Fælles mål og sammenhængskraft

I årtier har man talt om de fire erhvervssøjler. Men for at vores erhverv og økonomi kan udvikle sig markant, er vi også nødt til at sikre at vi er et stærkt samfund. Vores fire søjler for samfundsværdier er Social omsorg, Viljen til uddannelse, Demokrati og Solidaritet.

Fredag d. 18. december 2015
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Socialområdet skal i fokus
Viljen til uddannelse er nøglen
Demokrati skal bygges op indefra
Vi skal selv tage fat
Solidaritet er afgørende
Gennemtænkte reformer
Tid til at rette opDemonstationen der væltede til Aleqa Hammonds landsstyre
Foto: Mia Rosing Nilsson

Vi er et år inde i en valgperiode som er afgørende for Grønlands fremtid. Det er nu der skal rettes op og det er nu vi lægger sporet for virkeliggørelsen af det selvstyre vi har indført. For Inuit Ataqatigiit handler det om, at vi får draget omsorg for samfundet og får bygget op nedefra. Der skal sikres øget lighed i de sociale vilkår i vores land. Det sker ikke automatisk ved at forlænge lufthavne eller ved at flytte anlægsopgaver. Det sker først når vi som samfund har taget et opgør med uligheden, som fortsat er stigende. Vi skal have opbygget de fælles mål og den sammenhængskraft, som regeringsførelsen i dette første år af valgperioden har manglet.

Socialområdet skal i fokus
Under åbningsdebatten i Landstinget i september måned fremlagde vi derfor fra Inuit Ataqatigiit fire søjler for samfundsværdier, som vi ønsker at bygge videre på i de kommende år. I årtier har man talt om de fire erhvervssøjler. Men for at vores erhverv og økonomi kan udvikle sig markant, er vi også nødt til at sikre at vi er et stærkt samfund. Vores fire søjler for samfundsværdier er Social omsorg, Viljen til uddannelse, Demokrati og Solidaritet.

Det er vores opfattelse, at et stærkt samfund kendetegnes ved social lighed. Vi ønsker, at både Landstinget og kommunerne sætter ekstra fokus på socialområdet i de kommende år. Vi er ved en skillevej, hvor vi skal vælge om vi ønsker at sikre, at alle i samfundet er med, eller om vi skal tillade at den øgede ulighed fortsætter. Inuit Ataqatigiits valg er klart. Alle skal med og vi skal de mange omsorgssvigt af børn til livs. Vi skal tage et opgør med den sociale ulighed og uligheden generelt.

Viljen til uddannelse er nøglen
Uddannelse er fortsat det andet nødvendige indsatsområde. Vi er glade for, at ledighedstallene er for nedadgående, men vi bider også mærke i, at andelen af ufaglærte blandt de ledige er blevet højere. Det er en sammenhængende uddannelses- og social indsats der mangler for virkelig at få gjort op med ledigheden. Der er sket meget på uddannelsesområdet i de seneste årtier, men der skal ske endnu mere. Vi ønsker, at viljen til uddannelse skal udbredes, både blandt børn, unge og voksne. Det er aldrig for sent og det er en fælles opgave at opmuntre til uddannelse.

Demokrati skal bygges op indefra
Vi skal arbejde intensivt for, at vi på ny sikrer et stærkt nærdemokrati. Vi ser frem til at høre om de erfaringer Kommuneqarfik Sermersooq får med lokalråd og vi ønsker, at vi i hele landet går sammen om at finde de bedste systemer og metoder for god borgerinddragelse ved store og små beslutninger. Vi mener også, at vi med Selvstyrets indførsel har givet os selv en stor og vigtig opgave i form af muligheden for at påbegynde det forfatningsforberedende arbejde. For Inuit Ataqatigiit handler dette om demokrati. Det handler om, at vi som samfund sætter os sammen og udarbejder de grundlæggende værdier vi ønsker for vores demokrati. Det er en svær men vigtig opgave, og det er afgørende, at alle er med i denne proces. Derfor har vi store forventninger til det forestående arbejde og vi er stolte over tilslutningen til vores genfremstilling af forslaget om at nedsætte en grundlovskommission.

Vi skal selv tage fat
Fra Inuit Ataqatigiit havde vi på efterårssamlingen også et stærkt fokus på de opgaver der ligger i selvstyreaftalen. Vi fremlagde derfor ud over grundlovsarbejdet et beslutningsforslag om de praktiske forhold omkring hjemtagelse af sagsområder. Vi efterlyser, at vi fra Grønland har en tydelig plan for, hvad vi vil med de mange sagsområder som fortsat er på danske hænder. Det er vores retsvæsen, vores politi og vores familieret. Vores bygder der har brug for kommunefogeder. Vi skal ikke bare vente på, at sagerne tages op i Folketinget, men selv tage fat og formulere klare krav.

Solidaritet er afgørende
En central værdi vi ønsker dette samfund skal baseres på er solidaritet. I et land, hvor vi bor så spredt og hvor levevilkårene er så forskellige er solidaritet grundlæggende for at sikre, at der er mere lige muligheder og mere lige vilkår. Derfor skal solidaritet være en grundlæggende værdi i den måde vi opbygger samfundet på. Det handler ikke kun om udligning mellem kommunerne. Det handler også om, hvordan vi udvikler de selvstyreejede selskaber, hvilke rammer vi sætter for uddannelsesområdet og for det private erhvervsliv og ikke mindst, hvordan vi reformerer social-, bolig- og skatteområdet.

Landstinget har nu været igennem dette års to samlinger. Forårssamlingen bar præg af nyligt regeringsskifte og et forsinket finanslovsarbejde mens efterårssamlingen bød på en rodet finanslovsproces og flade reformdebatter.

Gennemtænkte reformer
Fra Inuit Ataqatigiit ville vi gerne have set, at der blev taget hul på de helt store reformer som netop kan være med til rette op på uligheden i samfundet. Vi stemte imod de to pensionsreformer, som vi ikke mener, var gennemtænkte, dels fordi de sættes i gang uden at kommunerne og samfundet er klar, dels fordi de rammer skævt.

Reformer skal ikke bare være en øvelse som går ud på at finde penge til landskassen. Vist skal der spares og rettes op på økonomien. Men hvis reformerne i sidste ende baner vejen for hårdere vilkår for de mest udsatte i samfundet er vi lige vidt. Derfor efterlyser vi klare politiske målsætninger om, hvad reformerne skal bære med sig samfundsmæssigt. For Inuit Ataqatigiit er der ingen tvivl. Kunsten ved reformarbejdet bliver at sikre bedre vilkår for de hårdest ramte i samfundet. Det er det vi vil have fokus på.

Tid til at rette op
Grønland gennemgår en politisk turbulent tid. Der er ingen tvivl om, at landet har brug for en rolig og stabil periode. Vi skal have rettet op på økonomien, skabt øget lighed, have flere i uddannelse og sikret et stærkt demokrati så alle har mulighed for at tage direkte del i udviklingen. Inuit Ataqatigiit står klar til at tage medansvar. Men det kræver, at vi indkaldes til forhandlinger tidligt og at vi møder en reel vilje til samarbejde. Det kræver også, at vi på tværs af politiske fløje er i stand til at formulere fælles mål for vores fremtid. Der skal sikres sammenhængskraften i arbejdet.