Inuit Ataqatigiit har stillet klare krav i koalitionen

Det vil klæde Formanden for Landstinget ikke at trække sit eget partipolitiske fnidder fnadder ind i det ellers så respektfulde hverv som formand for landets parlament. Jeg vil opfordre til, at Formanden for Landstinget udviser en større respekt for det landsstyre og for den fordeling af ansvarsområder som Landstinget har stemt for.

Lørdag d. 18. marts 2017
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Socialområdet højere på dagsordenen
En klar socialpolitik
Sammenhæng i ansvarsområderne
En venstreorienteret finanspolitik
Øgede muligheder på råstofområdet
Gætterierne må tilbagevises


(an)

Inuit Ataqatigiit finder Formanden for Landstingets kritik af sammensætningen af koalitionen samt af fordelingen af ansvarsområder højst upassende. Landsstyret og ressortfordelingen er stemt igennem af Landstinget og det bør Formanden for Landstinget have større respekt for. Kritikken giver dog anledning til, at vi klart kan forklare hvorfor vi har valgt at tage ansvar for netop de områder Inuit Ataqatigiit har ansvar for i denne koalition.

Socialområdet højere på dagsordenen
Formanden for Landstinget siger i Nuuk TV den 17. marts, at Inuit Ataqatigiit ikke har stillet krav om at overtage ansvaret for socialområdet. Jeg vil gøre klart, at intet kunne være et mere forkert gætteri. Inuit Ataqatigiit har netop valgt at tage dette ansvarsområde fordi vi står i en alvorlig situation i forhold til socialområdet i hele landet. Vi tog området fordi vi vil sikre en højere prioritering og en mere klar retning i socialpolitikken.

Inuit Ataqatigiit valgte også som parti at tage regeringsansvaret for socialpolitikken fordi en af de ting vi vil kæmpe for på vejen mod selvstændighed er at sikre, at ligheden øges. Vi mener, at øget lighed og øget social levestandard er en forudsætning for, at vi får alle med i arbejdet for at løfte vores land ind i øget udvikling og selvstændighed.

En klar socialpolitik
Socialpolitik kan føres i forskellige retninger. Inuit Ataqatigiits retning er klar: vi ønsker tidlig indsats, forebyggelse, tværdepartementalt samarbejde, særligt mellem socialområdet og sundhedsområdet, og vi baserer vores socialpolitik på en opfyldelse af menneskerettigheder.

Inuit Ataqatigiit har et mål om øget lighed i samfundet. Det er et mål vi kan komme nærmere ved at arbejde målrettet med reform af de sociale ydelser ligesom det er et mål vi kan nå ved at sikre, at der ydes en tidlig indsats med et helhedssyn på familier.

Disse elementer har manglet i forvaltningen af det sociale område i de seneste år. Inuit Ataqatigiit ønsker at sikre den mere moderne socialpolitik vi står for og ikke mindst at sikre, at socialområdet prioriteres højere. Derfor har vi taget ansvaret for socialområdet.

Sammenhæng i ansvarsområderne
Også for andre sagsområder har Inuit Ataqatigiit ført en gennemtænkt forhandling om ansvarsfordelingen. Den tidlige indsats skal udføres i samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet. Netop ved at tage disse områder har vi allerede sat den koordinerede indsats i gang.

Som eksempel kan nævnes, at vi allerede har skabt resultater i form af, at socialområdets og sundhedsområdets rådgivningstelefoner nu lægges sammen og sikret øgede åbningstider. Det er et resultat af et tværdepartementalt samarbejde som var nærmest ikke-eksisterende, da vi kom til i efteråret.

En venstreorienteret finanspolitik
Det er desuden fra finansområdet man sikrer stor indflydelse på de kommende reformer. Inuit Ataqatigiit har i koalitionsforhandlingerne krævet, at der i koalitionsaftalen klart skal stå, at de kommende reformer skal have som grundlæggende mål at sikre en øget lighed. Det arbejder vi nu på at sikre sker i praksis, særligt ved at have taget ansvaret for finanserne.

Gennem finansområdet sikrer vi også klar indflydelse på rammerne for erhvervslivet i forhold skatte- og afgiftspolitik. Vi er fra Inuit Ataqatigiit fuldstændig klar over, hvor central en rolle finansområdet har og derfor har vi også taget dette ansvar på os.

Øgede muligheder på råstofområdet
Derudover har vi et mål om at sikre herboende øgede muligheder inden for råstofsektoren og for at sikre, at der bliver en større diversitet i størrelsen af råstofprojekter.

Vi har stillet os i spidsen for en klar råstofpolitik, som vender udad mod verdenssamfundet samtidig med at den er klar indadtil lokalt og vi finder det vigtigt, at vi med ansvaret for dette område som er så vigtig for vores fremtid kan sikre en klar retning.

Så er andre sagsområder midlertidigt overdraget til os. I den forbindelse har vi med stor viljefasthed taget ansvaret, også selvom det er tunge sager.

Gætterierne må tilbagevises
Inuit Ataqatigiits deltagelse i koalition er sket med klare formål og resultater for øje. De ansvarsområder Inuit Ataqatigiit har overtaget er valgt med omtanke. Vi har som stort parti i koalitionen stor indflydelse på alle sagsområder og på regeringsførelsen generelt. Og vi er glade for samarbejdet.

Vi vil ikke blande os i Siumuts interne magtkampe. Men jeg vil som formand for Inuit Ataqatigiit stærkt tilbagevise Formanden for Landstingets gætterier på, at vi uden mål og krav blot har fået nogle tilfældige ansvarsområder.

Det vil klæde Formanden for Landstinget ikke at trække sit eget partipolitiske fnidder fnadder ind i det ellers så respektfulde hverv som formand for landets parlament. Jeg vil opfordre til, at Formanden for Landstinget udviser en større respekt for det landsstyre og for den fordeling af ansvarsområder som Landstinget har stemt for.