Indsigt: I år 2016 skal ligheden øges

I år 2016 skal ligheden øges

For eksempel kunne vi sætte os et mål om, at vi mindsker bloktilskuddet med 10 mio. kr. om året, så vi sikrer os selv et håndgribeligt mål. Vi skal tage et større ansvar og fra Inuit Ataqatigiit står vi gerne i spidsen for dette

Lørdag d. 2. januar 2016
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Selvstyre er ikke bare noget der står på papir
Fælles om børn og unge
Et stærkt liv, åndeligt og socialt
Skab erhvervsmæssige muligheder
Vi skal passe godt på vores fælles ressourcer
Ansvarlig råstofudvikling
Det vigtigste råstof
Stil krav til os selv om selvstyre


Inuit Ataqatigiits nytårsudtalelse


Så gik år 2015. Fra Inuit Ataqatigiit håber vi, at alle har haft en god jul. Vi håber alle har opnået de mål, de forbedringer og det fællesskab i satte jer for i året der er gået.

Selvstyre er ikke bare noget der står på papir
Tydelige og fælles mål, sammenhængskraft i regeringsførelsen og at være fælles om at drage omsorg for samfundet er afgørende for Inuit Ataqatigiit. Arbejdet med at sikre håndgribelige tiltag i forlængelse af Selvstyrets indførsel ser vi som en fælles og bunden samfundsopgave. Den sammenhængskraft der manglede i regeringsførelsen i 2015 mener vi skal sikres nu. Vi indbyder til samarbejde og tager gerne teten i dette arbejde.

Vi skal som individer og som samfund være mere bevidste om de opgaver og mål som følger med selvstyret. Her er vores børn og unge helt centrale. De skal bære landet videre gennem selvstyre og øget selvstændighed. Derfor skal de også være i fokus i vores arbejde med socialområdet og vi mener fra Inuit Ataqatigiit, at børns forhold fortsat skal vægtes højst af alt i de kommende år. Vi mener, at Børnetalsmandens meldinger fra Qaasuitsup Kommunea ikke kun er et udtryk for forhold i den enkelte kommune. Vi ved alle, at lignende forhold er at finde i hele landet.

Fælles om børn og unge
Arbejdet med børn og unge i henholdsvis kommuner og Selvstyret skal derfor koordineres meget tættere. Vi skal være fælles om denne opgave. Vi skal sikre klare handlingsplaner for anbragte børn, indføre sagstalsloft på socialområdet og arbejde for meget bredere og bedre muligheder for unge ledige. Vi skal i højere grad gøre brug af højskolerne, efterskolerne og de mange sociale initiativer. Alle kræfter skal bruges, og vi skal finde den politiske vilje til fælles mål på området.

I Inuit Ataqatigiit sætter vi os et mål om, at der i kommunerne og i Landstinget er særligt fokus på socialområdet i 2016. For det er nu vi som land skal vælge hvilken vej vi skal gå. Skal vi fortsætte ad den vej som fører til mere ulighed eller skal vi dreje af og blive enige om, at bekæmpe uligheden. Valget for Inuit Ataqatigiit er klart: vi skal arbejde for ligheden. Det er en vej vi ikke kan komme uden om. I det kommende reformarbejde på skat-, bolig- og socialområdet vil dette være grundlæggende for Inuit Ataqatigiit.

Et stærkt liv, åndeligt og socialt
Den samfundsmæssige øgede lighed opnår vi ved at sikre lysten til uddannelse. Om vi er i bygder, på fåreholdersteder eller i byer skal vi have lyst til at forbedre os bogligt og håndværksmæssigt. Det skal være den ånd vi har. Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at vi ikke holder os tilbage fra at opmuntre og stille krav til hinanden om dygtiggørelse. Lad os blive bedre til at ansætte de mange dygtige unge grønlændere som har uddannet sig. Vi skal også være bedre til at trække vores unge hjem igen når de har været udenlands på uddannelser.

Vores land er rigt på kultur. I stedet for kun at tale om lufthavne skal vi som samfund også tale om, hvad der åndeligt binder os sammen og styrker os. Fra inuit Ataqatigiit arbejder vi for bedre forhold for kunstverdenen. Kunst og kultur er en måde hvorpå vi som samfund kan være selvkritiske og spejle os og det er en rigdom vi ikke ønsker at være foruden. Vi skal kunne passe godt på vores kunstneriske rigdomme, lige såvel som vi skal kunne passe på vores kulturarv. Fra Inuit Ataqatigiit ønsker vi en drøftelse med kunstnerne, partierne og samfundet om, hvordan vi sikrer og forbedrer vores forhold for kunstnerisk udfoldelse, samlinger og udstillinger. Et selvstyrende land skal også være et åndeligt stærkt land.

Skab erhvervsmæssige muligheder
Vi skal sammen skabe bedre muligheder for erhvervsudvikling. Fra Inuit Ataqatigiit er vi klar til at sikre mindre og mellemstore virksomheder bedre forhold. Vi mener, at afskrivningsreglerne skal gennemgås igen og at vi skal fjerne så mange af de barrierer der er for nyopstartede virksomheder som muligt. Vi skal ikke kun koncentrere os om de såkaldte fire vækstbyer. Udviklingen skal tage udgangspunkt i en regional tænkning. I den forbindelse har vi fra Inuit Ataqatigiit fremlagt vores tanker om udbredelsen af vedvarende energi. Vi mener, at brugen af vandkraft og anden vedvarende energi skal udvides endnu mere, også til de mindre bosteder.

