Grønland eller Venstre

Man kan undre sig over Ellen Kristensens reaktion og håbe på, at hun ændrer synspunkt. Hvem står nu efter nogle få måneder i folketinget Ellen Kristensens hjerte nærmest? - det borgerlige Danmark eller den grønlandske landsstyrekoalition, der består både af Siumut og Atassut.

Fredag d. 5. juni 1998
Sermitsiaq
Emnekreds: Politik.

Hvem repræsenterer Ellen Kristensen (Atassut) i Folketinget - Venstre eller Grønland? - Under valgkampen op til folketingsvalget lovede Ellen Kristensen, at hun i folketinget ville arbejde for, at Grønland får flere penge til renovering. Nu fik hun muligheden ved at støtte regeringens pinsepakke. Men hun sagde nej. Hun kan nå det endnu ved at melde klart ud, hvis det altså er i Grønlands interesse.

Begrundelsen for at hun ikke i første omgang ville støtte regeringen var tilsyneladende, at hun ikke ville svigte sin gruppe - altså Venstre. Men konsekvensen af hendes beslutning var imidlertid, at hun svigtede Grønland. For regeringen lovede hende penge til renoveringsopgaverne i Grønland, hvis hun ville støtte regeringens krisepakke.

Man kan undre sig over Ellen Kristensens reaktion og håbe på, at hun ændrer synspunkt. Hvem står nu efter nogle få måneder i folketinget Ellen Kristensens hjerte nærmest? - det borgerlige Danmark eller den grønlandske landsstyrekoalition, der består både af Siumut og Atassut.

For Ellen Kristensen bør huske på, at i Grønland samarbejder de partier, som i Danmark ligger på hver sin fløj. Og i den situation, hun står i, bør Ellen Kristensen prioritere Atassuts stilling i landsstyret højere end Atassuts stilling i Venstre.

Det værste er imidlertid ikke, at Ellen Kristensen svigter Grønlands landsstyres arbejde for at få Danmark til at hjælpe med de store renoveringsarbejder. Hun svigter også sine mange nye vælgere, hun svigter ungdommen ved pludselig at lade sig fange af de gamle konflikter mellem socialisme og liberalisme.

Konflikter, der udviskes, fordi regeringen i Danmark, ligesom landsstyret i Grønland, er nødt til at regere hen over midten og finde deres flertal hen over midten, og der udviskes den gamle -isme-konflikt.

Politikerne i Grønland er de senere år blevet mere pragmatiske og søger af finde praktiske løsninger på problemerne. De er ikke længere bundet af en eller anden ideologi, men søger løsninger, der er bedst for landet. Det vil sige løsninger, som fremmer den økonomiske vækst, så er det underordnet om det er socialistiske eller liberalistiske ideer.

Ungdommen i Grønland har som i den øvrige verden begravet -ismerne. De unge mennesker vil have deres drømme opfyldt. De drømmer om tryghed, uddannelse, et godt arbejde, en bolig, mulighed for at rejse og spændende oplevelser. De er bedøvende ligeglade med ævl og kævl i landsting og folketing, som ikke har betydning for deres hverdag.

Ellen Kristensen og andre unge politikere kan begynde at tale med de unge, hvis de går ind på deres præmisser. Et af de mest aktuelle problemer for de unge mennesker under uddannelse, er størrelsen af studiestøtten. For ikke-hjemmeboende er støtte omkring 4.000 kroner om måneden. Men hvis de skal betale 2.500 kroner i husleje om måneden, er der ikke ret meget tilbage at leve for. Derfor bør reglerne laves om og baseres på dels et tilskud, der dækker huslejen, dels et tilskud til livsfornødenheder for studerende: mad, drikke, transport, tøj og bøger.

Det vil være populært blandt ungdommen at arbejde for det, men hvis det skal gennemføres, må Ellen Kristensen skaffe flere penge til landet, og det kunne blandt andet være ved at sælge sin stemme i Folketinget, så den gavner Grønland bedst muligt. Og det kunne for eksempel være ved at skaffe penge til renovering, give de grønlandske studerende bedre vilkår, bedre vilkår for grønlandske patienter i Danmark, skaffe flere penge til idrætten ved at overføre statsafgiften på de tips- lottomidler, der omsættes i Grønland, til landskassen, bedre forhold for politi og retsvæsen, større indflydelse på den udenrigspolitik der vedrører Grønland og så videre.

Det er de ting, som Ellen Kristensen har lovet at arbejde for. Det skal hun selvfølgelig gøre uanset, hvem hun så kommer til at støtte i folketingssalen. Det kan da være ligegyldigt, hvem der har fremsat forslaget, hvis en stemme på det gavner Grønland.

Ellen Kristensen skal arbejde for grønlandske interesser - og hverken for en ideologi eller et dansk parti. Grønlands økonomi har ikke råd til, at Ellen Kristensen blot sidder i folketinget som en nikkedukke for Venstre. Hun har vundet ungdommens tillid og givet Atassut ny vind i sejlene. Nu må hun ikke svigte, fordi hun skal tage hensyn til nogle gamle ideer i folketinget.

Ellen Kristensen skal arbejde for det moderne Grønland.

Til slut er det væsentligt at understrege, at dette drejer sig om politik, og hverken om at sælge sin stemme eller noget andet negativt, som nogen fører frem. Den danske regering har en lige så stor forpligtelse til at sikre grønlandske interesser som bornholmske. Der er ikke penge nok til det hele, så det gælder om at få del i dem der er, og i det spil gælder alle metoder. Som nævnt drejer det sig om politik, det vil sige magt til fordeling af goder med værdi for samfundet. Og det er de grønlandske folketingsmedlemmers pligt at sikre, at Grønland får så meget som muligt.

Derfor vil vi opfordre Ellen Kristensen til igen at overveje situationen. Du kan nå det endnu.