IA mangler mod

Vort samfund har brug for reformer og nytænkning på en række områder – noget der meget gerne skulle udmønte sig i brede og langsigtede forlig til glæde for de kommende generationer. Desværre virker det som om, at landets næststørste parti IA mangler modet til at være med til at træffe de nødvendige beslutninger. Det er ærgerligt

Tirsdag d. 21. april 2015
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Emnekreds: Forårssamling 2015, Politik.

Foto: Mia Rosing Nilsson

Vort samfund har brug for reformer og nytænkning på en række områder – noget der meget gerne skulle udmønte sig i brede og langsigtede forlig til glæde for de kommende generationer. Desværre virker det som om, at landets næststørste parti IA mangler modet til at være med til at træffe de nødvendige beslutninger. Det er ærgerligt.

  • IA stemmer nej til at sænke krydstogtspassagerafgifterne. Den holdning er til skade for turismeerhvervet.
  • IA er særdeles kritiske over for førtidspensionsreformen, og ender formentlig med at stemme nej.
  • IA fastholder sit ultimative nej til uranudvinding uanset om uran kan udvindes sundhedsmæssigt forsvarligt. Den holdning er med til at skabe usikkerhed om den fremtidige råstofpolitik, og kan betyde, at investorerne holder sig væk fra vort land.
  • IA synes, at de foreslåede besparelser på Finanslovsforslaget for 2015 er forkerte, men kommer ikke selv med forslag til, hvor der skal spares i stedet.

Der er desværre ved at tegne sig et trist mønster i landets næststørste parti. Det er som om, at IA ikke vil være med til at træffe de nødvendige beslutninger. IA har konstant et ønske om, at tingene skal undersøges nærmere. Men det er nu engang sådan, at man ikke kan blive ved med at undersøge, undersøge og undersøge. På et tidspunkt er det altså nødvendigt, at man begynder at træffe beslutninger.

Det gælder især nu, hvor udfordringerne faktisk er belyst til bunds. Vi har både den omfattende rapport fra Skatte- og Velfærdskommissionen samt de årlige rapporter fra Økonomisk Råd. Men det er åbenbart ikke nok for IA, der bliver ved med at stille flere spørgsmål og kræve flere undersøgelser. Denne ageren er for Demokraterne et udtryk for, at IA ikke har modet til at være med til at skabe de nødvendige forandringer

Men uanset om IA kan lide det eller ej, så har denne koalition tænkt sig at træffe beslutninger. Beslutninger, der får konsekvenser langt ud i fremtiden. Vi sætter ikke reformerne på pause blot fordi IA har et ønske om flere og flere undersøgelser. Og vi dropper ikke gode idéer blot fordi IA mangler modet til at skabe forandring og udvikling.

Misforstå os ikke; Demokraterne vil rigtig gerne samarbejde med IA. Vi vil rigtig gerne have, at IA er forligspartner, hvad angår Finanslov og de store langsigtede reformer. Men IA får ikke veto-ret. IA bliver ikke udstyret med nogen former for håndbremse. Og IA bliver nødt til at forstå, at reformtoget kører med eller uden deres stemmer.

Derfor vil Demokraterne kraftigt opfordre IA til at påbegynde arbejdet for befolkningen og samfundet. Vi har brug for alle kræfter, og vi har brug for alle gode idéer. Men vi har ikke brug for, at et enkelt parti bliver ved med at forsinke og forhale vigtige og rigtige beslutninger.