Udskriv nu det valg

På sundhedsområdet vil ventelisterne bliver længere, udgifterne til vikarer og evakueringer stiger, og samtidig med at man lukker sengepladser på Dronning Ingrids Hospital og rundt om på kystsygehusene på grund af personalemangel stiger brugen af de dyre senge på Rigshospitalet.

Fredag d. 30. oktober 1998
Sermitsiaq
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

Det er modigt af landsstyret at indgå forlig med lærerne om en lønstigning på 7 procent, som formanden for den nye lærerorganisation Claus Jochimsen i dag oplyser. Det viser handlekraft på uddannelsesområdet og vilje til at forbedre løn- og ansættelsesvilkår, så der skabes grundlag for at forbedre folkeskolen. Det er den bedste investering, landsstyret kan foretage.

Men det er modigt, fordi vi nu kan forvente et varmt forår ved de kommende overenskomstforhandlinger med tilsvarende lønkrav fra de øvrige organisationer. Og det valg, som landsstyreformanden bør udskrive i dag, bliver også præget af dette lønløft til en medarbejdergruppe.

Selvfølgelig vil den underbetalte del af sundhedspersonalet nu også stille krav om højere løn og bedre ansættelsesvilkår. Og vi må håbe, at landsstyret vil udvise samme handlekraft, som kan fremme rekrutteringsbestræbelserne til gavn for patienter og serviceniveau.

Men vi frygter, at alt ligger stille, når landstinget i dag lukker og slukker. Så sænker julefreden sig over Grønland, og der sker ikke noget på den politiske front, før der udskrives valg.

Men i dagligdagen fortsætter den udvikling, som landsstyret ikke har gjort noget effektivt for at bremse. På sundhedsområdet vil ventelisterne bliver længere, udgifterne til vikarer og evakueringer stiger, og samtidig med at man lukker sengepladser på Dronning Ingrids Hospital og rundt om på kystsygehusene på grund af personalemangel stiger brugen af de dyre senge på Rigshospitalet.

Det er bare et område, men som Ole Dorph påpeger, der er brug for handlekraft på en lang række områder. Derfor bør landsstyreformanden udskrive valg hurtigst muligt. Selvom Jonathan Motzfeldt er præst og vil respektere julefreden, får vi ikke fred, før der er dannet nyt landsstyre efter et valg. For dagligdagen stiller sine ufravigelige krav og kræver handling. Jo længere tid vi venter, jo sværere og dyrere bliver det at rette op på skaderne.

Der er brug for politiske tiltag inden for sundhedsvæsen, uddannelser, boligbyggeri, den skæve udvikling i landet herunder NUKA A/S, trafik, arbejdsmarked og socialområde.

Der bliver ikke truffet nogen væsentlige politiske beslutninger før efter et nyt valg. Som et symptom på at landsstyret ikke fungerer stopper Marianne Jensen i politik. Hun siger det ikke direkte selv, men hendes beslutning er naturligvis en konsekvens af, at dette land ikke har den politiske ledelse, som det fortjener, og at hun ikke har fået den handlekraft fra landsstyret, der er brug for at rette op på sundhedsvæsenets grundlæggende problemer.

Derfor må vi igen opfordre landsstyreformanden til at vise handlekraft og udskrive valg hurtigst muligt, hellere i dag end i morgen.

Hvis landsstyreformanden ikke tager initiativ, kan landstinget opfordre ham til at udskrive valg, så et nyt landsting kan samles hurtigst muligt og fastlægge den langsigtede politik for den kommende valgperiode i lyset af den nye magtfordeling i landstinget. Jo hurtigere dette arbejde kan komme i gang jo bedre for samfundet.

Det er vigtigere end at opretholde en kunstig julefred.

Der er hverken tid eller råd til at samfundet fortsætter som nu. De forskellige politiske tiltag må prioriteres efter, hvad der er råd til.

Der er ingen vej udenom, med mindre man lægger op til, at det nye landsting skal tvinges til forhøje skatten.