Kilde: Suka K. Frederiksen


Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission

Landsstyret
Suka K. Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Lørdag d. 19. november 2016

Forfatningskommissionen bliver det forum, hvor et udkast til en grønlandsk forfatning skal udformes, ud fra det kommissorium, der fastlægges af Landstinget. Det er således landsstyrets opgave at komme med et forslag til hvorledes dette kommissorium kan se ud, men det er op til Landstinget at tilrette, godkende og lægge det endelige kommissorium fast.
Tilknyttede tekster:

Bemærkninger fra en forælder

Suka K. Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 15. november 2001

Politikerne har anbefalet at forældrene skal inddrages ved at påtvinge dem ansvar og forpligtelser, men sådan som interessen ser ud på nuværende tidspunkt, har vi måske ikke kunnet tage dette skridt