Kilde: Selvstyret


Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland

Selvstyret
Socialministeriet
Lørdag d. 22. august 2020

Hvert eneste overgreb på et barn er ét for meget Vi ser, at der sker en positiv udvikling i disse år: Der er blevet meget større åbenhed om problemerne Flere får mod til at stå frem med deres historie Tabuer brydes Og selv i meget små samfund ser vi, at flere tør sætte grænser bl a i form af flere anmeldelser. Der er både en vilje og en bevidsthed om, at nu skal der gøres noget ved det Det er denne vilje, vi hermed rækker en hånd ud til
Tilknyttede tekster:

Puisi-sagen

Selvstyret
Mandag d. 19. november 2012

Selvstyret skal betale godt 7 millioner kroner i sagsomkostninger og forventeligt omkring 500.000 kr. til advokatbistand.

Samarbejdsaftale mellem regeringen og landsstyret om de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention

Regeringen
Selvstyret
Onsdag d. 15. august 2012

Aftalen har til formål at styrke samarbejdet om varetagelse af grønlandske interesser i de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention i relation til følgende: Konsultation og inddragelse i forhandlingsprocessen, Informationsadgang, Synliggørelse af Grønland

Dansk/grønlandsk krav indgivet til FN

Regeringen
Selvstyret
Fredag d. 15. juni 2012

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre i dag den 14. juni 2012 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel syd for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 115 000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst. Området udgøres af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island.