Finansloven for 2015 - Pressemeddelelse

Der kom som bekendt valg i utide, og det betød at finansloven for 2015, blev stærkt forsinket. Vi er nu næsten et halvt år henne i 2015, og landet kører stadig uden vedtaget finanslov. Stod det til oppositionspartierne, ville processen have været forhalet endnu længere.

Onsdag d. 13. maj 2015
Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Emnekreds: Finanslov, Forårssamling 2015, Politik.


Koalitionen har nu underskrevet finanslovsaftale for 2015, og det er faldet oppositionen for brystet. Lad os slå fast med det samme, at Siumut, Demokraterne og Atassut er 3 meget forskellige partier. Vi har en række områder vi har valgt at samarbejde om, derfor har vi indgået en koalition. Fordi vi er så forskellige samarbejder vi hver eneste dag, forhandler og laver forlig. Det er en kunst, men den lykkes fordi vi ønsker at Grønland skal bevæge sig fremad, og vi véd at vi er nødt til at handle nu, for at samfundet fortsat har råd til velfærd.

Der kom som bekendt valg i utide, og det betød at finansloven for 2015, blev stærkt forsinket. Vi er nu næsten et halvt år henne i 2015, og landet kører stadig uden vedtaget finanslov. Stod det til oppositionspartierne, ville processen have været forhalet endnu længere. Den ustabilitet vil vi ikke være med til, og derfor sendte vi et signal om, at vi arbejder for stabilisering og handlekraft.

Da det stod klart, at oppositionen – til trods for rigtigt mange møder og lige så mange forhandlinger som vi 3 koalitionspartier havde – ville forhale processen, indså vi i koalitionen, at vi ikke kunne vente mere. Oppositionen har ønsket mere information, og det er fuldt ud forståeligt for koalitionen, men det er mere end en mild fordrejning at påstå, at informationen ikke er givet.

Der har været afholdt samråd med 7 ud af 8 ministre i finansudvalget og en del samråd i andre fagudvalg i denne proces. Reformer har været fremlagt; alle partier har været indbudt til seminarer på bolig,- og transport-området samt orienteringer i alle fagudvalg.

Oppositionen har kunnet indhente præcis de samme oplysninger som koalitionens partier har kunnet, og de har adgang til de samme rapporter, redegørelser og beslutningsgrundlag som koalitionen har. Alt det oppositionen har bedt om, har de fået. Derfor undrer det os, at de ikke melder klart flag. Koalitionen sidder ikke inde med oplysninger, oppositionen ikke har adgang til.

Oppositionen og koalitionen, har, efter vor opfattelse, haft et godt samarbejde i fagudvalgene - ligesom oppositionen selv fra talerstolen har udtalt at de er enige i 95 % af koalitionens politik. Derfor betragter vi oppositionens konstante mudderkast i pressen, som et politisk træk, og de konstante angreb og § 37-spørsgmål som forsøg på at lamme administrationen, så de kan få regeringen til at fremstå svage og handlingslammede. Det er ikke usædvanligt for en opposition, og sådan er det politiske spil.

Der hvor vi som koalition er nødt til at sætte hælene i, og sige nu er det nok, er, når oppositionen bevidst forsøger at forhale landets finansielle stabilitet, når de forsøger at lægge hindringer i vejen for reformer de er klar over er nødvendige, eller når de anklager os, på usagligt grundlag, for at være en koalition der ikke vil samarbejde - når det er vor klare opfattelse at oppositionen ikke ønsker at samarbejde.

Som koalition, er vi nødt til at være ansvarlige med landets finanser, vi tager driften af landet alvorligt og ønsker derfor at signalere, at uanset hvilke krumspring oppositionen forsøger sig med, så er vi vort ansvar bevidst og sikrer at finansloven vedtages så landet sikres stabilitet. Det sker efter lange og seje forhandlinger internt, og med så mange som muligt af de samlede input partierne er kommet med.

At forhale finansloven for 2015 yderligere; det kan vi ikke være bekendt overfor samfundet. Vi glæder os fortsat til samarbejde og brede forlig, og glæder os til arbejdet med bl.a. finansloven 2016.


Jens Immanuelsen Tillie Martinussen Steen Lynge
Siumut Demokraatit Atassut
Mobil. 522110 Mobil. 274927 548851