Vi skal også se på vores selvstyreejede virksomheder med nye øjne. Disse samfundsejede virksomheder skal være til gavn for samfundet, og det ikke kun økonomisk. Man taler en del om privatiseringer. Fra Inuit Ataqatigiit vil vi opfordre til, at vi er tilbageholdne over for at privatisere de samfundsejede selskaber. Hvis der skal privatiseres vil vi mane til forsigtighed. Vi stiller ofte krav om store og omkostningstunge investeringer samtidig med, at vi kræver afkast til landskassen. Vores vigtigste krav bør være, at selskaberne forvaltes til gavn for samfundet og befolkningen. For eksempel kræver vi i dag, at Air Greenland har et overskud på 7%. Måske skulle vi nøjes med at kræve, at forretningen hviler i sig selv.

Vi skal passe godt på vores fælles ressourcer
Hvis vi skal øge ligheden i samfundet spiller de selvstyreejede selskaber en stor rolle. Vores forvaltning af disse skal derfor være velgennemtænkt.

Fiskeriet er i dag det vigtigste erhverv indkomstmæssigt. Derfor skal der i 2016 arbejdes hårdt på en færdiggørelse af fornyelsen af fiskeriloven. For Inuit Ataqatigiit er det et grundprincip, at vi forvalter vores levende ressourcer fra havet på en måde som sikrer, at også vores efterkommere kan leve af dem. Men der skal selvfølgelig også fornyes. Vi skal sikre, at fiskeriet i vores farvande i højere grad er til gavn for dette lands indbyggere og fiskere og vi ser frem til, at landsstyret fremlægger deres tanker på dette område.

Et af vores vigtigste mål er udviklingen af fødevarer til selvforsyning. Vi skal fortsat udvikle vores landbrug og fangsterhverv. På landbrugsområdet skal vi sikre, at der mere kontinuerligt er mulighed for at sikre sunde marker. Vi skal sikre, at en tørke som den i sommer ikke rammer erhvervet så hårdt som det gjorde i år og vi skal sikre bedre muligheder for handel med fødevarer. Vi tror på, at det er godt for vores samfund og for vores sundhed, at videreudvikle selvforsyningen.

Ansvarlig råstofudvikling
Udviklingen af råstoferhvervet er i de seneste år gået langsommere end mange havde forventet. Men der skal fortsat satses på råstofferne. Vi har i Landstinget løbende haft fokus på, at sikre stramme regler for vores kommende råstoffond. Når først råstofferne er udvundet fra fjeldet eller fra havets bund, kommer de ikke tilbage og vores indtægter derfra skal derfor forvaltes yderst ansvarligt.

Råstofudviklingen skal ikke være på bekostning af alt. Inuit Ataqatigiit siger nej til uran. Det er kendt af alle. I sommeren 2016 vil vi i Narsaq sætte uran på dagsordenen ved et sommermøde. Vi vil indhente erfaringer fra uranudvinding andre steder og vi vil diskutere konsekvenserne på verdensplan af brugen af radioaktive materialer. Vi glæder os til at holde vores sommermøde i Narsaq i juni måned 2016.

Det vigtigste råstof
Det vigtigste råstof vi har, er dog vores børn og unge. Derfor er vi fra Inuit Ataqatigiit stolte og glade for, at Arctic Winter Games holdes i Grønland i 2016. Vi ser frem til legene og til at vores land henter erfaringer og oplevelser fra dette store arrangement. Sport er en stor del af livet for mange. Det handler om mental og fysisk sundhed og Arctic Winter Games handler om fællesskab. Vi hepper på de mange unge som i hele landet er i gang med at træne op til legene og vi glæder os til at heppe med under selve AWG2016. Vi ønsker også at takke de mange, mange frivillige som allerede nu er i gang med at forberede den fantastiske begivenhed, ligesom vi vil takke alle andre frivillige i hele landet som hjælper til og sikrer vores børn sunde fritidsaktiviteter året rundt.

Stil krav til os selv om selvstyre
Med selvstyreaftalen som trådte i kraft i 2009 medfølger en lang række opgaver. Fra Inuit Ataqatigiit har vi i 2015 haft stort fokus på, hvordan dette arbejde skal udføres. Dette fortsætter vi i 2016. Den samlede selvstyreaftale er vi fortsat tilfredse med, men vi ønsker at se nærmere på den økonomiske side af aftalen med Danmark. Denne side tager for meget afsæt i de mulige indtægter fra råstofferne. I det kommende år ønsker vi at debattere i Landstinget, hvordan vi gradvist kan arbejde det store bloktilskud fra Danmark ned, uden nødvendigvis at vente på indtægter fra råstofferne. For eksempel kunne vi sætte os et mål om, at vi mindsker bloktilskuddet med 10 mio. kr. om året, så vi sikrer os selv et håndgribeligt mål. Vi skal tage et større ansvar og fra Inuit Ataqatigiit står vi gerne i spidsen for dette.

Vi ønsker for alle, at I kommer godt ind i det nye år. Vi håber, at vi i fællesskab og med fælles mål om bedre sociale forhold og mere solidaritet kommer sunde og glade og med gode resultater igennem 2016.