Kilde: Sermersooq kommune


KANUKOKA trænger til reorganisering

Sermersooq kommune
Torsdag d. 11. februar 2010

Samfundsudviklingen med kommunalreformen og overtagelse af flere opgaver fra Selvstyret gør det naturligt at revurdere rammerne for og karakteren af det fælleskommunale samarbejde og servicering, som KANUKOKA i dag udgør, mener både Inuit Ataqatgiit og Siumut.

Nej til ren landsskat

Sermersooq kommune
Onsdag d. 10. februar 2010

Det er udenlandsk arbejdskraft, som beskæftiges indenfor bestemte områder og som ikke har været skattepligtig til en Grønlandsk kommune i seks forudgående måneder, der her er tale om. Arbejdskraften er afgrænset til beskæftigelse indenfor anlægsopgaver udenfor de eksisterende byer og bygder og med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer samt ved eksport af is og vand.