Kilde: Thor Hjarsen


Sælskind og sultne børn

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 27. februar 2009

Ud af en befolkning på 56.000, har blot 500 personer sælfangst som erhverv. Til gengæld er der mere end 9000 fritidsfangere. Fangsten er primært en fritidssyssel for skolelærere, politibetjente og kontorchefer. Sælprodukter udgør langt under 10 procent af værdien af al Grønlands kød- og fiskeeksport. Eksporten bestemmes alene af verdensmarkedets frie kræfter. Grønlandske børns vilkår handler derimod om voksnes svigt. Om levebrødspolitikere, der i mere end 25 år har leget samfund, med Danmark som en umælende, men meget rig gaveonkel.

Grønlandsk sælfangst ikke truet

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Tirsdag d. 29. juli 2008

For Grønlands og fangerens økonomi er sælskind helt ubetydeligt. Landskassen kunne endda spare mange penge ved at stoppe sælskindseksporten nu og her. Penge, der i stedet kunne bruges på f.eks. de mange selvmordstruede børn.

Kritik af Grønlandstema

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Torsdag d. 7. november 2002

MiljøDanmark undlader desværre også at rapportere om den totale forvirring omkring fuglebekendtgørelsen, som de grønlandske naturforvaltere har påført sig selv. Efter et grundigt forarbejde i en arbejdsgruppe nedsat af Alfred Jakobsen, det daværende og indsigtsfulde landstyremedlem for miljø, gik det helt galt og man undlod - måske af dovenskab - en lovpligtig høring af Fangstrådet

Tro ikke kun på naturmyndighederne

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 23. august 2002

Hvis nogle af de journalister og mediefolk, der følger i halen på EU-politikerne til Ilulissat den 28. august får øje på slagtede hvidhvaler, ser riffelfangst på store hvaler eller hører om de grønlandske brud på de internationale regler om handel med hvalprodukter, så kan helvede bryde løs. Og så kan Hjemmestyret stille op med nok så mange kampagnemedarbejdere.

Naturoplysningskampagne finansieres af Danmark og erhvervslivet

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 23. august 2002

Politikerne lovede Grønland og det internationale samfund en landsdækkende oplysningskampagne om jagt og fangst uden at afsætte penge. Det meste af kampagnen skal betales af danske skatteydere og det grønlandske erhvervsliv. 3,9 mio. ud af 5,5 mio kr. er indtil videre indsamlet.

Den glemte RAMSAR-konvention

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 2. august 2002

I direktoratets svar, der er godkendt af landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Edward Geisler, skriver man, at dengang i 1988, hvor Grønland tiltrådte Ramsarkonventionen, regnede man ikke med, at man aktivt skulle beskytte de 11 områder som Grønland selv udpegede

Ny kritik af hvalfangst

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 26. juli 2002

I 2001 indrapporterede de grønlandske myndigheder, at i alt fire pukkelhvaler blev fanget det år. Forrige sommer blev en pukkelhval åbenlyst beskudt med riffel i fjorden ud for Nuuk