Kilde: Siumut


For vores land og dets befolkning

Erik Jensen
Inuit Ataqatigiit
Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Siumut
Mandag d. 4. april 2022

Koalitionsaftalen mellem IA og Siumut: Fællesskab giver styrke og som en del af den globale verden, er det nødvendigt med størst muligt bagland for at forsætte ledelse af landet. Koalitionen vil sætte forbedringen af den grønlandske befolknings levevilkår og frihed på højsædet – for vores lands og dets befolkning

En regeringsførelse baseret på løgne må ikke finde indpas

Karl Tobiassen
Siumut
Tirsdag d. 22. marts 2022

Mistænkeliggørelsen af landsstyremedlemmer for fiskeri de sidste 20 år med, at der blot med en opringning blev uddelt licenser til fiskeriet, som landsstyremedlem for fiskeri udmeldte i Ilulissat, er nu blevet til en løgn fra formanden for Fiskeriudvalget

Vækst, stabilitet og tryghed

Demokraterne
Nunatta Qitornai
Siumut
Søndag d. 31. maj 2020

Muligheden for indførelse af skattefradrag for deltagelse i foreningsarbejde i almennyttige, sociale, kulturelle, kirkelige og sportslige foreninger undersøges, da disse har stor betydning for forebyggelse og velfærd

Koalitionsaftale 2018

Atassut
Nunatta Qitornai
Siumut
Onsdag d. 3. oktober 2018

Koalitionspartierne er enige om, at der skal arbejdes med de nødvendige reformer til forbedring af befolkningens levevilkår, og ikke mindst for at sikre fortsat økonomisk vækst for at skabe nye arbejdspladser og få flere arbejdsdygtige mennesker i arbejde

Ny koalitionsaftale 2016-2018

Inuit Ataqatigiit
Partii Naleraq
Siumut
Mandag d. 7. november 2016

Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed og denne proces kræver ikke alene politisk stabilitet, men også national samling. Parterne er enige om at fremføre forslag til ny forfatning ved udgangen af denne valgperiode.

Koalitionsaftale 2014 – 2018

Atassut
Demokraterne
Siumut
Onsdag d. 10. december 2014

Vi har store samfundsproblemer og det kræver at vi samarbejder om at sikre og indføre reformer for at skabe bedre vilkår indenfor den sociale omsorg, pension, førtidspension, skatteforhold, boligforhold og ikke mindst på erhvervsområdet.

Siumuts valgprogram op til Landstingsvalget den 28. november 2014

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Siumut
Torsdag d. 23. oktober 2014

Klip fra Siumuts valgoplæg: Qaqortoq lufthavn skal bygges med fremmed finansiering.

Vi ønsker alle sammen at holde jul i fred og ro

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Tirsdag d. 18. december 2012

Siumut er klar over, at det nuværende landsstyret er i færd med at tømme Landskassens likviditet, men Siumut er ikke enige i, at dette skal gå ud over samfundets mindst bemidlede borgere. Det er formålsløst og inhuman politik.

Flertalsdiktatur er nu indført

Atassut
Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Denne sag dreje sig ikke om politik. Denne sag er en principiel sag hvori det er klart og tydeligt, at dette lands demokratiske love og mekanismer er sat ude af spil, i flertallets eget ønske. Denne sag er en alvorlig sag og man handler lovløst, og det tager Siumut og Atassut skarpt afstand fra.

Afgifter, afgifter afgifter

Siumut
Torsdag d. 10. november 2011

Derfor fremlægger Siumut er beslutningsforslag i Landstinget om, at man fremover skal kræve 10% i afgifter til landskassen fra alle selskaber som kommer til Grønland på grund af vore råstoffer, dermed i økonomiske interesse.
Tilknyttede tekster:

Aleqa Hammond på Permanent Forum i New York

Siumut
Onsdag d. 25. maj 2011

I disse år hvor befolkningen har sagt ja til Selvstyre og hvor Grønland selv aktivt har deltaget i tilblivelsen af deklarationen, er det et paradoks, at vi har landsstyre der tilsidesætter det officielle sprog af folket, som er grønlandsk. De udgiver officielle dokumenter som ikke en gang er på folkets sprog.

Demokratiet taber, igen!

