Forslag til beslutning af Landstinget om at landsstyret pålægges at arbejde for sammenlægning af offentligt ejede selskaber der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland.

Vi i Atassut vil igennem nærværende forslag gerne have sikret at al offentligt engagement indenfor erhvervsudviklingstiltag skal samles i et organ. Der vil på den måde blive skabt en større gennemskuelighed og det vil ifølge vores mening sikre at langt flere midler ved sådan en sammenlægning vil gå direkte til erhvervsudviklingstiltag idet sådan en sammenlægning vil betyde færre administrationsudgifter og udgifter til bestyrelser m.m.

Fredag d. 30. april 2010
Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Emnekreds: Erhverv, Forårssamling 2010.

Begrundelse
Der er bred politisk enighed om at fremme erhvervsudviklingen i Grønland, herunder bred enighed om at det offentlige igennem lovgivning, rådgivning og direkte støtte skal være med til at få igangsat større erhvervsaktivitet, både på hjemmemarkedsområdet og på eksportfremmeområdet.

Det i sig selv er godt og et sundhedstegn for et samfund der gerne vil opbygge en stabil og selvstændig økonomisk fundament. Men vi i Atassut vurderer at det offentliges engagement på området i dag er alt for besværligt og uigennemskueligt for iværksættere og eksisterende virksomheder der gerne vil udvide og udvikle sig.

Der eksisterer i dag flere offentligt ejede selskaber der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning, eksempelvis Grønlands Turist- og Ehvervsråd A/S, Greenland Venture A/S, Greenland Development A/S og derudover er der kommunalt turisme og erhvervsrådgivningscenter som Grønlands Selvstyre har indgået aftale med.

Samtidigt har der igennem tiderne været et politisk ønske om at al erhvervsudviklingstiltag skal baseres på et ”one-door” princip der dels skal være overskuelig for beslutningstagerne og dels være nem og gennemskuelig system brugerne skal have gavn af.

Vi i Atassut vil igennem nærværende forslag gerne have sikret at al offentligt engagement indenfor erhvervsudviklingstiltag skal samles i et organ. Der vil på den måde blive skabt en større gennemskuelighed og det vil ifølge vores mening sikre at langt flere midler ved sådan en sammenlægning vil gå direkte til erhvervsudviklingstiltag idet sådan en sammenlægning vil betyde færre administrationsudgifter og udgifter til bestyrelser m.m.

I håb om velvillig behandling, overlader vi forslaget til Landstinget.

Læs også:
Forslag om sammenlægning af offentligt ejede selskaber, der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland
Erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning