Nytårsudtalelse: Gnisten i vores børns hjerter

Vi skal alle være bedre til at deltage og indbyde til deltagelse. Det gælder lige fra beslutningerne om store, etiske spørgsmål som uran, til emner som vores børns skolegang og unges fritidsmuligheder.

Tirsdag d. 30. december 2014
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Inuit Ataqatigiit, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Opbruddets tid
Ringe i vandet
Deltagelse styrker
Gnisten skal tændes
Selvstændigheden inde fra
Hjertet banker for lighed
Håbet
Tak og godt nytårIsortoq 1998 (an)

Det forgangne år har været et af de helt særlige for Inuit Ataqatigiit. Vores formandsskifte og dernæst valget til Landstinget satte turbo på generationsskiftet i partiet. Vi er kommet styrkede ud af den travle og turbulente tid og er nu helt klar til at tage fat på et nyt år, med klare politiske målsætninger.

Opbruddets tid
Vores generationsskifte skete på et tidspunkt, hvor der generelt i grønlandsk politik må siges at have været opbrud. Befolkningens klare røst hen over efteråret, hvor samfundet tog stærkt afstand fra misbrug af magt og midler, har ændret dagsordenen i grønlandsk politik. Selvom valget ikke endte med det resultat vi fra Inuit Ataqatigiit mest havde håbet på, er der nu givet en ny mulighed for at rette op på regeringsførelsen og på tilliden til folkestyret. Som det største oppositionsparti ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at tilliden til politikerne genoprettes. Der skal en ansvarlig økonomisk, erhvervsmæssig og borgerfokuseret politik, til at styre os sikkert ud af den krise vores land befinder sig i.

Ringe i vandet
Valget i utide har også sat gang i mange tanker om, hvilken slags regeringsførelse vi ønsker. Hvor højt vil vi sætte vores standard? Der skal ikke herske tvivl om, at Inuit Ataqatigiit stræber efter de højeste standarder. Godt nok er vi et land med et lille antal indbyggere. Men vi har ansvaret for hvert og et af vores børn og unges fremtid, og for et kæmpe stort land og havområde. Vores dråbe i verdenshavet skaber ringe som rammer alle verdens kyster. Vores handlinger, store som små, ændrer liv i hver af vores bygder og byer.

Inuit Ataqatigiits politikere anser det som et klart ansvar som folkevalgte, som medmennesker og som borgere, at være aktive deltagere i alle dele af det politiske liv. Vi ser det som en grundlæggende opgave, at sikre et stærkt og progressivt Landsting, som lever fuldt ud op til sin opgave som lovgivende magt og demokratiets vogter. Vi ser det som en gave, at vi som parti kan være med til at løfte de opgaver som ligger foran os.

Deltagelse styrker
I året som kommer, vil vi have fokus på det medansvar hver og en af borgerne i vores samfund har. Borgerinddragelse skal ikke blot være en floskel nedfældet i et arbejdspapir, men en reel handling. Handlingen skal komme både fra beslutningstagere og fra borgere selv. Vi skal alle være bedre til at deltage og indbyde til deltagelse. Det gælder lige fra beslutningerne om store, etiske spørgsmål som uran, til emner som vores børns skolegang og unges fritidsmuligheder. Vi har et stærkt fællesskab, men fællesskab og deltagelse kan ikke tages for givet. Det har vi set i de seneste år.

Gnisten skal tændes
Lad os sammen opdrage vores kommende generationer til at være opsøgende, deltagende og innovative. I de reder vi bygger i dag skal vi ruge stærke og sunde børn og unge, som om få år skal overtage ansvaret. De rammer vi danner og den tryghed vi giver i dag skal blive til den gnist der skal tændes i vores børns hjerter. Fra Inuit Ataqatigiit vil børn og unges vilkår altid være et kerneområde, som vi til stadighed vil styrke og sætte forrest.

Selvstændigheden inde fra
I vores udtalelse fra sidste års nationaldag skrev vi, at selvstændighed skal komme inde fra. Med det mener vi, at den selvstændighed vi som land skal opbygge skal komme fra hver og en af vores bygder, fåreholdersteder, byer, store som små. Fra hver af vores borgere. Sammen er vi stærke. Sammen bærer vi på løsningerne på vores store udfordringer. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt at slå fast, at vi i processen mod selvstændighed vil kæmpe for at øge ligheden i landet. Vi tror fuldt og fast på, at et mere lige samfund er et mere rigt samfund. Geografisk, levevilkårsmæssigt og økonomisk ser vi en stigning i uligheden i disse år. For os er dette det mest bekymrende ved vores lands økonomiske krise. Vi må arbejde hårdt på at undgå en negativ spiral.

Hjertet banker for lighed
Der skal kæmpes hvert sted og med alle hænder for at sikre bedre vilkår for de af vores borgere som har mest brug for det. Med et stort, varmt, bankende hjerte ønsker vi at sikre, at der bliver en bedre social omsorg for udsatte børn, bedre behandling af personer med handikap, mere lige adgang til skole og god undervisning, øget fokus på psykiske handikap og ældre med særlige behov. Hvordan vi løser disse samfundsmæssige udfordringer vil vise hvor modent et samfund vi er, – og hvor modigt et folkestyre vi er.

For der er ingen tvivl om, at indsatsen på disse og alle andre områder kræver prioritering. Vi vil arbejde hårdt for, at de reformer der skal sikre, at vi også har råd til velfærd om ti år, gennemføres ved brede forlig. Vi glæder os til at deltage og til at tage medansvar. Vi skal ud af den politiske slingrekurs, som ikke kun er dårlig for vores investeringsklima, men i lige så høj grad er dårlig for vores egen befolkning og for trygheden i samfundet.

Håbet
De seneste måneder har vist, at vi økonomisk er på vej ud i en snestorm, hvor frosten bider hårdt i led og knogler. Opgaven bliver ikke at gå i stå. Vi må kæmpe videre, tage skridt for skridt og holde gang i blodomløbet. Stopper vi kan vi hurtigt ende med slet ikke at komme videre.

Heldigvis har vi en god portion viden om, hvordan vi skal komme videre. De kommissioner og råd der i vores valgperiode blev nedsat giver os et godt fingerpeg om, hvordan vi skal komme trygt hjem igen. Det kræver et langt sejt træk. Vi vil slå fast, at vi ikke nødvendigvis mener, at lige præcis de anbefalinger der er kommet fra Skatte- og Velfærdskommissionen og Økonomisk Råd følges til punkt og prikke. Det vigtigste er, at vi hurtigt får sat os sammen og prioriteret, taget beslutninger og får sat reformerne i gang.

Tak og godt nytår
Jeg vil benytte lejligheden til at takke vores mange vælgere for deres tillid til Inuit Ataqatigiit. Vi er beærede over opbakningen. Hver enkelt stemme giver os styrke og vi har et stærkt mandat i ryggen til at fortsætte vores hårde arbejde i Landstinget. Vi vil også takke de mange, mange mennesker vi mødte under vores rejser i valgkampen. Vi har lyttet og vi ser frem til at komme mere rundt i landet i 2015.

Endelig en inderlig tak til alle som gav en hånd med i vores valgkampagne og ved vores ekstraordinære landsmøde i maj måned.

Til slut vil vi takke alle for det forgangne år. Vores tanker er i hele landet, fra Siorapaluk til Narsaq Kujalleq, fra Ittoqqortoormiit til Sisimiut. Ikke mindst er vores tanker hos alle dem som ikke har kunnet komme hjem til deres kære i højtiden.

Vi ønsker alle et sundt og godt år 2015. Godt nytår.