Siumut
Tirsdag d. 12. april 2011

Landstingets formandskab ved, at loven ikke har været til høring. Dette bekræftes i notatet til fiskeriudvalget. Med denne viden skal vi handle forsvarlig og følge vores demokratiske retsprincipper. Dette betyder, at Landstingets formandskab må sende lovforslaget retur til landsstyret og forlange, at man har fulgt de demokratiske principper Landstinget er underlagt.

En nation under opbygning

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 22. september 2010

I dag er der stort set ingen begrænsninger i danske virksomheders muligheder for at være aktive på det grønlandske marked. Samtidigt er det meget vanskeligt for grønlandske virksomheder at konkurrere med danske virksomheder på grund af manglende volumen på hjemmemarkedet, men også på grund af manglende uddannelse og dermed manglende produktivitet i virksomhederne. Den eksisterende ulige konkurrence mellem danske og grønlandske virksomheder på det grønlandske marked bør omdannes til et samarbejde i form af f.eks. joint-ventures, hvor grønlandske virksomheder får mulighed for at opbygge deres kompetence og dermed udvikle sig på lige fod med de danske virksomheder.

Hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning - forespørgselsdebat

Siumut
Tirsdag d. 11. maj 2010

Driften af turismen i Grønland er for fjern fra den grønlandske levevis, og driften af turismeerhvervet baserer sig for meget på de udenlandske aktører. Turismeerhvervet har derfor meget lidt medvirken fra den grønlandske befolkning og meget begrænset økonomisk afkast til folket.

Hvad skal vi med Søren Pind i Grønland?

Siumut
Lørdag d. 27. marts 2010

Så fra Siumut vil vi gerne opfordre Kuupik til selv at besøge Grønland og gøre noget for de mennesker der bor her – i stedet for at rejse rundt og lege ambassadør for alle jordens oprindelige folk. Det har vi ICC til. Grønland og det grønlandske folk har brug for en regeringsleder, der tager hånd om vores egne problemer.

Arctic Umiaq Line skal forblive!

Siumut
Torsdag d. 25. marts 2010

Siumut mener, at det sidste kystpassagerskib skal beholdes. Den er uundværlig i kysttrafikken både af stor betydning for byer og bygder for lokale og turister.

§36-spørgsmål: Om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 14. oktober 2009

§ 36,1 Spørgsmål til landsstyremedlem for finanser Palle Christiansen: Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor landsstyremedlemmet for Finanser har været med og i Landstinget.

Frivilligt Fællesskab

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Thulebasen ligger fortsat i vores land, og der synes ikke at være nogen ende på, hvad der kan dukke op af skjulte fortidsgerninger i forbindelse med den. Gerninger, der den dag i dag har dybt alvorlige følgevirkninger for de grønlandske borgere, der bebor og driver fangst i det område, hvor atombomberne både har stået på basen og cirklet i luftrummet i hemmelighed i årevis. Med en ulykke med radioaktive eftervirkninger på vandet, landet, dyrene og befolkningen til følge.

§36-spørgsmål: Hvad er man nået frem til af løsningsforslag til kvote spørgsmål?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Under behandling af punkt 97 i landstingssalen idag havde man spørgerunde fra salen til landsstyremedlemmet for fiskeri og i denne forbindelse spurgte Siumut til den kristiske situation med opfisket hellefiske kvoter som hellefiske-fiskerne er havnet i.

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Analysen blev foretaget af Ernst-Consulting og i vurderingen konkluderer man bl.a. “Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab er den bedste forudsætning for at sikre en langsigtet strategisk udvikling og effektiv levering af energiforsyningen i Grønland med størst mulige effektivitet”.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Hvis priserne er ens i grønlandske og danske aviser, bør vi som politikere være interesseret i at få pengene til at arbejde her i Grønland, i stedet for bare at sende dem ud af landet til Danmark.

