, at man i et samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder får afdækket hvad der bør prioriteres inden for de acceptable økonomiske rammer, og her bør problemerne i anstalterne klart være et af de områder der prioriteres højest.

Torsdag d. 12. januar 2012
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Retsvæsenet.

Som led i sit arbejde med at afdække problemerne på justitsområdet i Grønland, holdt Sara Olsvig, (IA) i går endnu et dialogmøde med den danske justitsminister, Morten Bødskov (S). På gårsdagens møde var emnet de akutte problemer i anstalterne. Begge parter var enige om at der generelt skal genoprettes en højere standard på anstalterne, men også at løsningerne på problemerne skal være varige og langsigtede

”Høj og acceptabel standard på hele justitsområdet er stadig Danmarks ansvar, og et mål vi i fællesskab bør prioritere. Derfor er der brug for, at man i et samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder får afdækket hvad der bør prioriteres inden for de acceptable økonomiske rammer, og her bør problemerne i anstalterne klart være et af de områder der prioriteres højest” siger Sara Olsvig, og fortsætter:

”I et moderne retssystem er de akutte problemer med ventetider i op til 4-5 år og med knap 300 på venteliste for at afsone en dom i en anstalt temmelig problematisk for retsopfattelsen. Det kan vi som samfund ikke være bekendt, og det kan Danmark som ansvarlig på området heller ikke forsvare. Så længe justitsområdet i Grønland hører under Danmark, bør det haste med at lægge en plan for hvordan vi løfter området, og på dagens møde er justitsministeren og jeg blevet enige at det er helt nødvendigt med langsigtede løsninger, hvilket jeg er glad for”.

Selvom Sara overordnet ser dagens møde som et positivt og konstruktivt møde mindede hun også om, at de midlertidige løsningsmuligheder der arbejdes på, ikke må hindre en langsigtet og holdbar genoprettelse af forholdene. Eksempelvis må benådningsspørgsmålet ikke udelukke, at der arbejdes med roden til problemerne. Benådning kan være en løsning i nogle domme, men den må også efter Saras opfattelse behandles varsomt og med respekt for retsfølelsen. Der skal tages hensyn til en samfundsstruktur, hvor der i højere grad er en risiko for at offer og den dømte møder hinanden. Hun pointerede over for justitsministeren, at overvejelserne om benådning ikke må blive en syltekrukke der udelukker muligheden for at se på de reelle problemer, og at de manglende pladser og midler til ansættelse af flere anstaltsbetjente bør være af højeste prioritet fra justitsministeriets side.

På mødet gjorde Sara Olsvig desuden justitsministeren opmærksom på, at den planlagte opførelse af den lukkede anstalt i Nuuk ikke må give falske forhåbninger om at problemerne med de åbne anstalter vil være løst ved opførelsen af den lukkede anstalt, og at det er vigtigt at skelne mellem lukkede og åbne anstalter.

”Man må ikke tro, at den kommende lukkede anstalt kommer til at løse problemerne på de åbne anstalter. Problemerne er omfattende og akutte og kræver handling”, slutter Sara Olsvig.

For at afdække justitsområdet har Sara Olsvig siden sin indtræden i Folketinget haft kontakt til, og holdt en række møder med blandt andre Forsvarerforeningen, Kriminalforsorgen i Grønland, Fængselsforbundets afdeling i Grønland, m.fl. Mødet med justitsministeren i går var det andet i rækken af dialogmøder.