Nye muligheder for søopmåling i Grønland

Selvstyret og den danske regering har i samarbejde prioriteret i hvilken rækkefølge der skal søopmåles i Grønland. Første prioritet er at genopmåle de mest besejlede ruter, derefter kommer indenskærs ruterne fra Upernavik til Kap Farvel, og derefter måling af områder som er af erhvervsmæssig interesse. I området Nord for Upernavik er opmålingerne fortsat sporadiske, ligesom østkysten kun er detailopmålt.

Tirsdag d. 4. december 2012
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Sikkerhed til søs.

I oktober var Miljøminister Ida Auken (SF) indkaldt til samråd i Folketingets Forsvarsudvalg om søopmåling i Grønland. Efter samrådet tog Sara Olsvig (IA) sammen med udvalgskolleger initiativ til, at stille en række opfølgende spørgsmål til ministeren. Nu ligger svarene klar og blandt dem nævnes nye metoder og andre aktører end Forsvaret til fremtidig søopmåling i Grønland

Af Grønlands samlede hav areal på 2,1 mio. kvadratkilometer skønnes det, at blot ca. 20 % er opmålt på nuværende tidspunkt. Den øgede skibstrafik i de enorme havområder skaber potentielle sejladsudfordringer i de grønlandske have. Det har medført en naturlig bevågenhed hos mange, også hos Inuit Ataqatigiits Sara Olsvig og Folketingets Forsvarsudvalg.

I oktober indkaldte udvalget miljøminister Ida Auken (SF) til samråd om status og fremtidige planer for søopmålingen i Grønland. Sara Olsvig (IA), der også er medlem af forsvarsudvalget, udtaler i denne forbindelse: ”Jeg er rigtig glad for, at vi i forsvarsudvalget nu har fået sat fokus på problematikken med de store uopmålte havområder i Grønlands farvande. Selvom miljøministeren positivt kunne melde, at man i 2012 faktisk har målt 2000 kilometer linje mere end hvad der ellers målsat, så mener jeg stadig det er problematisk at blot 20 % af Grønlands farvand er opmålt”.

Sara Olsvig har tidligere stillet en række spørgsmål til ministrene og haft emnet som et punkt under sit møde med finansministeren, ligesom hun skal drøfte det under sit kommende møde med forsvarsminister Nick Hækkerup.

I miljøministerens svar på forsvarsudvalgets spørgsmål lægges der nu op til et nyt søopmålingskoncept og nye aktører til søopmåling i Grønland. Blandt andet beskrives en model hvor et skib med eget opmålingsudstyr skal fungere som moderskib for to mindre opmålingsfartøjer. Det nye koncept vil erstatte det nuværende søopmålingskoncept der kun består af to mindre søopmålingsfartøjer. I forlængelse heraf åbner ministeren også op for, at nye aktører vil kunne foretage søopmåling ved Grønland idet Ministeren svare ”Der er mulighed for, at andre end forsvaret vil kunne foretage søopmåling ved Grønland”.

Selvstyret og den danske regering har i samarbejde prioriteret i hvilken rækkefølge der skal søopmåles i Grønland. Første prioritet er at genopmåle de mest besejlede ruter, derefter kommer indenskærs ruterne fra Upernavik til Kap Farvel, og derefter måling af områder som er af erhvervsmæssig interesse. I området Nord for Upernavik er opmålingerne fortsat sporadiske, ligesom østkysten kun er detailopmålt.

”Selvstyret og den danske regerings prioritering er fornuftig, men det er meget relevant, at se på om andre end Forsvaret i fremtiden vil kunne søopmåle i Grønland. Jeg håber at ministerens positive svar vil åbne op for, at flere skibe i fremtiden vil kunne bistå Forsvaret i at indhente relevant data til søopmålingen af vores hav, så vi hurtigere kan få mere dækkende søkort i hele Grønland” slutter Sara Olsvig.