Inuit Ataqatigiit vil være en stærk og konstruktiv opposition

Inuit Ataqatigiit ønsker koalitionen et godt og frugtbart samarbejde, til gavn for hele landet og for alle erhverv. Vi ser frem til i den nærmeste tid at indlede samarbejde med koalitionen om finansloven for 2015, der bør tage udgangspunkt i de seneste dystre tal. Vi ser frem til snarest at indgå brede forlig omkring infrastrukturen, økonomiske reformer og rammerne for erhvervslivet.

Torsdag d. 4. december 2014
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Politik.


(an)

Vi ønsker den nye koalition tillykke og god vind i den kommende valgperiode.

Inuit Ataqatigiit gik til forhandlingerne med et reelt ønske om samarbejde. Vi har ved møderne sat fokus på de ting vi ved vi kan mødes om, og har været helt bevidste om det store ansvar vi i denne forbindelse har som et stort parti.

Inuit Ataqatigiit har haft flere kompromisser klar. Med hensyn til uran, har vi både foreslået at lade det nye Landsting tage beslutning om behovet for en folkeafstemning eller at befolkningen ved en folkeafstemning kunne svare på flere spørgsmål, blandt andet om en ny mulig øvre grænse, som Siumut foreslår.

Inuit Ataqatigiit ønsker koalitionen et godt og frugtbart samarbejde, til gavn for hele landet og for alle erhverv. Vi ser frem til i den nærmeste tid at indlede samarbejde med koalitionen om finansloven for 2015, der bør tage udgangspunkt i de seneste dystre tal. Vi ser frem til snarest at indgå brede forlig omkring infrastrukturen, økonomiske reformer og rammerne for erhvervslivet.

Derudover vil Inuit Ataqatigiit i de kommende år have særligt fokus på:
  • Folkeskolen, så vi sikrer, at alle børn i landet får lige muligheder i livet.
  • Investeringer i grønne projekter i mindre byer og bygder.
  • Bekæmpelse af arbejdsløsheden med særligt fokus på unge arbejdsløse.
  • God regeringsførelse og øget gennemsigtighed.

Inuit Ataqatigiit vil stå som garant for at også de svære spørgsmål bliver taget op til debat. Vi vil gøre vores for at hele landet udvikles og tilgodeses, og at det er en øget lighed blandt befolkningen der er i fokus i de reformer der venter.