Siumuts kommentarer til forslag til Finanslov EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Underskuddet er fortsat på størrelse med det underskud som det forrige Landsstyre fremkom med. Tidligere omtalte ”tilskudsjungle” afløses bare af en total uoverskuelig og ugennemsigtig ”reservejungle”.
Tilknyttede tekster:

Siumuts kommentarer til Politisk-økonomisk Beretning EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Der er her tale om et finansår, hvor kun Siumut og Atassut levede op til at bære et ansvar, hvor IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit lurepassede på trods af regeringskoalitionens bestræbelser på at imødegå ønsker fra de nævnte partier – ønsker, der var realistiske i forhold til det reelle økonomiske grundlag – vel at mærke.
Tilknyttede tekster:

Siumuts kommentarer til landsstyreformandens åbningstale EM2009

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Denne tale er set med historiske Siumut briller den aller første tale fra Siumut i opposition. I dag er vi nået til begyndelsen af Selvstyrets første år i Inatsisartut, hvor vi skal drøfte mange vigtige dagsordenspunkter, og dette glæder vi os til i Siumut.
Tilknyttede tekster:

Siumuts forslag til finanslov 2010

Siumut
Onsdag d. 23. september 2009

Grønlands økonomi klarer sig godt i disse år, tros store økonomiske nedture for mange lande i verden. Der er stigende beskæftigelse med vækst i det private forbrug, hvor der også har været råd til lønstigninger i samfundet. Alligevel satser landsstyret kun på besparelser og besparelser for det offentlige, så vi kan forvente, at hovedparten af landets kommuner ikke har mulighed for at forbedre kvaliteten af den offentliges service. Tværtimod vil kommunerne være tvunget til at gennemføre omfattende besparelser i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne for 2010.
Tilknyttede tekster:

Valg af Landsstyreformand, valg af Landsstyremedlemmer

Siumut
Lørdag d. 13. juni 2009

Derfor er det ikke mindst bekymrende i en tid hvor vi er på vej ind i et Selvstyre, at tænke over at Landsstyrets møder vil blive afholdt på dansk.

Sundhed

Siumut
Torsdag d. 21. maj 2009

Siumutvil arbejde stærkt på at kræftsyge skal kunne få behandling også i andre nordiske land og samtidig skal der skabes mulighed for at nærmeste familie kan være ledsagere under behandlingen, hvor de offentlige betaler for rejse og ophold.

Familiebesøg – på fribillet. Fyld de tomme flysæder

Siumut
Torsdag d. 21. maj 2009

De tusindvis af tomme pladser, som Air Greenland hvert år flyver rundt med i Grønland skal bruges til at sikre alle borgere i landet mulighed for at besøge deres familie i en anden by mindst én gang hvert andet år – for 200 kr. pr. strækning.

Efterskole – i USA eller Canada. Ungdommen – ude i den store verden

Siumut
Torsdag d. 21. maj 2009

Vi synes, vores naboer mod vest er mindst lige så vigtige at kende, som dem mod syd

Landstingsvalg 2009

Siumut
Onsdag d. 13. maj 2009

Vi er født i dette land, som vi har arvet fra vore forfædre, arvet fra deres forfædre og igen arvet fra deres forfædre. Vi skal aflevere dette land til vore efterkommere som deres rette hjemland, og de skal så levere landet til deres efterkommere. Vore forfædre har i mange, mange år levet i deres elskede land, på den yderste eksistensgrænse under barske betingelser, uden at forvente hjælp udefra.
Tilknyttede tekster:

Selvbærende bygder

Siumut
Torsdag d. 16. april 2009

I sit valgoplæg til bygdebestyrelsesvalgene vil Siumut igen bane vej for selvbærende bygder. I stedet for kun at gå ud fra, at det er Landsstyret, Landstinget eller Kommunerne, der ordner forholdene, vil vi frem til bygdebefolkning med ansvar til at deltage og ordne deres egne forhold.
Tilknyttede tekster:

Koalitionsaftale mellem Atassut og Siumut

Atassut
Siumut
Lørdag d. 15. december 2001

Endvidere er den nye Landsstyrekoalition enige om, at når Selvstyrekommissionen færdiggør sit arbejde, at man vurderer en eventuel etablering af et Landsstyreområde for det videre arbejde for et selvstændigt Grønland

Aftale ved etablering af landsstyrekoalitionen

Inuit Ataqatigiit
Siumut
Mandag d. 22. februar 1999

Politisk aftale mellem Siumut og Inuti Ataqatigiit 2. februar 1999.

Aftale om landsstyresamarbejde mellem Atassut og Siumut

Atassut
Siumut
Mandag d. 29. september 1997

Ved indgåelse af aftalen forpligter parterne hinanden at udvise ærlighed, retskaffenhed og stabilitet i et tillidsfuldt samarbejde