Der skal fortsat udlignes, men på ordentlige vilkår

Der skal findes en balance som sikrer en varig løsning, med demokratiske forhandlinger på et oplyst grundlag og med fokus på reel udligning for øget lighed i samfundet.

Fredag d. 1. august 2014
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Kommunerne, Levevilkår, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
IA er klar til forhandling
Vi savner reel ulighedsbekæmpelse
Samlet vurdering af kommunesammenlægningen
Velfunderede beslutningerIsortoq (an)

Inuit Ataqatigiit er ikke imod udligning mellem kommunerne. Tvært imod. Vi støtter en solidarisk ordning, hvor de bredeste skuldre bærer mest, også på landsplan.

Derfor er vi helt på det rene med, at f.eks. Kommuneqarfik Sermersooq allerede bidrager til de andre kommuner. Men metoden landsstyret lægger op til i år er en ugennemsigtig og har resulteret i partipolitisk mudderkastning og som har blokeret for reelle og ordentlige forhandlinger.

Vi opfordrer landsstyret til at rette op på dette. Lad os være fælles om en god regeringsførelse!

IA er klar til forhandling
Vi ønsker at indgå i reelle og velfunderede forhandlinger om udligningen mellem kommunerne. Processen som den har været hidtil har i første omgang, under vores egen regeringstid, været for meget op til kommunerne selv, mens det nuværende landsstyre går i den anden grøft og dikterer en løsning uden ligeværdig forhandling mellem alle kommuner. Ingen af disse metoder har været fungeret optimalt.

Der skal findes en balance som sikrer en varig løsning, med demokratiske forhandlinger på et oplyst grundlag og med fokus på reel udligning for øget lighed i samfundet.

Vi savner reel ulighedsbekæmpelse
Det står også klart for os, at en udligning som den foreslåede mellem kommunerne i sig selv ikke kommer til at rette op på uligheden. Der skal et meget større og længere træk til. Hvornår tager landsstyret fat om roden til denne problematik og fortsætter de reformer vi satte på dagsordenen under vores regeringstid? For os er der ingen tvivl om, at det lange seje træk også ligger i reformer af vores velfærdssamfund.

Inuit Ataqatigiit savner samarbejdspartnere som vil være med til at gøre op med den flade skat, som er det der skaber den største ulighed for den enkelte og for familierne i befolkningen.

Samlet vurdering af kommunesammenlægningen
En samlet evaluering af kommunesammenlægningen er sat i gang. Fra Inuit Ataqatigiit ser vi frem til at se, hvordan og hvorvidt kommunesammenlægningen har resulteret i øget lighed for befolkningen. Hvad skal der til for at sikre en øget lighed på baggrund af den kommunalreform der netop er gennemført? Det er for os ikke et spørgsmål om gendeling af enkelte kommuner, men et spørgsmål om en samlet vurdering. Vi ønsker en bred politisk debat og stillingtagen til den ulighed der hersker mellem vores kommuner. Vi efterlyser også en klar plan for, hvad vi på landsplan skal gøre for at rette op på uligheden.

Velfunderede beslutninger
BDO rapporten, også kaldet hvidbogen, er mangelfuld. Forfatterne gør det selv klart, at der mangler grundlag for at komme med valide bud på helt konkrete tiltag. Derfor mener jeg ikke at vi kan undgå, at kritisere processen.

Fra Inuit Ataqatigiit går vi ind for grundige beslutninger som er baseret på valide oplysninger og analyser, og det har vi ikke i denne sag. Vi vil ikke tage beslutninger i blinde. Derfor opfordrer vi landsstyret til at sikre valide oplysninger som kan danne grundlag for en fremadrettet god dialog og forhandling mellem partierne og kommunerne.

Vi er klar til at deltage, men det skal være under ordentlige og gennemsigtige vilkår.